Újdonság

Illik Péter - Könyvről könyvre

Könyvről könyvre

Illik Péter

Recenziók és reflexiók a magyar kora újkorról

Könyv
Unicus kiadó, 2014
150 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155084171
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Illik Péter - Különvélemény
Illik Péter - Oszmán pusztítások
Illik Péter - A Mohács-kód
Illik Péter - Európa alkonyi fényben
Illik Péter - Könyvről könyvre
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 890 Ft
Internetes ár: 1 701 Ft
Kritikával élni és kritizálva lenni mindig nehéz, mivel mindenki a végeredményt, az „ítéletet” figyeli. Holott az odavezető út, a recenzens és a kötet párbeszéde – jelen esetben a kora újkori magyar történelemről alkotott vélemények, elméletek és eredmények – sokkal izgalmasabb: bepillantást nyújt a kötet tartalmába, a recenzens gondolkodásába és a kurrens magyar kora újkorral foglalkozó történettudomány érdeklődési területeibe.
*
Jelen válogatás némiképpen szakítva a műfaj azon hagyományával, hogy pl. a recenzió inkább bírálat mint ismertetés a hazai történetírásban, Illik Péter a már megjelent, kora újkori magyar történeti témájú kötetekről írt recenzióit adja ki javított, néhány esetben átdolgozott formában, illetve egészíti ki ezeket újabb, még meg nem jelent írásokkal.

A recenzió (könyvismertetés) megbecsült műfaj a történészek körében is. A vele kapcsolatos téma és gondolatkör az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

ELŐSZÓ
• Történetelméletek;
• Gondolatrekonstrukció;
• Nagyobb kontextusban;
• Születésnapok;
• Bethlen Gábor;
• Határok;
• Történetmetszetek;

*
A „Könyvről könyvre” című ezen kiadványt az irodalmat, az irodalomtörténetet kedvelő, a recenziók és reflexiók iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, remélve, hogy nem pusztán témák, módszerek jelennek meg a tudatukban e válogatás tanulmányozásakor, hanem magáról a kora újkorról is kibontakozik bennük egy jellemző kép.

„Ennek a recenziógyűjteménynek nem célja kanonizálni, azaz megmondani, hogy mi értékes és mi értéktelen, mi fontos és mi a figyelmet nem érdemlő munka. Ellenben célja népszerűsíteni az itt szereplő magyar kora újkorra vonatkozó köteteket, amelyekben közös, hogy minden erényük és hibájuk ellenére számos figyelemfelhívó ötletet, módszert, gondolatot rejtenek.”

A fenti tartalom szerinti csoportosításban néhány ismertetett kötet:

• Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom;
• Székelyek: „Éltünk mi sokáig két hazában”;
• Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelem idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében;
• Bethlen Gábor és Európa;
• Katonák, fegyverek és hadviselés a török elleni küzdelemben...;
• A szulejmáni ajánlat...;
• A reform útján. A katolikus megújulás Magyarországon... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 890 Ft
Internetes ár: 1 701 Ft
Erdélyi hétköznapok Tüdős S. Kinga 2,800 Ft 2 520 Ft
Ének évada Vámos Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Törvénytől sújtva Kovács M. Mária 3,600 Ft 3 240 Ft
Életünk hivatás, látszunk és figyelnek Ábrahám Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Az angyalos ház Fábián Janka 3,499 Ft 3 150 Ft
A Domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt Harsányi András 2,000 Ft 1 800 Ft
Carpathia Maros Krajnak 2,000 Ft 1 800 Ft
Diplomáciai Lexikon - A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve 5,990 Ft 5 391 Ft
Új magvetést! Tóth János 2,200 Ft 1 980 Ft
Remény és valóság Tőkés László 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^