Antropológia, Őstörténet

Bán Tamás - Magyar és keresztény értékek

Magyar és keresztény értékek

Bán Tamás

A magyarok története az idők kezdetétől napjainkig

Könyv
2019
656 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786156100009
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Bán Tamás - Az asztrológia sarkalatos kérdései
Bán Tamás - Magyar és keresztény értékek
Bán Tamás - Asztrológiai tanulmányok
Bán Tamás - Az asztrológia sarkalatos kérdései
Bán Tamás - Magyar és keresztény értékek
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 420 Ft
A könyv az alábbi kérdésekre igyekszik választ adni:

• Mi a finnugor rokonság alapja, van-e valóságtartalma?

• Miért különleges a magyar nyelv?

• Hogyan függ össze Emese álma az árpádházi szentekkel?

• Volt-e és milyen szerepük a franciáknak a 150 éves török uralomban?

• Mi a csíksomlyói búcsúk gyökere?

• Ki volt Babba-Mária?

• Mi vezetett a trianoni tragédiához?

• Ebben milyen szerepe volt a Szent Koronának?

• A franciáknak?

• A Habsburgoknak?

• Károlyi Mihálynak?

• Miért különleges települések: Balassagyarmat, Sopron, Szentpéterfa?

• Mi volt a Rongyos Gárda szerepe?

• Miért van valós alapja a trianoni ország-csonkítás elkerülhetőségének?

• Mit „köszönhetünk”(?) a Habsburgoknak?

• Mikor volt független Magyarország?

*
A „Magyar és Keresztény Értékek” című ezen kiadványból többek között megismerhetjük szabadságharcaink legfontosabb mozzanatait (Bocskai, Thököly, Rákóczi, 1848/49-es, 1956-os), kiemelkedő uralkodóink, személyiségeink származási vonalát (Attila, Árpád, magyar Királyaink, Hunyadiak, Zrínyiek), a Budavári Madonna, Kraszna Horka, a Częstochowa-i Fekete madonna történetét...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 420 Ft
A magyarság igaz őstörténelme Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Népek Krisztusa, Magyarország 1956 Jelenczki István 4,990 Ft 4 491 Ft
Életcserepek Faragó Imre 3,300 Ft 2 970 Ft
Verses Szentírás 9,990 Ft 8 991 Ft
Energia vámpírok Christiane Northrup 3,290 Ft 2 961 Ft
A századforduló világa 1800 Gerszi Teréz (szerk.) 4,500 Ft 4 050 Ft
A magyar nép védelmében ANTIKVÁR Péterváry Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Hidak és torlaszok ANTIKVÁR Németh Gyula 1,960 Ft 1 764 Ft
Indigó Felnőttek Kabir Jaffe Ritama Davidson 3,990 Ft 3 591 Ft
Mozaikok Karácsony András 3,900 Ft 3 510 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^