Irodalom

Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR

Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR

Széles Klára

Lászlóffy Aladár világa

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2007
640 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638478801
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Ajándék könyv volt, az első oldalon beírás található!

„... huszadik századi ember, amint maga mögött hagyja bolygóját, hogy átröpítse a történelmet a csillagokra, vagy visszazuhanjon és kezdje az egészet elölről.”
(Földes László)
*

(Nála) „az emberi munka... nem feladat, kötelesség, hanem belső, lírai mondanivaló” „… ez már nem egy ember hite, hanem az emberiségé is.”
(Kántor Lajos)
*

„... verseit nemcsak az értelem sugallja, hanem az évezredek során mindig fenyegetett teljes emberség önvédő indulata, számon kérő szenvedélye is, e szenvedély belső tüzétől izzva, az acélos formák is oly sokszínű ragyogásra képesek, melyet az olvadékonyabb nemesfémek nem ismerhetnek.”
(Láng Gusztáv)
*

„A történelem felrajzolta az idő borítólapjára a legnagyszerűbb kérdőjelet: az emberi gerincoszlopot. Erre a kérdőjelre válaszol egyetlen hatalmas körmondattal L. A.”
(K. Jakab Antal)
*
Részlet a kötetből:
ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Egyetemista korom óta foglalkoztat Lászlóffy Aladár minden műve, írása. Akaratlanul szorosan összefonódott minden irodalomtörténettel kapcsolatos munkámmal. Végigkísérte és kíséri pályámat. Így minden kedves, jeles mester, munkatárs, szakmai konferencia szerepet játszott az adottt műelemző gyakorlat és irodalomelméleti koncepció, módszer kimunkálásában.

Hosszú lenne a névsor, ha megkísérelnék név szerint valamennyiüknek tisztelegni. Próbáltam méltó lenni hozzájuk.

Szerencsés vagyok, hogy kitűnő munkahelyeken, évtizedeken át aktívan részt vehettem fontos, közös műhelymunkákban. Leghosszabb ideig a MTA Irodalomtudományi Intézet
munkatársaként-főmunkatársaként, majd a Szegedi Egyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén mint docens. Utóbbi intézményen belül az általam nagyra becsült „szegedi iskola” munkacsoportjában is dolgozhattam.

Tapasztalataimat megkíséreltem hasznosítani, beépíteni választott és makacs következetességre törekvő kutatásaimba, a mindezekhez szervesen ízesülő monográfiába.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Magyarok Európában Csóti György 3,500 Ft 3 150 Ft
Tűzözön Kékkői László 2,500 Ft 2 250 Ft
Keskeny Károly élete és kora Pozsonyi Ádám 2,700 Ft 2 430 Ft
Az Első Birodalom Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs 5,670 Ft 5 103 Ft
Ferenc pápa gondolatai a családról Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet Lukácsy Kristóf 4,500 Ft 4 050 Ft
A magyar nemes vitézsége Bánó Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
A szeretetkód Alexander Loyd 4,200 Ft 3 780 Ft
Az asztrológia mítosza H.G. Bittner 2,300 Ft 2 070 Ft
Változzunk együtt! Gary Chapman 1,750 Ft 1 575 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^