Újdonság

Horváth Barna - Bevezetés a jogtudományba

Bevezetés a jogtudományba

Horváth Barna

Könyv
Attraktor kiadó, 2015
114 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155257964
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Barna - Az erkölcsi norma természete
Horváth Barna - A jogelmélet vázlata
Horváth Barna - A géniusz pere - Szókratész-Johanna
Horváth Barna - Bevezetés a jogtudományba
Horváth Barna - Az erkölcsi norma természete
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Eredeti kiadás:
Szeged Város Nyomda és Könyvkiadó Rt.
Szeged, 1932.

Horváth Barna (Budapest, 1896. augusztus 25. – New York, Amerikai Egyesült Államok, 1973. március 3.) magyar jogtudós, jogfilozófus, jogszociológus, az MTA levelező tagja (1945), az újkantiánus jogbölcselet (jogpozitivizmus) képviselője.

1929-től a szegedi, majd 1940 és 1945 között a kolozsvári egyetem jogbölcselet-tanára volt. 1945-ben az MTA levelező tagjává választották. Később politikai okokból emigrált az Amerikai Egyesült Államokba. Számos egyetemen tanított vendégprofesszorként Amerikában, Franciaországban és Németországban...
*
Részlet a kötetből:
„A FELADAT
(1) A kezdő jogász bevezetése abba az ismeretkörbe, amelyet tüzetesen a szaktanulmányai és a gyakorlati jogélet iskolája világítanak meg előtte;
(2) Az enciklopédikus áttekintés nyújtása a jogtudomány ismeretanyagáról; és végül
(3) A jogi világkép beillesztése az általános világképbe, a nem jogász műveltségű érdeklődő tájékoztatása a jogtudomány mibenlétéről és általános kultúrjelentőségéről...

Az alábbiakban az 1. és a 3. feladatra egyforma súlyt helyezünk, az enciklopédiát háttérbe szorítjuk...

Reális szükség van arra, hogy a kezdő jogász már tanulmányai közben is tájékoztatva legyen az egyes szaktudományok összefüggéséről, közös vagy határos problémáikról, és a jogi ismeretnek az általános ismeretben való jelentőségéről...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A feladat;
• A jogtudományok tagozódása;
• Közjog és magánjog;
Az érdekelmélet - A többletérték-elmélet - A joglogikai elméletek
• Polgári jog és a büntetőjog;
Társadalmi funkciója - Célja - Logikai alkata
• Alaki jog és anyagi jog;
• Állami, egyházi és nemzetközi jog;
• Tételes jogtudomány, jogtörténet, jogelmélet;

• A jogi kultúra
- A jogászat karakterológiája /Szerkesztő jogászat, Ügyvédi jogászat, Bírói jogászat, Közigazgatási jogászat, Laikus jogászat, Jogtanítás/
- A jogászi gondolkodás;
- A jogászat haszna és nélkülözhetősége;
- A jogászat apologetikája;

*
A „Bevezetés a Jogtudományba” című ezen kiadványt az 1932-ben megjelent kötet tartalmi vonatkozásai, szemléletmódja, a jogtudomány akkori általános kultúrképe, a jogtörténet, jogelmélet jelentősége, a jogismeret tudományelméleti helye, a jogtudomány és a joggyakorlat összefüggései... iránt érdeklődő valamennyi olvasónknak egyaránt ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Időkortyolók Szőke István Attila 2,200 Ft 1 980 Ft
Világhódító államterrorizmus Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Nemzetiségi kérdés és Magyar Birodalom Ferdinandy Mihály 1,900 Ft 1 710 Ft
Egy őrangyal naplója Vándor Béla 2,200 Ft 1 980 Ft
Késő reneszánsz építészet Erdélyben Kovács András 3,450 Ft 3 105 Ft
A nacionalizmus erénye Yoram Hazony 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyarország megcsonkításának okai Lukachich Géza 2,990 Ft 2 691 Ft
Forró pocak diéta és Nagy stresszmentesítőkönyv 2 KÖNYV EGYÜTT AKCIÓ Deepak Chopra Dr.Suhas G. Kshirsagar Don Joseph Goewey 9,000 Ft 8 100 Ft
A missziótól a mártírságig Lynley Smith 2,990 Ft 2 691 Ft
Hivatás és hitvallás 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^