Ezoterika, Ezotéria

Bán Tamás - Az asztrológia sarkalatos kérdései

Az asztrológia sarkalatos kérdései

Bán Tamás

Asztrológusoknak és asztrológiát tanulóknak

Könyv
2016
336 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789631265224
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Bán Tamás - Az asztrológia sarkalatos kérdései
Bán Tamás - Asztrológiai tanulmányok
Bán Tamás - Az asztrológia sarkalatos kérdései
Bán Tamás - Asztrológiai tanulmányok
Bán Tamás - Az asztrológia sarkalatos kérdései
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
A szerző az asztrológia legkritikusabb témáit boncolgatja. Egy olyan elemzési metódussal találkozhatunk, ami könnyen érthető, követhető és alkalmazható.

A prognózis módszerek közül a legfontosabbakat ismerhetjük meg és azok kritikáját. Erre alapozva mutatja be a szerző az asztrológiai praktikum egyik legnehezebb és gyakran elhanyagolt területét, a születési idő pontosításának technikáját - több módszert ismertetve. Külön fejezet tartalmazza a tanácsadás technikai kérdéseit.

A szinasztria az egyik legnépszerűbb vizsgálati eljárás a párkapcsolatok elemzésénél. Ennek részletes, sok példával alátámasztott bemutatását találhatjuk meg ebben a könyvben.

Érdekes tanulmányok képezik a könyv utolsó fejezetét...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• 1. Horoszkóp értékelés célja:
- Születési idő - Horoszkóp képlet kiszámítás - „Elsődleges” horoszkóp elkészítése - A horoszkóp értékelésének eljárása;

• 2. Prognózis módszerek:
- Jóslás, prognózis - A prognózisok megbízhatósága - Prognózis módszerek;

• 3. Születési idő korrigálása, pontosítása:
- A születési idő durva korrekciója - A születési idő pontosítása direkciókkal - A születési idő pontosítása Glahn életkörrel - A születési idő pontosítása Bonatti módszerrel - A születési idő pontosítása aranymetszéssel -
A születési idő pontosítása Trutina Hermetis eljárással;

• Asztrológiai tanácsadás:
- Az asztrológus felelőssége - Felesleges munkavégzés elkerülése - Kapcsolatfelvétel, adatok és probléma tisztázása - Pontosított képlet elkészítése - A képlet kiértékelése - A tanácsadás lefolytatása - Feljegyzések archiválása;

• Szinasztria („párhoroszkók, összevetés”):
- Főbb vizsgálati szempontok és sorrendek - Kapcsolat-típusok - A synastria területei - Példahoroszkópok elemzése - Időfelező és metszőpont képlet;

• Tanulmányok:
- Angela Merkel és a migráns válság - Gyurcsány Ferenc és az öszödi beszéd;

• Különleges emberek és az asztrológia:
HOROSZKÓPJEGYZÉK;

(Csak olyan ismert élő személyek horoszkópjai szerepelnek a könyvben, akiknek adatait már hozzáférhetővé tették, illetve az interneten is fellelhetők.)

*
„Az Asztrológia Sarkalatos Kérdései” című ezen kiadványt az ELŐSZÓ alábbi gondolataival ajánljuk:

„... Ajánlom mindazoknak, akik az asztrológia iránt érdeklődnek és már asztrológiai ismeretekre szert tettek, és mindazoknak, akik az asztrológiát tanulják. A könyvben közzé tett tananyagok egy részének megértéséhez haladó asztrológia ismeretek szükségesek...”
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Szent István, Szent Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
A valóság rejtélyei Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,300 Ft 2 970 Ft
Angyali üdvözlet Lorna Byrne 2,490 Ft 2 241 Ft
Arany mesekönyv - Ajándék hangoskönyvvel Pósa Lajos 2,990 Ft 2 691 Ft
Nyitás és identitás Martonyi János 3,990 Ft 3 591 Ft
Ámor és én Madarász Imre 2,500 Ft 2 250 Ft
Vezércsel Majtényi György 3,990 Ft 3 591 Ft
Mudrák II. Gertrud Hirschi 1,980 Ft 1 782 Ft
Osho - Minden napra Osho 3,490 Ft 3 141 Ft
Teljes napfogyatkozás DVD Agnieszka Holland 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^