A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Filozófia

Szűcs László - Égre írott történelem

Égre írott történelem

Szűcs László

És a magyar őstörténet kapcsolódása

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2011
258 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789638296986
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Szűcs László - Égre írott történelem
Szűcs László - Égre írott történelem
Szűcs László - Égre írott történelem
Szűcs László - Égre írott történelem
Szűcs László - Égre írott történelem
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Az „Égre írott Történelem” című kötet a csillagászat és az asztrológia segítségével, világirodalmi, mitológiai alátámasztással bemutatja az eddig még ismeretlen földtörténeti korszakokat - az emberi lélek és szellem formálódásával egyetemben -, s választ ad történelmünkre, sorsunkra, feladatunkra, múltunkra, jelenünkre és jövőnkre...
*

Részlet a könyvből:

Minden egyes ember egy sajátos, különleges entitás (egyedi létszerűség, létezés), egy mindenki mástól különböző lélek – szellem energia, mely egyedi testet ölt egy nép, egy nemzet tagjaként, ugyanezen nemzet lakóterületén.

A születése pillanatában létező kozmosz állapota adja meg a képességeit, személyiségének tulajdonságait, a földi létben való szerepvállalását.

Ezen univerzum-erők segítik korábbi életeiből magával „hozott” és összegyűjtött tudás- és tapasztalatanyagát, hogy kettős, egyéni és kollektív küldetését megvalósíthassa ez élete során új, jelenlegi környezetében.

Természetesen az a külvilág, melyben megszületett, erőteljesen befolyásolja küldetésének tökéletes beteljesítését, vagy előre mozdítja, vagy éppen
hátráltatja azt. Mivel a küzdelmekből, s oly sokszor a kudarcokból lehet a legtöbbet tanulni és fejlődni, ezért nem feltétlenül hátrányos bárminemű nehézség felmerülése az utunk során. Sőt, mivel életünkben minden jelentős eseménynek megvan a maga ideje, ezért a megfelelő időponthoz való igazodás miatt, egyes embereknek
meglepő akadályok gördülhetnek és kerülnek is az útjukba, míg másoknak szélsebes az előrejutásuk.

A legnagyobb fejlődést akkor érhetjük el, ha eljutunk arra az állapotra, hogy felülemelkedünk hétköznapi problémáinkon, és túllépünk egy letűnő és múlandó történelmi kor elavult és egyenlőtlen szabályrendszerén, s újító módon, fejlettebb és előrehaladottabb szemlélettel nyíltan és őszintén, békésen és önzetlenül tekintünk a bennünket körülvevő egyensúlytalan világra...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• I. TEST:
- A természet törvényei;
- A Naprendszer;
- A Nap, a Föld és a Hold;
- A négy őselem, az asztrológia és világirodalom tükrében;
- Galaxisunk csillagrendszere;
- A precesszió, valamint természeti és éghajlati vonatkozásai;
- A Tejút és a maja prófécia alapértelmezése Nimród tükrében;

• II. LÉLEK:
- Az asztrológia szimbolikája és az eredetmitológiák üzenetei;
- A planéták jellemvonásai és mitológiai eredetük;
- Az állatövi csillagképek mitológiája. Egy kiállítás képei - A csillagok üzeneteit a bolygók közvetítik;

• III. SZELLEM:
- Történelmi változások és események égi magyarázata;
- 2010, az X faktor éve;
- Az özönvíz korától az időszámítás kezdetéig;
- Jézus születési ideje és horoszkópja;

• UTÓSZÓ - PÉLDABESZÉDEK
*
Ajánljuk mellé:

A magyar tündérvallás.
A magyarság igaz őstörténelme.
Az ősmagyarok mitológiája.
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka.
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia.
Piliscsillag Napcsillag. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Az örök fény országa Szabó Judit 2,800 Ft 2 520 Ft
A nagy küzdelem Ellen White 3,990 Ft 3 591 Ft
Ámos Imre és a 20. század szerkesztette: Galambos Ádám 4,990 Ft 4 491 Ft
A gondolatgyárak F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Boldogtalanság és evolúció Szendi Gábor 3,150 Ft 2 835 Ft
Félelem, düh, agresszió és szex Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
Ferenc Pápa bölcsességei 2,490 Ft 2 241 Ft
Tükörképek trónviszálya Csiba Zsolt 1,800 Ft 1 620 Ft
Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944 Szász István Tas 2,200 Ft 1 980 Ft
Szkíta tájon pata dobog Obrusánszky Borbála 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^