Irodalom

Farkas Gyula - A magyar irodalom története

A magyar irodalom története

Farkas Gyula

Könyv
Attraktor kiadó, 2015
198 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257926
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Farkas Gyula - A magyar romantika
Farkas Gyula - Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914
Farkas Gyula - A Fiatal Magyarország kora
Farkas Gyula - A magyar irodalom története
Farkas Gyula - A magyar romantika
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Farkas Gyula szerző (1894-1958) a magyar irodalom fejlődését rajzolja meg a kezdetektől az 1930-as évekig. Alapos felkészültséggel vezeti az olvasót az egyes korokon át: a szájhagyomány útján terjedő mondáktól a vallásos, majd az udvari irodalom kialakulásának ismertetésével, eljutva az emberi szellem egyik legnagyobb vívmányáig, a könyvnyomtatás felfedezéséig.

A középkorban a költészet mellett a hitviták és a prédikációk kapnak nagyobb szerepet, melyek a magyar nyelv fejlődésére vannak nagy hatással. Ezt a fejlődést a nyelvújítás még jobban elősegíti. Ez teszi lehetővé a líra mellett a próza előtérbe kerülését, a magyar regényirodalom kialakulását.

A történelem mindig befolyással volt az irodalomra. Az összefüggésekről korszakos tájékoztatást kapunk, hasonlóan a külföldi írók, költők hatásáról is.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• NOMÁD MŰVELŐDÉS;
• KÖZÉPKORI KERESZTÉNY MŰVELŐDÉS;
- Kolostori irodalom
- Udvari irodalom
- Népköltészet

• A KERESZTÉNY MŰVELŐDÉS KETTÉSZAKADÁSA;
- Nyomtatott irodalom
- Kéziratos irodalom

• NEMZETI ERŐGYŰJTÉS;
- Az első századfél kéziratos szépirodalma
- A hagyományos költői irány
- A külföldies költői irány

• A NEMZETI ÉRZÉS URALMA;
- A klasszicisták és a korai romantikusok
- A romantikus nemzedék
- A politikus és tudományos nemzedék
- A Fiatal Magyarország
- Az irodalmi Deák-párt

*
„A Magyar Irodalom története” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik Farkas Gyula irodalomtörténész először 1934-ben kiadott műve, a magyar irodalom története iránt érdeklődnek. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Szabó Dezső enciklopédia Szőcs Zoltán 4,200 Ft 3 780 Ft
Visszaemlékezések 1892-1925 Rákosi Mátyás 6,600 Ft 5 940 Ft
Koppány - Somogy hercege Maurer Teodóra - Onody Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Vonzáskör Sunyovszky Sylvia 1,500 Ft 1 350 Ft
Hit, igazság, tolerancia Joseph Ratzinger 3,990 Ft 3 591 Ft
Regnum Marianum Bolberitz Pál Balás Béla 3,500 Ft 3 150 Ft
14 Peter Clines 3,495 Ft 3 146 Ft
A szürke dominanciás 3,150 Ft 2 835 Ft
Nyerésre állunk! Tóth János 1,200 Ft 1 080 Ft
A korona árnyékában Krizsán László 1,490 Ft 1 341 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^