Újdonság

Illik Péter - Széljegyzetek Magyarország történetéhez

Széljegyzetek Magyarország történetéhez

Illik Péter

Könyv
Unicus kiadó, 2016
260 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155084294
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Illik Péter - Oszmán pusztítások
Illik Péter - Széljegyzetek Magyarország történetéhez
Illik Péter - A Mohács-kód
Illik Péter - A történészcéh alkonya
Illik Péter - Könyvről könyvre
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 570 Ft
Sokféle kérdés kap helyet a kötetben:

• Hogyan küzdenek az Árpád-házi királyok Halicsért?
• Milyen diplomaták voltak Bornemisza Ferenc és János?
• Hogyan vegetált egy háború sújtotta 17. századi uradalom?
• Mi történt a Monarchia flottájával 1918-ban és hogyan határozta ez meg Horthy Miklós pályáját?
• Mit kell tudni a fiumei torpedógyártásról?
• Milyen problémákat vet fel József Ágost főherceg naplója?
• Milyen tevékenységet folytatott Teleki Pál a Moszul Bizottságban?
• Milyen hasonlóságokat mutat Szécsy János és Bibó István múltszemlélete?, és végül
• Hogyan tudta meg- és túlélni a szocialista Magyarország mindennapjait egy Horthy-korszakbéli katonatiszt?

*
A „Széljegyzetek Magyarország Történetéhez” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, a fenti kérdésekre válaszokat kereső olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni ezt a sokszínű feldolgozási módszerrel készült ugyancsak sokféle írást, a többféle történész és korosztály tollából, Illik Péter alábbi útmutatója figyelembe vételével:

„A cél bemutatni, hogy a nagy történelmi témák és a hazai történetírás peremén, a »main stream« módszertani kultúrájának és megközelítéseinek margóján is sok munka és felfedezni való van.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 570 Ft
Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában Arday Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Nemzeti történelemkönyv Gerő András 2,900 Ft 2 610 Ft
Mária Terézia magyar katonái 1740-1768 Somogyi Győző 2,990 Ft 2 691 Ft
Háború Földi László 3,490 Ft 3 141 Ft
Történelmi ABC Sikli László 3,990 Ft 3 591 Ft
Organon Samuel Hahnemann 2,400 Ft 2 160 Ft
Az államiság megőrzése 3,200 Ft 2 880 Ft
Magyar czímeres emlékek I-II. Fejérpataky László 9,900 Ft 8 910 Ft
Utazások Székelyföldön - ÚJ KIADÁS! Vofkori László 12,000 Ft 10 800 Ft
A magyar nemes vitézsége Bánó Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^