Újdonság

Hermann Róbert - Magyarország hadtörténete III.

Magyarország hadtörténete III.

Hermann Róbert

Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919

Könyv
Zrínyi kiadó, 2015
488 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hermann Róbert - Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei
Hermann Róbert - Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái
Hermann Róbert - Magyarország hadtörténete I.
Hermann Róbert - I. Ferenc József és a megtorlás
Hermann Róbert - Negyvennyolcas történetünk mai állása
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 492 Ft
A Zrínyi Kiadó új 4 kötetes sorozatából először a jelen III. rész jelent meg. Harminc év elteltével mutatja be újra - a korábbi összefoglalóktól némileg különböző korszakolással és eltérő hangsúlyokkal - az 1100 éves hadi históriánkat. (A tervezett I. kötet a honfoglalás előtt időszakkal indul és a mohácsi katasztrófával /1526./ zárul. A II. kötet Mohácstól az Oszmánok végleges kiűzéséig taglalja az eseményeket. A IV. kötet a trianoni diktátumtól az ország NATO csatlakozásáig és az azt követő külföldi szerepvállalásokig tart.)

A Magyarország hadtörténete című sorozat ezen III. kötete, a Magyarország a Habsburg Monarchiában - 1718-1919, azt az időszakot mutatja be, amelynek során Magyarország területe teljes egészében a Habsburgok dunai monarchiájának része és alkotóeleme volt, két vagy több részre szabdalva, illetve egységes államként...

A korszaknak nemcsak a háborúiról szól, hanem - többek között - a hadseregek felépítéséről, a fegyvertörténetről, a katonai jelképekről (zászlók, kitüntetések), az egyenruha-történetről, a hadiipar történetről, a hadtudományi gondolkodásról, a hadisajtóról és a katonai propagandáról, a katonai térképészetről, a katonai életmód- és művelődéstörténetről, az erőd és várépítészetről is.

Mindezek bemutatásával - sok térképpel és képpel illusztrálva - kíván ez a mű kiegyensúlyozott és pontos képet festeni a magyar hadtörténelem két évszázadáról.
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETŐ
Czigány István: A Magyar Királyság Katonasága a Habsburg Birodalom Hadseregében (1715-1740);

Lázár Balázs: A Magyar Királyság Katonasága a Habsburg Birodalom Hadseregében (1741-1815);

Hermann Róbert: Magyarország Hadtörténete a Szent Szövetség Korában (1815-1848);

Molnár András: A Nemzeti Haderő Megteremtésének Reformkori Előzményei (1825-1848);

Hermann Róbert: Az 1848-1849. Évi Magyar Szabadságharc;

Hermann Róbert: A Magyarországi Katonaság az Észak-Itáliai Háborúban (1848-1849);

Kedves Gyula: Az 1848-1849. Évi Szabadságharc Katonai Emigrációja;

Csikány Tamás: Az Osztrák Császárság Hadügye (1849-1866);

Balla Tibor: A Dualizmus Korának Hadtörténete (1867-1914);

Krámli Mihály: A Császári (és) Királyi Haditengerészet (1849-1918);

Balla Tibor - Pollmann Ferenc: Az Osztrák Magyar Monarchia az Első Világháborúban (1914-1918);

Pollmann Ferenc: A Forradalmak Kora (1918-1919);

Kolontári Attila: Magyar Internacionalisták az Oroszországi Polgárháborúban (1917-1922);

Kedves Gyula: Fegyverzet a 18-19. században. A magyar Katonaság Fegyverei;

Lugosi József: A Szárazföldi Fegyverek (1869-1918);

Makai Ágnes: A Katonai Kitüntetések;

Ságvári György: A Magyar Egyenruha a Habsburg Monarchia Időszakában;

Cs. Kontra Györgyi: A Magyar Katonai Zászlók (1711-1919);

• Válogatott Bibliográfia - (Andaházi Szeghy Viktor);
KÉPJEGYZÉK - HELYNÉVMUTATÓ - NÉVMUTATÓ

*
A „Magyarország Hadtörténete III.” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, az igen tartalmas, tetszetős és szemléletes kiadvány, a meglehetősen sok eseménnyel tarkított két évszázad (1718-1919) iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 492 Ft
Golgota I-II. - ANTIKVÁR Alekszej Tolsztoj 3,990 Ft 3 591 Ft
Igazságot '56-nak! I-II-III. Orbán Éva 8,000 Ft 7 200 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Túl - part Hargitay András 1,500 Ft 1 350 Ft
Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon Kovács Dávid 2,490 Ft 2 241 Ft
Csukjátok le Tévémacit! Obersovszky Péter 2,490 Ft 2 241 Ft
Vesztesek és győztesek Lucian Boia 2,495 Ft 2 246 Ft
Jogéletünk őstörténete Szádeczky Kardoss Irma 4,800 Ft 4 320 Ft
Népi építészet és népi kultúra a Kárpát-medencében Fucskár Ágnes Fucskár József 6,500 Ft 5 850 Ft
A vietnami háborútól az iraki katasztrófáig Joseph Pozsgai 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^