Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Filozófia

Farkas Gyula - A magyar romantika

A magyar romantika

Farkas Gyula

Fejezet a magyar irodalmi fejlődés történetéből

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
200 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257162
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Farkas Gyula - Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914
Farkas Gyula - A Fiatal Magyarország kora
Farkas Gyula - A magyar irodalom története
Farkas Gyula - A magyar romantika
Farkas Gyula - Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
FARKAS GYULA szerző 1894-ben született Kismartonban (ma Ausztria-Burgenland). Egyetemi tanulmányait Budapesten, Halléban és Párizsban végezte. Magyar és német intézményekben tanított. 1947-től az 1957-ben bekövetkezett haláláig a göttingeni egyetem tanára volt.
*

Ez a kötet változatlanul közli az 1930-ban megjelent eredeti kiadás szövegét, a mai helyesírás szerinti néhány változtatással.

Erről a rég várt könyvről Turóczi József már a Nyugatban is írt, de a mű nagy jelentősége és gazdagsága szinte korszakot jelez a magyar irodalomtudományban, mert ez az első mű, amely a modern szellemtörténet szempontjaival és módszereivel közeledik a magyar szellemi élet múltjának nemcsak egyes alakjához, hanem egy egész korszak egységéhez.

Farkas Gyula e könyvének legnagyobb jelentősége, hogy „Az ő terminológiájában a romantika általában nem valami határozott szellemi tartalmat jelentő kategória. Országonként sajátos tartalommal alakult ki, és az erre vonatkozó utalásai becses útmutatások lehetnek a további kutatás számára...

„A magyar romantika szellemét ebben a heroisztikus hazafiságban ismeri fel és ezt egyénien magyarnak hirdeti. Ennek a magyar gondolkodónak a világnézete a heroizmus álláspontjából fakad. Hazánkban egyetlen filozófiai irány tudott iskolát teremteni és az éppen a német ideálizmus bölcselete, a heroizmus bölcselete...

Farkas Gyula is a heroisztikus nemzeti érzést egyénien magyarnak ismeri fel. S ez a heroisztikus nemzeti érzés éppen annak a mozgalomnak a szelleme, amely a magyar lélek szintézisét, tehát egészét, egységét valósítja meg...”

„A magyar történet és kultúra filozófiájának egyik feladata lesz ezt a kérdést megvizsgálni, eldönteni, e heroizmus alapjait és okait kikutatni. De az anyagot a történelmi tudományok szolgáltatják elsősorban a néplélektan mellett. És Farkas Gyula könyvének legnagyobb jelentősége éppen az, hogy nem pusztán »irodalomtörténet«... A magyar szellem arculatát és sorsát idézi fel...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS

I. TÁJ, FAJ, FELEKEZET:
• Az irodalmi élet a XVIII-XIX. század fordulóján;
• Művelődési különbözőség a századforduló irodalmi tudatában;
• Összeütközés;
• Világnézet és felekezet;
• A szülőföld;
• Az új nemzedék seregszemléje;
• Az új nemzedék viszonya a megelőzőhöz és a közösséghez;
• A romantika tájszemlélete és világnézete;

II. A NEMZETI ÉRZÉS:
• A nemzeti érzés kialakulása a XVIII. század végén;
• Az irodalom nemzeti missziótudata;
• A kétféle nemzeti érzés tartalma;
• Történeti szemlélet;
• Állam, haza, nép, nemzetiség, nemzet;
• A romantikus nemzeti érzés;

III. EURÓPA:
• Bécs közvetítő szerepe;
• A magyarországi német polgárság;
• A német klasszicizmus;
• Az osztrák romantika. Német romantikus érdeklődés;
• A romantikus nemzedék és a világirodalom;
• Közvetlen külföldi szellemi kapcsolatok;
• A romantikus irodalomelmélet és a költői gyakorlat;

IV. BETELJESÜLÉS:
• Kölcsey és Vörösmarty;
• A romantika alkonya;

FÜGGELÉK: A magyar romantika irodalma;
JEGYZETEK:
A Kiadó utószava;

*
„A Magyar Romantika” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalomnak megfelelően szeretnék megismerni a magyar irodalmi fejlődés történetének fejezeteit. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Teréz Anya gondolatai Teréz anya 2,490 Ft 2 241 Ft
A házas életstílus Papp Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
A magyarság igaz őstörténelme Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A Rádió lírikusa Sediánszky János 1,500 Ft 1 350 Ft
Vegetius hadtudományi munkájának utóélete a középkorban Kákóczki Balázs 3,900 Ft 3 510 Ft
Csillag az éjszakában Wass Albert 2,500 Ft 2 250 Ft
Életfeladatok Szabó Judit 2,300 Ft 2 070 Ft
Rajongók voltunk Hartay Csaba 3,999 Ft 3 600 Ft
Az összmagyar eszme Bartis Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Találd meg a lélektársadat a ThetaHealing segítségével Vianna Stibal 2,690 Ft 2 421 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^