Irodalom

Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR

Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR

Széles Klára

Lászlóffy Aladár világa

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2007
640 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638478801
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Széles Klára - Mit látsz egy íróasztalon? ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Ajándék könyv volt, az első oldalon beírás található!

„... huszadik századi ember, amint maga mögött hagyja bolygóját, hogy átröpítse a történelmet a csillagokra, vagy visszazuhanjon és kezdje az egészet elölről.”
(Földes László)
*

(Nála) „az emberi munka... nem feladat, kötelesség, hanem belső, lírai mondanivaló” „… ez már nem egy ember hite, hanem az emberiségé is.”
(Kántor Lajos)
*

„... verseit nemcsak az értelem sugallja, hanem az évezredek során mindig fenyegetett teljes emberség önvédő indulata, számon kérő szenvedélye is, e szenvedély belső tüzétől izzva, az acélos formák is oly sokszínű ragyogásra képesek, melyet az olvadékonyabb nemesfémek nem ismerhetnek.”
(Láng Gusztáv)
*

„A történelem felrajzolta az idő borítólapjára a legnagyszerűbb kérdőjelet: az emberi gerincoszlopot. Erre a kérdőjelre válaszol egyetlen hatalmas körmondattal L. A.”
(K. Jakab Antal)
*
Részlet a kötetből:
ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Egyetemista korom óta foglalkoztat Lászlóffy Aladár minden műve, írása. Akaratlanul szorosan összefonódott minden irodalomtörténettel kapcsolatos munkámmal. Végigkísérte és kíséri pályámat. Így minden kedves, jeles mester, munkatárs, szakmai konferencia szerepet játszott az adottt műelemző gyakorlat és irodalomelméleti koncepció, módszer kimunkálásában.

Hosszú lenne a névsor, ha megkísérelnék név szerint valamennyiüknek tisztelegni. Próbáltam méltó lenni hozzájuk.

Szerencsés vagyok, hogy kitűnő munkahelyeken, évtizedeken át aktívan részt vehettem fontos, közös műhelymunkákban. Leghosszabb ideig a MTA Irodalomtudományi Intézet
munkatársaként-főmunkatársaként, majd a Szegedi Egyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékén mint docens. Utóbbi intézményen belül az általam nagyra becsült „szegedi iskola” munkacsoportjában is dolgozhattam.

Tapasztalataimat megkíséreltem hasznosítani, beépíteni választott és makacs következetességre törekvő kutatásaimba, a mindezekhez szervesen ízesülő monográfiába.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
Macsók könyve 2,200 Ft 1 980 Ft
Székelyföldi hagyományos ételek Botár Emőke (szerk.) 2,500 Ft 2 250 Ft
Gyógyítás a természet erejével prof. dr. Andreas Michalsen 3,590 Ft 3 231 Ft
A magyarországi német irodalom története Pukánszky Béla 3,900 Ft 3 510 Ft
Úgy szereti Isten a világot Szedmák András 2,900 Ft 2 610 Ft
Visszaemlékezéseim Gróf Bethlen Béla 4,490 Ft 4 041 Ft
Jászi Oszkár naplója 1919-1923 2,800 Ft 2 520 Ft
A karácsonyi cipő Donna VanLiere 2,690 Ft 2 421 Ft
NGO - Titkos akták F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
A látható világ határain túl Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,700 Ft 3 330 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^