Újdonság

Csere Péter - Parancs nélkül is

Parancs nélkül is

Csere Péter

Honvédő hősök és mártírok krónikája 1918-1923 KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Unicus kiadó, 2016
342 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155084324
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Csere Péter - Hasfelmetsző Jack
Csere Péter - Gróf Tisza István meggyilkolása (keményfedeles)
Csere Péter - Parancs nélkül is
Csere Péter - Halálkanyar
Csere Péter - Gróf Tisza István meggyilkolása
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 2 856 Ft
A szerző az 1919-1923 közötti időszakot dolgozta fel eddig nem ismert adatok és tények alapján. Például Pálmai Ernő, Montskó István vagy a Görgey fivérek akkor szervezték meg a katonai ellenállást, amikor Magyarországon nem volt számottevő haderő a haza védelmére.

Kratochvil Károly például rövid idő alatt megszervezte a székely hadosztályt 10-12 ezer katonából és ez volt az egyetlen magasabb egység a veszélyeztetett országban. Maradékuk később részt vett a Tanácsköztársaság felvidéki hadjáratában, de a céljuk más volt: a székelyek a magyar területek megmentéséért harcoltak, a vörös hadsereg saját hatalmának védelmében szállt szembe az ellenséggel.

A Károlyi Mihály által kinevezett Linder Béla kilencnapos hadügyminisztersége alatt megvalósította, amit előtte „A kell-e katona? A militarizmus csődje” című brosúrájában kifejtett: nincs szükség többé hadseregre és nem akar katonát látni. November 2-án, 10 órakor a parlament előtt, a Budapesti helyőrség tisztjeinek eskütételét követően ezt el is mondta, méghozzá olyan történelmi helyzetben, amikor minden oldalról jól felfegyverzett haderők támadtak az országra. Arra is vannak közvetett bizonyítékok, hogy Linder a szerb érdekeket szolgálta és „jutalmul” haláláig, 1962-ig Jugoszláviában előbb a király, majd Tito életjáradékából élt, díszsírhelyet kapott Zomboron.

Tudni kell, hogy a háború végén Magyarországon ugyanakkor másfél milliós hadsereg volt: a bécsi hadtörténeti intézetben őrzött hadjelentés szerint ebből 826 ezer volt a magyar nemzetiségű katonák száma. Ez döntő tényező lehetett volna...

A szerző először az 1945 után indexre tett szakirodalmat kezdte tanulmányozni, és kiderült: sok visszaemlékezés, leírás őrződött meg az archívumok és levéltárak mélyén. Olyan adatok is előkerültek, amelyek bizonyítják, milyen magyarellenes atrocitások, tömeggyilkosságok történtek ezekben az években: különböző helyeken 50-200 magyar esett áldozatul a megszálló cseh és román csapatok erőszakosságának.

Sok ilyen esetet feldolgozott Wass Albert is. Ezen adatok révén sikerült feldolgozni például a kolozsvári sortűz történetét is. Emlékezetes volt a családja számára a komáromi áttörés 1919. május 1-jén: sok részletet nagyapja visszaemlékezéseiből tudott meg. A halotti anyakönyvek vizsgálatával sikerült 36 ott elesett tatai, komáromi és győri fiatal nevét kinyomozni.

A szerzőt nem kötik olyan akadémiai szabályok, amelyek eleve kizárják a tanúk és a túlélők leszármazottainak emlékezéseit a történetírás köreiből. Csere Péter ebben a könyvében vérlázító eseteket sorol fel. Nem a teljesség igényével teszi, hanem abban a reményben, hogy a hősök és az áldozatok nem merülnek feledésbe, nevüket és szenvedésüket ez a könyv megőrzi.

A szerző azt a célt tűzte maga elé, hogy a korszak - a vesztes világháború és a trianoni békediktátum idején - hőseinek és áldozatainak emléket állítson.

Ezek az emberek vagy szembeszálltak a beözönlőkkel, felvették a harcot a betolakodó új urakkal, vagy megkísérelték legalább a szavukat hallatni: nem, nem akarunk benneteket, menjetek innen, ez a mi földünk...!

Alakjuk nem merülhet feledésbe!

*
A „Parancs Nélkül is” című ezen kiadványt a hősökre kegyelettel és tisztelettel emlékező olvasóinknak Csere Péter szerző alábbi szavaival ajánljuk:

„Az ő mai napig ismeretlenül maradt tetteiket mondom el, a mai időkre elfeledett emléküket akarom megidézni. Életem legnagyobb megtiszteltetése, hogy megtehetem.
*
Ajánljuk mellé:

Gróf Tisza István meggyilkolása.Hasfelmetsző Jack
A magyar honvédség negyedszázada.
Elfelejtett hősök.
Az utolsó kadét. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 2 856 Ft
Egy sima, egy fordított Ferdinandy György 1,890 Ft 1 701 Ft
Honvágy egy ősz után v. Ország György 3,999 Ft 3 600 Ft
Vitézek albuma 9,900 Ft 8 910 Ft
Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben Kozma Ferenc 1,800 Ft 1 620 Ft
Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában Arday Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
A Nagy Háború öröksége 9,600 Ft 8 640 Ft
Székelyföldi legendárium színező Tófalvi Beáta - Pálfi Csaba (szerk.) 1,990 Ft 1 791 Ft
Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása Grandpierre K. Endre 2,990 Ft 2 691 Ft
Bűnök és erények a Bibliában Wappler József 1,490 Ft 1 341 Ft
A nők is elvesztették a háborút Curzio Malaparte 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^