A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Filozófia

Horváth Barna - A géniusz pere - Szókratész-Johanna

A géniusz pere - Szókratész-Johanna

Horváth Barna

Könyv
Attraktor kiadó, 2003
264 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632062365
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Barna - Bevezetés a jogtudományba
Horváth Barna - Az erkölcsi norma természete
Horváth Barna - A géniusz pere - Szókratész-Johanna
Horváth Barna - A jogelmélet vázlata
Horváth Barna - Bevezetés a jogtudományba
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Vásári lárma folyik a könyvek körül. Az utcákon fantasztikus könyvsátrak állnak, bunkerformájú és székelykapus árusítóhelyek.

Dolgozik a szervezett reklám, a klikkek emberei magasztalják egymás portékáját, szól a nagydob, szól a cintányér...

Közben, teljes észrevétlenségben, úgyszólván a nyilvánosság kizárásával jelenik meg az utolsó évek (1942) egyik legnagyobb magyar könyve: A Géniusz Pere...
*
HORVÁTH BARNA „A géniusz pere - Szókratész - Johanna” című ezen műve tehát először 1942-ben jelent meg német és magyar nyelven. A Társadalomtudomány recenzense „az utolsó évek egyik legnagyobb magyar könyveként” méltatta, s felpanaszolta, hogy a mű „úgyszólván a nyilvánosság kizárásával”, mondhatni a magyar szellemi-tudományos közvélemény tudta nélkül, lényegében visszhangtalanul kezdte meg pályafutását.

A magyar filozófia és szellemtudomány szempontjából szomorú tény, hogy ez a kezdet végzetszerűen meghatározta a folytatást, hiszen a későbbiekben a mű és alkotójának sorsa majdhogynem a teljes feledés lett. A világháború szellemtörténeti helyzetével együtt járó érdektelenséget ugyanis nem az ilyen típusú művek befogadása számára kedvező szellemi nyitottság korszaka követte, hanem a kommunista hatalomátvétel szellemi diktatúrája és a külső emigráció okozta szellemi elszigeteltség.

Ezekben az időkben Horváth Barna géniuszát övező elhallgattatás csendjét csak a jogászok szűk szakmai köreinek elismerő gesztusai törték meg, a szélesebb olvasó közönség számára azonban a mű és alkotója lényegében ismeretlennek számított.

Az Attraktor kiadó a mű újrakiadásával a feledés és visszhangtalanság varázsának megtörésére, lényegében tehát arra vállalkozott, hogy, immár másodszor, lehetővé tegye a magyar tudományos kultúra számára a találkozást ezzel a művel és alkotójával, hogy folyhasson egy soha meg nem kezdett szellemi párbeszéd azokról az örökérvényű kérdésekről, amelyeket Horváth Barna utánozhatatlan tudományos és művészi eleganciával tárgyal.

Aki olvassa A géniusz perét, személyesen győződhet meg a téma időszerűségéről, valamint arról, hogy tudományos színvonalát, a problémafelvetés és kifejtés eredetiségét tekintve a magyar jogfilozófia, s egyáltalán a magyar filozófiai-tudományos kultúra egyik legjobban figyelemre méltó alkotását tartja a kezében.

*
Ennek megfelelően „A Géniusz Pere - Szókratész - Johanna” című ezen kiadványt az egyik legnagyobb magyar könyvnek titulált, de hosszú évekig elhallgatott mű és szerzője iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a kötet tudományos színvonalát, a problémafelvetés és kifejtés eredetiségét tekintve a magyar jogfilozófia, s egyáltalán a magyar filozófiai-tudományos kultúra egyik legfigyelemre méltóbb alkotását vették a kezükbe. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Férfiélet, női sors Müller Péter 3,600 Ft 3 240 Ft
A mágia Paul Sédir 2,100 Ft 1 890 Ft
Magyar lovagkor Erdélyi László 2,800 Ft 2 520 Ft
Zsinagógák Magyarországon 1782-1918 Klein Rudolf 14,900 Ft 13 410 Ft
Pléhkrisztus Kozma Miklós 1,990 Ft 1 791 Ft
Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Jógama Mireisz László 3,500 Ft 3 150 Ft
Abszurditások világa Bogár László 3,200 Ft 2 880 Ft
Az egészséges női mell kézikönyve Dr. Kristi Funk 4,990 Ft 4 491 Ft
Arany János füveskönyve - Józan okos mérték Arany János 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^