Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Kiss Gábor - Magyar szókincstár

Magyar szókincstár

Kiss Gábor

Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára

Könyv
Tinta kiadó, 2015
929 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639902688
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 6 500 Ft
Megtakarítás: 6%
Online ár: 6 045 Ft
Töltse ki az űrlapot
Leírás
2015-ös tizedik kiadás!

A „Magyar szókincstár” az anyanyelvoktatás, a szókincsfejlesztés hasznos segédeszköze.

Anyanyelvünk, a magyar nyelv a nemzeti kultúra hordozója. Szabatos, színes, helyes használatához nyújt segítséget ez a kiadvány, amely gazdag tára a rokon értelmű szavaknak, más néven szinonimáknak, és feltünteti a szavaknál nagyobb lexikai egységeket (szókapcsolatokat, szólásokat, közmondásokat) is. A magyar szótárirodalomban elsőként a szavak ellentétét, antonimáját is közli.

A szótár 25 500 vastag betűs címszót tartalmaz. A szócikkekben található szavak száma 80 600. Szerzői 14 400 szónak, szinonimasornak adták meg az ellentétét. Több mint 3800 közmondás, szólás található benne 760 címszó alá besorolva. A mai köznyelv szavain kívül szép számmal szerepelnek benne régies, nyelvjárási és idegen hangzású szavak, de nem maradtak ki a diáknyelv lexikai elemei és a szleng jellegű kifejezések sem.

Tudományos igényű kínálati szótár, amelyben a használója megtalálhatja és kiválaszthatja egy-egy címszó tágan értelmezett szinonimái közül a legmegfelelőbbet. A többéves gyűjtőmunka során nyelvészek, egyetemi és főiskolai tanárok 28 korábban megjelent szótárt dolgoztak fel. Az összegyűjtött gazdag nyersanyag elrendezése a nyelvészet és azon belül is a lexikológia és a jelentéstan legújabb eredményeinek figyelembe vételével, korszerű eszközök (számítógép, célprogramok) alkalmazásával történt.

*
A „Magyar Szókincstár” a magyar anyanyelvűek legszélesebb köre számára készült, de haszonnal lapozgathatják a hivatásos tollforgatók (az újságírók, a fordítók, a szerkesztők) is. Mindemellett anyanyelvünk oktatásának, a gondos, pontos, igényes magyar nyelvű szövegek készítésének is nélkülözhetetlen segédeszköze.

Aki igényesen, pontosan, színesen kívánja kifejezni magát, igen nagy segítség számára ez a szókincstár, amely az újabb szókészlettani, jelentéstani, frazeológiai és stilisztikai kutatások kiindulópontjává is válhat...

* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok