Kelet Kapuja 4. - 2018. április-június-Kelet Kapuja folyóirat-Könyv-Tortoma-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja 4. - 2018. április-június

Kelet Kapuja 4. - 2018. április-június

Kelet Kapuja folyóirat

Könyv
Tortoma kiadó, 2018
136 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 999 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 999 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Kelet Kapuja címmel új őstörténeti folyóirat jelent meg a baróti Tortoma Kiadó és a szórvánnyal való kapcsolattartást felvállaló Kun Kocsárd Egyesület kiadásában. A magyarság eredetkérdéseivel foglalkozik. (2018. II. évfolyam, 2. (4.) szám - 2018. április - június) Tanulmányok: Halász Péter: „Mostanában nem járt erre...” Szent László királyunk emléke Moldvában; Zaur Hasanov: A kimmer és szkíta vallásos rítusok tükröződése a régészetben; Czeglédi Katalin: A bolgárok és a magyarok nyelvi kapcsolatairól; Horváth Lajos: Áldomás; Papp György: „Új, eddigelé ismeretlen barbárok jöttek...” Pillanatképek a hunok történetéből a késő ókori görög nyelvű egyháztörténet-írók „szemüvegén” keresztül; Benkő Ernő: Aladár és a székelyek - A szkíta-székely-hun-magyar folytonosság újabb írásos bizonyítéka; Obrusánszky Borbála: Kínaiak és pártusok a kínai krónikák tudósításának tükrében.

Kelet Kapuja címmel új őstörténeti folyóirat jelent meg a baróti Tortoma Kiadó és a szórvánnyal való kapcsolattartást felvállaló Kun Kocsárd Egyesület kiadásában.

A folyóirat főszerkesztője: dr. Obrusánszky Borbála történész, mongolista, keletkutató.

A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató, Benkő Mihály történész, dr. Darkó Jenő történész, Harangozó Imre néprajzos, Sántha Attila irodalmár.

A Kelet Kapuja felelős kiadója: Demeter László történész, muzeológus, a Tortoma Kiadó vezetője, a Kun Kocsárd Egyesület elnöke.

A folyóirat évente négy alkalommal jelenik meg, ezen a negyedik számon 2018. április-június keltezés olvasható.

Az első szám (2017. július-szeptember) beköszöntőjében írták, hogy közel két éve készültek egy olyan tudományos folyóirat indítására, amely a magyarság eredetkérdésével foglalkozik, magyar és külföldi szakértők tanulmányai segítségével. Igyekeznek bemutatni saját és rokonnépeinek nyelvi, szellemi és tárgyi örökségét a kezdetektől napjainkig. Mindehhez figyelembe kívánják venni a különböző tudományágak magyar és nemzetközi kutatásainak eredményeit, köztük a történeti, régészeti, nyelvészeti, néprajzi, embertani, népzenei, genetikai tudományok képviselőinek munkáit.

A folyóiratban nemcsak a tudóstársadalom szűk köréhez kívánnak szólni, hanem az érdeklődő közönséghez is. A tudományos írások, tanulmányok mellett beszámolnak jelentős tanulmányutakról, a tudomány magyar és nemzetközi híreiről. A tudományos cikkek összefoglalóját angolul is közlik.

A témakör hatalmas és szerteágazó, ezért olyan címet kívántak adni a folyóiratnak, amely mindezt magába foglalja. Az ötletek közül a Kelet Kapuja név mellett döntött a szerkesztőbizottság. A cím mindkét szava magyar, a messze ősi múltban gyökerezik, a ma élő rokon nyelvekben is használatos...

*
A TARTALOMBÓL: (2018. II. évfolyam, 2. (4.) szám - 2018. április - június)

Tanulmányok:
Halász Péter: „Mostanában nem járt erre...” Szent László királyunk emléke Moldvában;

Zaur Hasanov: A kimmer és szkíta vallásos rítusok tükröződése a régészetben;

Czeglédi Katalin: A bolgárok és a magyarok nyelvi kapcsolatairól;

Horváth Lajos: Áldomás;

Papp György: „Új, eddigelé ismeretlen barbárok jöttek...” Pillanatképek a hunok történetéből a késő ókori görög nyelvű egyháztörténet-írók „szemüvegén” keresztül;

Benkő Ernő: Aladár és a székelyek - A szkíta-székely-hun-magyar folytonosság újabb írásos bizonyítéka;

Obrusánszky Borbála: Kínaiak és pártusok a kínai krónikák tudósításának tükrében;

*
Mestereink:
Bosnyák Sándor: Magas hegyre mentek, fehér lovat áldoztak;

Rövid közlemények:
- Türk emlékek kutatása Mongóliában;
- Ocsir bő híres tette;

*
Hírek:
Sántha Attila: Bühnagy székely szótár;
• Szaka kőházak Kazahsztánban;
• Magyar örökség - V. Erdővidéki Honismereti Szabadegyetem és Tábor;
• Tarisznyát kaptam... Személyes búcsú Kallós Zoltántól;
• Szibéria legrégebbi szkíta sírja;
• Türk emlékmű Kelet-Mongóliában;
• Új leletek Ujgurföldön;
*
Ajánljuk mellé:

Őseink Fényvallása
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás
Trianon és a harmadik világháború
Indoszkíták
Európa ura, Attila
Atilla unokái
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés