Újdonság

Horváth Miklós Kovács Vilmos - Magyarország az atomháború árnyékában

Magyarország az atomháború árnyékában

Horváth Miklós Kovács Vilmos

Könyv
Zrínyi kiadó, 2016
392 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789633276587
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Miklós Kovács Vilmos - Magyarország az atomháború árnyékában
Horváth Miklós Kovács Vilmos - Hadsereg és fegyverek 1956
Horváth Miklós Kovács Vilmos - Magyarország az atomháború árnyékában
Horváth Miklós Kovács Vilmos - Hadsereg és fegyverek 1956
Horváth Miklós Kovács Vilmos - Magyarország az atomháború árnyékában
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 492 Ft
A kötet egyik szerzője, Horváth Miklós a legújabb forrásokra, kutatásokra építve tárja elénk Magyarország helyzetét - a Varsói Szerződés tagjaként - a látszólagos szuverenitás évei alatt. Hazánk a VSZ előretolt állásaként a hidegháború idején bármikor frontországgá válhatott volna...

Ennek a kiadványnak hangsúlyos részét képezi a nukleáris töltetek magyarországi tárolásának bemutatása. Az olvasók megismerhetik az atomháború akkoriban lehetséges megvívására, lefolyására vonatkozó konkrét, a lehető legrészletesebben kidolgozott és a párt vezetése által elfogadott – a polgári lakosság millióinak pusztulását kockáztató – katonai terveket.

Igyekszik választ adni arra a kérdésre, hogy a VSZ tagországain belüli különböző válsággócok „kezelése” - a szovjet nemzeti érdekek legmesszebb menő figyelembe vételével - milyen módszerekkel és eszközökkel valósultak meg.

„Magyarország a Varsói Szerződés feloszlatásában – a feltárt dokumentumok alapján egyértelműen – világtörténelmet formáló szerepet játszott”.
*
Kovács Vilmos muzeológus gazdag illusztrációs anyag segítségével szemlélteti a magyar haderő haditechnikája terén négy évtized alatt bekövetkezett változásokat. A kötet szerves része a CD-mellékleten található kronológia, az adattár, valamint nem utolsósorban a VSZ „mindennapjait” szemléltető térképek, vázlatok és dokumentumok is.

*
A „Magyarország az Atomháború Árnyékában” című ezen kiadványt Révay András alábbi szavaival ajánljuk:

A rendkívül kifejező címlap a tartalomról is árulkodik. Olvasásakor az első érzés a döbbenet! Hogy miket terveztek a politikai vezetők az országokkal – velünk! A szerzők a tudományos igényt nem feladva, mégis olvasmányos, majdhogynem történelmi regényt alkottak. Az 1955-től eltelt negyvenhat évet egységesen mutatták be, politikai és katonai szempontból egyaránt. A két fő fejezet közül az elsőben a hidegháború korszakának had- és haditechnikai történetével, a másodikban pedig a Magyar Néphadsereg fegyvereivel és eszközeivel ismerkedhet meg részletesen az olvasó.

Találkozhatunk a könyvben olyan adatokkal, melyek mai szemmel elképzelhetetlennek tűnnek. A tájékozódást 203 fénykép és 26 térkép segíti. Ezekről jól leolvasható milyen erejű atomtámadás célpontja volt Budapest, Szolnok vagy Kecskemét, illetve Bécs, Róma vagy Milánó. A – szerencsére – csak térkép fölött lebonyolított hadműveletek következtében Magyarországon az első atomcsapás következménye 625 ezer halott, sérült és sugárbeteg valamint 1 100 000 sugárszennyezett lett volna.

Kiderül, hogy 1958-ban Hruscsov felajánlotta a szovjet erők kivonását Magyarországról, de „mi” nem fogadtuk el. Helyette Romániából távoztak. Tárgyalja a könyv a Szovjetunió és a Varsói szerződés katonai doktrínáinak főbb elemeit, mik voltak a viták a kettő között? Bemutatja, hogy a szövetség nem működött zökkenők nélkül. Megtudjuk, mi volt Csehszlovákia megszállásának igazi oka 1968-ban. Részletesen foglalkozik Magyarország helyzetével, szerepével.

A könyvhöz tartozó DVD négy fejezete – Ábrák és vázlatok; Adattár; Dokumentumok; Kronológia – kiváló segítséget nyújt, hogy a könyvet az oktatásban is eredményesen használhassák. Ajánlható ez a mű minden érdeklődőnek, aki hű képet szeretne kapni Magyarország és világ történelmének eddigi legkritikusabb időszakáról. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 492 Ft
Tűz keleten Paul Bracken 3,290 Ft 2 961 Ft
Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban Kocsis Aranka 2,200 Ft 1 980 Ft
Lélegezni a víz alatt Richard Rohr 2,450 Ft 2 205 Ft
Határtalan bűnözés (keménytáblás) Udo Ulfkotte 3,990 Ft 3 591 Ft
Az inkvizíció Petrányi Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Erdély története (Székelyföldi változat) Dr. Jancsó Benedek 3,990 Ft 3 591 Ft
Szabadnak születtem Shirin Ebadi 3,499 Ft 3 150 Ft
Jóga a boldog gyerekkorért Csíki Mariann 4,999 Ft 4 500 Ft
A Harmadik Birodalom Papp Gábor - Győrffy Iván - Litván Dániel (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi Benkő Elek 6,500 Ft 5 850 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^