Újdonság

Pamjav Horolma - Fehér Tibor - Németh Endre - Csáji László Koppány - Genetika és őstörténet

Genetika és őstörténet

Pamjav Horolma - Fehér Tibor - Németh Endre - Csáji László Koppány

A magyarok és más eurázsiai népek múltja a genetikai adatok fényében

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2016
240 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789632635675
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Pamjav Horolma - Fehér Tibor - Németh Endre - Csáji László Koppány - Genetika és őstörténet
Pamjav Horolma - Fehér Tibor - Németh Endre - Csáji László Koppány - Genetika és őstörténet
Pamjav Horolma - Fehér Tibor - Németh Endre - Csáji László Koppány - Genetika és őstörténet
Pamjav Horolma - Fehér Tibor - Németh Endre - Csáji László Koppány - Genetika és őstörténet
Pamjav Horolma - Fehér Tibor - Németh Endre - Csáji László Koppány - Genetika és őstörténet
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
A populációgenetika és a filogenetika egzakt természettudományos mérésekkel elemzi az emberi DNS bizonyos szakaszait és tárja fel a változások leszármazóról leszármazóra öröklődő szabályszerűségeit.

• Vajon mennyire alkalmazható ez a rendkívüli technológiai fejlettségű természettudományos módszer az őstörténet-kutatásban?
• Hogyan tudjuk a jelenlegi népességből és réges-régi csontmintákból nyert adatokat értelmezni népek, esetleg nyelvek történeti elterjedésére vonatkozóan?
• Mivel járulhat hozzá a genetika múltunk feltárásához a legújabb adatok alapján?

Közép-Európa egyik legjobban felszerelt laboratóriumának, az ISZKI BOI DNS Laboratóriumának vezetője, Pamjav Horolma több tudományterületet érintő kutatócsoport felállítását szorgalmazta. Ezen kötet szerzői e kutatócsoport tagjai. Több éves munkájuk során a mintavételtől a kiértékelésig, a matematikai modellezéstől a nemzetközi tudományos eredmények feldolgozásáig, az elméleti kérdésektől a gyakorlati problémák megoldásáig immár több tudományos publikációban számoltak be az eredményeikről.

Először találkozhat azonban a hazai olvasóközönség olyan magyar nyelvű ismeretterjesztő kiadvánnyal, amelyben érthető stílusban és tudományos alapossággal ismertetik a legfrissebb genetikai kutatásokat, és ezek őstörténeti eredményeit. A kötet tehát hiánypótló és úttörő jelentőségű: többek között tartalmazza a jelenlegi magyar népesség genetikai sokszínűségének elemzését, Európa benépesülésének folyamatát és az indoeurópai nyelvű népességre jellemző haplocsoportok és alcsoportok elterjedését, a székelyföldi és magyarországi magyarok apai illetve anyai leszármazási vonalainak összehasonlítását, a szibériai manysi nép haplocsoport-megoszlásának esettanulmány jellegű vizsgálatát is.

Rendkívül adatgazdag érveléssel sok félreértést és tévhitet oszlat el. Azokra a kérdésekre keresi a választ, amelyek a magyar közvéleményt leginkább érdeklik: mely kortárs populációval milyen kapcsolatok fűzik össze a magyarságot.

A genetika eszköztárának, lehetőségeinek és korlátainak ismertetésével a kötet elméleti és gyakorlati eligazítást is nyújt mindazon érdeklődőknek, akik többet szeretnének tudni a genetikai és az őstörténeti kutatások elméleti és gyakorlati együttműködéséről, közös eredményeiről.

*
A „Genetika és Őstörténet” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik érdeklődnek:

- a főbb apai és anyai ági leszármazási vonalak, az ún. haplocsoportok mai előfordulási jellemzői, egymáshoz viszonyított kapcsolatai,
- a genetikai eredmények értelmezése a nyelvcsaládok elterjedése szempontjából, különösen a magyar és európai szempontból kiemelten fontos indoeurópai, uráli/finnugor és altaji kérdésköre iránt,
- valamint a magyar, a székely és a csángó népesség és a magyar őstörténet viszonya, benne az uráli/finnugor, a kelet-szibériai és a közép-ázsiai genetikai kapcsolatok rendkívül összetett kérdése iránt...
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Magyar filozófusok politikai útkeresése Trianon előtt és után Somos Róbert 2,800 Ft 2 520 Ft
Kik vagytok ti? Háy János 7,499 Ft 6 750 Ft
A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája Deér József 1,900 Ft 1 710 Ft
A huszár szó és a magyar huszárság eredete Nemes Dedinai Zsuffa Sándor 2,300 Ft 2 070 Ft
Úti levelek, naplók Erdélyi János 4,290 Ft 3 861 Ft
Migráns-sokk Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Európa és a magyar irodalom Hankiss János 2,800 Ft 2 520 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Filozófiai elmélkedések a tájról 3,900 Ft 3 510 Ft
Az ékírástól a rovásírásig II. kötet Fehérné Walter Anna 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^