Antropológia, Őstörténet

Obrusánszky Borbála - Európa ura, Attila

Európa ura, Attila

Obrusánszky Borbála

Könyv
Tortoma kiadó, 2016
275 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789738995468
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Obrusánszky Borbála - Szkíta íjnak húrja pendül
Obrusánszky Borbála - Szkíta-magyar múltunk ragyogása
Obrusánszky Borbála - Szkíta tájon pata dobog
Obrusánszky Borbála - Atilla unokái
Obrusánszky Borbála - Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Obrusánszky Borbála a magyar krónikai hagyományokra támaszkodva, továbbá latin és görög források alapján, lépésről-lépésre haladva kutatja, dolgozza, tárja fel, ezt a - legfinomabban fogalmazva – tabu-fejezetét a hun-szkita-magyar őstörténetnek.

• Vajon miért van az, hogy a magyar krónikák történelmünk e fejezetét leíró részeit nem ismerik, nem kutatják, nem tanítják!

Tény, hogy dr. Obrusánszky Borbálát, a történészt, a kutatót a hiteles igazság feltárása vezérli, a valódi források és tényadatok alapján. A nyugati kultúrában és hagyományban Attilát „Az Isten ostora”-ként ismerik, és neve a barbarizmus és a kegyetlenség szinonimájává vált... Ez a kép is változni látszik, azon tények tükrében, amelyeket Obrusánszky Borbála kutatásai is alátámasztanak.

„Európában egyedül a magyarok a királyi szkíták és hunok közvetlen leszármazottai” - hangzott el egy németországi szkíta kiállítással kapcsolatban egy nyugati politikus szájából. Az állítás helytálló, ugyanis valóban mi őriztük meg ennek a több évezredes múltra visszatekintő, fejlett kultúrának a nyomait a népköltészetünkben, a jogszokásainkban, a népmeséinkben és a népdalainkban is. Atilla leszármazottai, a Turulnembéli magyar királyok udvarában, a régi regösök énekei alapján megírt történeti krónikákban pontosan feljegyezték, hogyan is kapcsolódunk az ókori eurázsiai, sztyeppei világ két vezető hatalmához, a szkítákhoz és a hunokhoz.

Egy nép sem tűnik el nyomtalanul, így a hunok is hátra hagyták emlékeiket. Az egyre több tárgyi, régészeti lelet mellett, krónikák is megőrizték a hunok, s benne Atilla király történetét. „A hunok nagy királya, Atilla halála után országa szétesik ugyan, de népének egy része, a székelyek ősei Dacia Alpestrisben - a mai Moldva és Havasalföld területén - telepednek meg, ahonnan majd Árpádék elébe menvén 890 körül kötnek szövetséget a visszatérő magyarokkal. Egyre többet tudunk meg erről a korról, azonban Atillát, a hunok nagy királyát, hogy milyen uralkodó, hadvezér, politikus és történelem formáló egyéniség volt, még mindig alig ismerjük”.

*
Az „Európa Ura, Attila” című ezen kiadványt az európai hunok eredete, a hunok Európában kérdésköre, a vonatkozó művelődéstörténeti tanulmányok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, az alábbiak szem előtt tartásával:

„Az európai hunok történetének egyik kiemelkedő epizódja az volt, amikor 375 körül megindították nyugati hadjáratukat. A magyar krónikák alapján céljuk Pannonia elfoglalása volt. Ez a hadjárat évszázadokra átalakította a kontinens etnikai és politikai képét, illetve végett vetett a rómaiak európai uralmának.”

Vizsgáljuk meg, hogy mi történt a hadjárat során, mik voltak a legfőbb eredményei! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Budavár bevétele 1849-ben I-II. Aggházy Kamil 2,990 Ft 2 691 Ft
Tank a Dunán! Margitay-Becht András 9,990 Ft 8 991 Ft
Hegymenet Jakab András - Urbán László 3,980 Ft 3 582 Ft
Anunnaki Krónikák Zecharia Sitchin 6,990 Ft 6 291 Ft
Nagyhatalmi játszmák 1956 Peter Unwin 3,400 Ft 3 060 Ft
Szarvasbőgés a Kárpátokban J. Lányi András 2,800 Ft 2 520 Ft
Székelyföld Dr. Hankó Vilmos 2,900 Ft 2 610 Ft
Sütő András világa 4,990 Ft 4 491 Ft
Mindennapi asztrológia Anna Southgate 3,490 Ft 3 141 Ft
Korunk földkérdése, létünk a tét prof. Tanka Endre 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^