Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia

Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia

Badiny Jós Ferenc

2 könyv és egy eddig Magyarországon soha meg nem jelent jegyzet a professzor úrtól egy kötetben

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2014
607 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786158011143
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 6 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 6 990 Ft
Töltse ki az űrlapot
Leírás
Rendhagyó, izgalmas, számtalan új hipotézis és meglátás kincsestára ez a most (2014) kiadott Badiny Jós Ferenc kötet. A bibliai események másként látását, a gnosztikus evangéliumok magyar szempontból több mint izgalmas újraértelmezését tartalmazza...

Egyértelműen Badiny Jós Ferenc egyik legkeresettebb és legjobb műve ez a Jézusról, mint pártus hercegről szóló meghökkentő tanulmány. A magyar őstörténettel foglalkozó alapmunkák közé tartozó kötet egyesíti magában az alternatív vallástörténet és hagyománykutatás szinte minden izgalmas kérdését, ami ma, a XXI. század globális és instabil világában minden bizonnyal jelentős érdeklődésre tarthat számot.

A szerző ebben a kötetben szereplő másik műve a Magyar Biblia a „A Világ Világosságától jön és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe…”. Ez a frappáns megállapítás a Magyar Biblia mottójából köszönt ránk, mintegy megvilágítva a Magyar Biblia lényegét. Ez az ihletett munka a Napkelet Mah-Gar (magyar) népének a bibliáját adja a világ teremtéséről, magáról a létezésről, az ég feletti és alatti valóságról, a teremtő Nagy Iz-Tenről (Istenről) és minden elfelejtetett, elhallgatott szent tudásról. Mert ez a könyv nem más, mint a Magyarok Bibliája, a Könyvek Könyve, ami az égből nyert tudás titkait tanítja a Mah-Gar (magyar) nép számára az Istentől elrendelt magyar hivatás kötelességeivel együtt.

Ez a kötet kikerülhetetlen mindazok számára, akik a magyarság szakrális gyökereit keresik és tudni akarják azt, hogy őseik honnan jöttek, mi volt az ősnyelvük és ősvallásuk.

A kötetet fontos ábrák, képek, fotók díszítik, teszik teljessé. Nem is beszélve azokról az ihletett, csodálatos festményekről, amelyek a szerző jó barátja és tisztelője, egy érdemtelenül agyonhallgatott argentínai magyar festőművész csodálatos örökségeként kerültek bele a Magyar Bibliába.

Ez a két könyv együtt egy olyan világba viszi el az olvasóját, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy az örök megismerés világosságát hagyja ott a nyitott lelkű olvasó lelkében, szellemében.

Továbbá forrásértékű mellékletként a két könyv mellé prof. Badiny Jós Ferenc egy ritka, emigrációban megjelent tanulmányát tesszük közzé, amely 1978-ban Argentínában jelent meg. Ebben a professzor úr határozott, elutasító kritikát fogalmaz meg a finnugorizmussal szemben és kijelöli a jövő magyar őstörténetének az útját, ami a napkelet sumér őstörténetében veszi legendás kezdetét...
*

BADINY JÓS FERENC (Gács, 1909. április 3. – 2007. március 10.) történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár és vallásalapító. A sumer-magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság) és Jézus pártus származásának hirdetője.

A szó valódi értelmében szabad gondolkodó volt, aki - nyilván az emigrációban kikristályosodott megkérdőjelezhetetlen hazafiasság biztonságérzetével - elvetette a mellébeszélő, az előmenetele érdekében alapvető igazságokat elhallgató, az úgynevezett politikailag korrekt közlési stílust.

Ezt annak érdekében tette, hogy a régről jött magyarság újra az ősi gyökér hajszálereiből táplálkozhasson, az erkölcsi és szellemi fölépülésének biztosítására.

Ez az ő életművének kiemelkedő jelentősége, megmásíthatatlan és eltaposhatatlan kisugárzása az elkövetkező időkre. Nos, az ő nevének középső tagja ezt a jövőt JÓSolja nekünk.

A Pártus Jézus az emberi civilizáció és nem mellékesen az egyetemes magyarság egyik legbecsesebb kincse.

Aki olvassa, megtanul látni. Tisztelet ezért a PROFESSZOR ÚRNAK.
*
--------------------------------------
JÉZUS KIRÁLY A PÁRTUS HERCEG:

• KEGYELEM NÉKTEK ÉS BÉKESSÉG - BEVEZETŐ ELMÉLKEDÉSEK; (Jézus születési helye, Hová lettek Jézus tanítványai? Hová lettek az apostolok írásai? Különbségek Jézus Isten-ember mivoltában, Nag-Hammadiban talált gnosztikus evangéliumok.)

• I. DÁVID FIA; ( A Szövetség.)

• II. A MI ÓSZÖVETSÉGÜNK SZENT HAGYOMÁNYAI, (Én vagyok az életnek kenyere.)

• III. A LÉLEKTANI TÖRTÉNELEM;

• IV. A BETLEHEMI CSILLAG;

• V. MÁRIA ÉS ÉVEZREDES KARIZMÁJA, (Boldogasszony anyánk, Az Égkirálynő - avagy a szűz, aki szül! Az Ég Királynője a sumíroknál.)

• VI. MÁRIA SZÁRMAZÁSA; (Hol és milyen templomban nevelkedett? Hogyan lett Adiabene József Pandarból zsidó József, az „ács”?

• VII. GABRIEL; (A merénylet, Az „arám” nyelvről.)

• VIII. A PÁRTUS HERCEG BETLEHEMBEN; (Hol született Jézus, Az esszeusok, A sippári ige, A „kiátkozott” anyának fiát megölni!, A nagy merénylet.)

•IX. NIKODÉMUS EVANGÉLIUMA;

• X. JÉZUS URUNK SZÜLETÉSNAPJA; (Történelmi visszapillantás, Mikor született Jézus?)

• XI. A MAGYARSÁG JÉZUSA; (Jézus csak a magyarság Jézusa! Az „Oroszlán pár”, Rozetta az oroszlánokon, Miért van hét oroszlánpár?

• XII. JÉZUS URUNK 2005. SZÜLETÉSNAPJA;

• XIII. „ÉS MEGJELENT ÚJRA NEKÜNK IS”! (Végy le engem a keresztről! A keresztre feszített hagyatéka, A Turini lepel vallomása, Az Ovideói Szent Lepel.)

• XIV. JÉZUS ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK TÖRTÉNELMI HÁTTERE; (Földrajzi és származástani vonatkozása, A törvényhozás és a joggyakorlat Jézus idejében.)

• XV. KÉT PÁRTUS HERCEG JUDEÁBAN; (Kr.e. 6. esztendő, Jézus Urunk születése.)

• XVI. A JÉZUSI IGAZSÁG ÉS TANÍTÁS; (A Holt tengeri tekercsek, Qumran és a Jézus születése előtti időszak, Jézus tanítási és működési időszaka, Az Édesanya és Szent Fia, Jézus feltámadása utáni időszak, Tiberius császár levele Pilátushoz.)

• XVII. „KAPTOK MAJD JELEKET TŐLEM”; (A Jóisten malmai lassan őrölnek, Jézus Urunk evangéliuma.)

• XVIII. SAUL RABBI; (Jézus igéje és Saul ideológiája, „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, Miért van szükség áldozatra?)

• XIX. „INRI ÉS SOLYMA; („Elvégeztetett”, Jézus Urunk hagyatéka a Pártus Birodalomban.)

• XX. HARC A JÉZUSI ÖRÖKSÉGÉRT; (A „Szent Grál”, A két Mária, Az „Ember fia”, A „Fény Szüze”.)

• XXI. AZ ADIABENE KIRÁLYSÁG, (Két zsidó király Adiabenében? Az Adiabene királyság uralkodói.)

• XXII. A SZENTHÁROMSÁGUNK SZENT KORONÁJA; (A Szent Korona története, „Egy királyi szüzet a Szent Koronáért”.)

ZÁRSZÓ - A FÉNYBENÁLLÓK HÚSVÉTJA;

--------------------------------------
Magyar Biblia:

„Fogadd szeretettel e könyvet! A Világ Világosságától jön - és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe. Istenről beszél e könyv úgy, amint Őt megismerték ősapáink, és ahogy ismereteiket - évezredekkel ezelőtt - agyagtáblákra írták. Szeresd az Istent, és becsüld őseidet e könyv szerint, hisz jövődet építed általuk! Mert, aki Istennek és múltjának szeretetével megújulni képes - az halhatatlanná lesz. Az ember is és a Nemzet is”.
(Badiny Jós Ferenc)

A kötet főbb gondolatai:

• A káldeusok írták először a Mah-Gar nép történetét, a világ teremtésétől kezdve, mert ők voltak az „írás” feltalálói.

• Hol laktak a káldeusok, és melyek a hagyományaik?

• A Szellem, a Lélek és az Erő neve = IZ, a Csend, az Ősanyag és az Ősvíz együttes neve = TEN. Így lett nekünk a kezdet: ÍZ-TEN.

• Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron lakozzék. Az élő Lélek: ÍZ-TEN hajléka.

• Hogyan teremtette ÍZ-TEN a z Életet?

• A káldeusok hite szerint a teremtés erejének Szentháromsága.

• A Fényözön és Vízözön. A Vízözön előtti élet káldeus emlékei.

• A Biblia szó káldeus ékiratok szerinti értelmezése és jelentése.

• Hol volt a Tudás Fája?
*
--------------------------------------
MAGYAR ŐSTÖRTÉNETET KÉRÜNK ÉS NEM IDEGENT... (Buenos Aires - 1978):
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok