Történelem

Somogyi Győző - A világháborúk magyar katonái 1914-1918, 1939-1945

A világháborúk magyar katonái 1914-1918, 1939-1945

Somogyi Győző

Könyv
Zrínyi kiadó, 2015
112 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9789633276365
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Somogyi Győző - A világháborúk magyar katonái 1914-1918, 1939-1945
Somogyi Győző - Lovasíjász-fegyverzet I.
Somogyi Győző - Mária Terézia magyar katonái 1740-1768
Somogyi Győző - Lovasíjász-fegyverzet II.
Somogyi Győző - Ferenc József magyar ezredei 1850-1914
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
SOMOGYI GYŐZŐ (1942) történész, grafikus. Több évtizede gyűjti és rajzolja a magyar hadtörténelem tárgyi emlékeit. Mint hagyományőrző huszár a ruhákat, és a fegyvereket a gyakorlatban is kipróbáló kísérleti régészet művelője. Eddig több mint egy tucat színes albuma jelent meg magyar és más nyelven.

Könyvünk olyan katonák egyenruháit és fegyverzeteit mutatja be, akik a két világháborúban harcoltak.

A Magyar Királyság mint az Osztrák-Magyar Monarchia része lépett be 1914-ben az I. világháborúba. 660 000 hősi halottat veszített. A Monarchia felbomlott, Magyarországot a rövid életű kommunista Tanácsköztársaság után a győztes hatalmak a trianoni békediktátummal felosztották. Területe a harmadára zsugorodott, 3 millió magyar került idegen uralom alá...

Politikai célját, az igazságtalan trianoni diktátum békés revízióját a győztes hatalmak elutasították. 1938-ban német és olasz segítséggel fegyverkezni kezdett és elérte magyar többségű területeinek átmeneti visszaszerzését...

*
A „Világháborúk Magyar Katonái 1914-1918, 1939-1945” című ezen angol és magyar nyelvű igen szemléletes kiadványt a történelem, a két világháború, a honvédség összetétele, fegyverzete és egyenruházata iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még magyar és angol nyelven:

Végvári vitézek 1526-1686.
Az Erdélyi fejedelemség hadserege 1559-1690.
Mátyás király hadserege 1458-1526.
Magyar katonaság 1768-1848.
Hungarian military flags - Magyar hadizászlók.
Mária Terézia magyar katonái 1740-1768
Ferenc József magyar ezredei 1850-1914
Lovasíjász-fegverzet I.
Lovasíjász-fegyverzet II.
A Honvédsereg 1848-1849. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Gazdálkodás az uradalmakban Dr. Szirácsik Éva (szerk.) 4,200 Ft 3 780 Ft
Anyatej - regény Nora Ikstena 2,995 Ft 2 696 Ft
Barnabás evangéliuma Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
Elfáradt összes angyalunk Kaiser László 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar feltalálók és találmányok Szilágyi Szabolcs szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
A negyedik birodalom felemelkedése Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Hungarian Hermit of the Himalaya Kubassek János 3,800 Ft 3 420 Ft
Trianon 100 - Magyar Kártya Hajnal és Legend 1,990 Ft 1 791 Ft
A nemzeti hadsereg Zetényi Csukás Ferenc 7,990 Ft 7 191 Ft
Mátyás és birodalma Joó Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^