Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Történelem

Bill Lomax - Magyarország 1956 ANTIKVÁR

Magyarország 1956 ANTIKVÁR

Bill Lomax

Könyv
Aura kiadó, 1989
288 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bill Lomax - Magyarország 1956 ANTIKVÁR
Bill Lomax - Magyarország 1956 ANTIKVÁR
Bill Lomax - Magyarország 1956 ANTIKVÁR
Bill Lomax - Magyarország 1956 ANTIKVÁR
Bill Lomax - Magyarország 1956 ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Az 1956-os magyarországi eseményekkel kapcsolatban igen különböző elnevezések és megítélések honosodtak meg. Ideológiai beállítódástól és pártállástól függően nevezik forradalomnak és ellenforradalomnak, népfelkelésnek és szabadságharcnak, nemzeti felkelésnek és demokratikus forradalomnak, a kapitalizmus restaurálásának és szocialista forradalomnak stb.

Az angol kutató, Bill Lomax véleménye szerint 1956 lényege egy olyan társadalom megvalósítására tett kísérlet volt, amely egyaránt meghaladva a kapitalizmust és a sztálinizmust - egy demokratikus szocialista rendszer intézményi alapjait hozta létre. A forradalmi bizottságok és a munkástanácsok kialakulásával - írja - a forradalom törekvései egy valóságos népi autonómia megteremtésének irányában túlléptek a párt reformszárnyának elképzelésein, a jogállam és a többpártrendszer követelésén.

Mindez a társadalmi struktúra olyan radikális demokratizálását célozza meg, mely a tényleges hatalmat a nép kezébe adja. Lomax másik, a hazai olvasó számára szokatlanul hangzó megállapítása szerint félrevezető 1956-tal kapcsolatban az írók és a reformpolitikusok aktivitására koncentrálni, hiszen kezdettől fogva a dolgozók elégedetlensége tartotta ébren az értelmiségiek lelkiismeretét, a néptömegek lázongása határozta meg az eseményeket, sarkallta tiltakozásra az értelmiségi elitet.

Vagyis - kiélezetten fogalmazva - az elméletet nem az értelmiség vitte be a munkásságba, hanem végső fokon a népmozgalom az értelmiségbe. Ezt igazolja többek között, hogy a forradalom második szakaszában, amikor a reformista értelmiség cselekvésképtelenné vált, a munkástanácsok ellenállása tényleges kettős hatalmat hozott létre, és csak az ő példájuk nyomán kezdett tudatosulni néhány értelmiségiben a parlamenti demokrácián túllépő közvetlen népi hatalom és dolgozói önkormányzat lehetősége, illetve fölénye.

Minden reform - állapítja meg a szerző - a fennálló hatalmi pozíciók elfoglalására, egyszerű hatalomváltásra törekszik, a forradalom célja viszont e hatalmi pozíciók megdöntése és radikálisan új társadalmi struktúra megteremtése.

Ebből következően a reformista értelmiséget két alapvető fogyatékosság jellemezte:

1. Naiv bizalom az ancien régime politikai intézményeiben, a pártokban, a parlamentben és a kormányban. Pedig - úgymond - a forradalom csak úgy válhatott volna teljessé, ha a régi politikai intézményeket teljesen félre lehet söpörni, és ha a tömegfelkelés új társadalmi struktúrái lépnek a helyükre.

2. A Nagy Imre vezette reformista ellenzék az elitista hagyományt folytatta, és - lényegében sztálinista módon - azt gondolta magáról, hogy ő jobban tudja képviselni a munkások igazi érdekeit, mint maguk a dolgozók. Ezért nem volt képes megkérdőjelezni a párt szerepéről vallott hagyományos nézetet sem.

A szerző részletesen tárgyalja 1956 társadalmi és politikai eseményeit. E vizsgálódás során jut el ahhoz a következtetéshez, hogy 1956 legfontosabb vívmánya a munkástanácsok működése, maradandó elméleti értéke pedig a munkástanácsok államának megteremtésére irányuló kísérlet volt. A munkások ahelyett, hogy a Parlamentet ellepő képviselőket delegáltak volna, radikálisan új megoldást választottak, és a hivatásos politikusokéval szemben társadalmi ellenhatalmat hoztak létre. Olyan hatalmat teremtettek, amely az utcán és a gyárakban saját életüket és érdekeiket védelmezte.

„A magyar munkások tehát a gyárak feletti közvetlen ellenőrzést gyakorló munkástanácsok révén egy csapásra szétzúzták a kommunista párt korábbi államhatalmát, és megnyitották az utat egy olyan társadalom felé, amely a marxizmus és a szocializmus eredeti célja volt – ahol a hierarchia az egyenlőségnek adja át a helyét, ahol a politikai intézményeket népi szervek váltják fel, ahol a politikai uralomból társadalmi hatalom lesz.”

*
A „Magyarország 1956” című ezen kiadványt azoknak a történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik a magyar forradalmat az angol szerző tollából (aki 1956-ban 12 éves iskolásgyerek volt, de a politikai érdeklődését a mi forradalmunk keltette fel) szeretnék tanulmányozni, át- és továbbgondolni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Információs gyógyítás DVD-melléklettel Dr. Sági Mária Sági István 3,950 Ft 3 555 Ft
Kalandok a léleknek Shannon Kaiser 3,290 Ft 2 961 Ft
Hatalom, politika és változás Osho 3,990 Ft 3 591 Ft
A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak Romsics Ignác 4,499 Ft 4 050 Ft
Szíven szúrt ország DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
Tükörcserepek Kondor Katalin 2,900 Ft 2 610 Ft
Ostromnapló 1945 Illyés Gyula 3,500 Ft 3 150 Ft
Tarsoly Kőházy Fankadeli Ferenc 2,500 Ft 2 250 Ft
A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon Váczy Péter 1,900 Ft 1 710 Ft
Globális felmelegedés-ipar Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^