Pénz, siker, karrier

Drábik János - Egyenlők és egyenlőbbek

Egyenlők és egyenlőbbek

Drábik János

A szemititizmus szervezett magánhatalom

Könyv
Gold book kiadó, 2014
408 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634262862
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Drábik János - Egyvilágrend - Európa és Amerika iszlamizálása
Drábik János - A magyarok harmadik útja - 1956
Drábik János - Százéves Trianon
Drábik János - Tudatmódosítás
Drábik János - A kiválasztottak
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
A XXI. században csaknem kétmilliárd keresztény és 800 millió mohamedán él a Földön. A magukat zsidónak vallók száma mintegy 12–14 millió. Ebből is látható, hogy a zsidóság egésze létszámát tekintve egy viszonylag kis vallási és népi közösséget alkot, amely kevesebb, mint a Földünkön élő hét-milliárd ember egynegyed százaléka.

A zsidóság, a judaizmus és a zsidó szervezetek befolyása azonban nem mérhető a zsidó öntudattal rendelkezők számával. Milton Himmelfarb amerikai zsidó író ezt így fejezte ki:

„Minden zsidó tudja, hogy mennyire átlagember önmagában. Ha viszont együtt vesszük számításba őket, akkor nagy dolgokra képesek, és megmagyarázhatatlanok… A zsidók száma a világon kisebb, mint egy pici hiba a kínai népszámlálásban. Mi mégis nagyobbak vagyunk, mint a létszámunk. Nagy dolgok történnek körülöttünk és velünk.”

A különböző országokban élő zsidó közösségek államot alkotnak az államban, és csak azt engedik be maguk közé teljes jogú tagként, aki genetikailag, etnikailag, vérségileg is hozzájuk tartozik. Szigorúan számon tartják, hogy saját törvényeik szerint ki számít zsidónak, és ki nem. Amikor a zsidó közösségek elkülönülnek, lényegében kizárják maguk közül mindazokat, akiket ők nem tartanak zsidónak. Vagyis szigorúan kirekesztő magatartást tanúsítanak.

Ugyanakkor viszont a befogadó népektől elvárják, hogy azok ne tartsák számon azt, hogy ők zsidók, és őket minden szervezetbe pontosan ugyanolyan feltételekkel bocsássák be, mint ahogyan azt megtehetik a befogadó nemzethez tartozó személyek. Az emancipációnak és az integrációnak a legkisebb korlátozását is kirekesztésként ítélik el.

De nemcsak a többség tudja kirekeszteni a kisebbséget, a kisebbség is ki tudja rekeszteni magából a többséget. Ezért ma már a maximálisan megszerveződött zsidó közösségek kvázi államot alkotnak az államban, amelynek a polgárai olyan privilégiumokat élveznek, amelyeket a többségi befogadó nemzet átlagpolgárai nem élvezhetnek.

Az Izraelen kívül élő zsidók világnépként különböző földrészeken, számos országban élnek. Sokan úgy érzik, hogy idegenek a nem zsidó (keresztény, iszlám és más) kultúrában, és ezért szükségesnek tartják, hogy faji alapon integrálódott, multikulturális társadalmat alakítsanak ki az adott országban, amely toleráns a zsidóság hosszú időn át folytatott asszimilációellenes életstratégiájával és erős etnikai-faji szolidaritásával.

A fajilag integrált közösségek mozaikjaiból összeálló multikulturális társadalomban a zsidó közösségek nagyobb biztonságban érzik magukat és könnyebb számukra megszerezni az adott társadalom és nemzetállam hatalmi pozícióit. A szervezett zsidóságnak mint világnépnek az a stratégiája, hogy Izrael kivételével mindenütt támogatja a fehér lakosság keveredését a nem fehér (fekete bőrű, ázsiai, arab, latin-amerikai és cigány-roma) lakossággal, egyidejűleg elítéli az őshonos európaiak belső szolidaritásának minden faji megnyilvánulását és önvédelmi szerveződését.

Mindez valójában a pénzhatalmi világelitet kiszolgáló szervezett zsidóságot, valamint Izrael faji elkülönülésen alapuló hosszú távú érdekeit szolgálja...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Kiválasztottság - a szemitizmus lényege;
• Van bolsevizmus zsidók nélkül?
• Kettős állampolgárság és kettős lojalitás;
• A Cionista Hatalmi Struktúra és a kulturális marxizmus uralma Amerikában;
• A zsidó nép reneszánsza;
• Van-e a zsidóságnak kollektív önkritikája?
• Keresztény cionizmus;
• Az I. világháború hosszútávú és mélyebb okai;
• A szabadkőművesség a pénzhatalom kiszolgálója;
• Száz éve robbant ki az első világháború;
• Izrael illegális háborúja a Gázai övezet lakói ellen;
*
Dr. Drábik János szerző a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője...

*
Az „Egyenlők és egyenlőbbek” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a szervezett közhatalom és a szervezett magánhatalom országonként és globálisan is együttes hatalomgyakorlása, a konzervativizmusra reagálásként létrejött és a modernség tudatos vállalását hirdető liberális demokrácia, a pénzuralmi világgazdaság és a szervezett magánhatalom ideológiája és túlsúlya, a pénzhatalmi világelit tulajdonában lévő globális média, az egész világot átfogó multinacionális óriáscég kérdésköre iránt érdeklődnek.

„Ez a könyv arról szeretne tájékoztatni, hogy milyen okok késztetik a pénzhatalmi elit tagjait ma is a kettős mérce alkalmazására, milyen világstratégiát követ a nemzetközi pénzkartell, és hogyan képzeli el az emberiség jövőjét.
*
Ajánljuk mellé:

Félni csak...kinek is lehet?
David Icke - Emberi faj emelkedj fel.
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia.
Az Anunnakik titkos története. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Tábornoki kar Maruzs Roland 3,800 Ft 3 420 Ft
Életet tanultunk Nyirő József 2,800 Ft 2 520 Ft
Civilek a demokráciáért Simon János 3,000 Ft 2 700 Ft
A kikelet fia Utassy József 4,990 Ft 4 491 Ft
Hagyomány és magyarság Baranyi Tibor Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Danubia Simon Winder 4,900 Ft 4 410 Ft
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában Mirza Ghulam Ahmad 7,990 Ft 7 191 Ft
Pokol Dante Alighieri 3,990 Ft 3 591 Ft
Ó, a nyugat, a nyugat! Sorbán Angéla 2,500 Ft 2 250 Ft
Magányos harcosok Bartha Eszter 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^