Újdonság

Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja 4. - 2018. április-június

Kelet Kapuja 4. - 2018. április-június

Kelet Kapuja folyóirat

Könyv
Tortoma kiadó, 2018
136 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet kapuja 5. - 2018. július-szeptember
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja 6. - 2018. október-december
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet Kapuja - történelmi folyóirat 2017. július-szeptember
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet kapuja 9. - 2019. július-szeptember
Kelet Kapuja folyóirat - Kelet kapuja 8. - 2019. április-június
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 999 Ft
Internetes ár: 999 Ft
Kelet Kapuja címmel új őstörténeti folyóirat jelent meg a baróti Tortoma Kiadó és a szórvánnyal való kapcsolattartást felvállaló Kun Kocsárd Egyesület kiadásában.

A folyóirat főszerkesztője: dr. Obrusánszky Borbála történész, mongolista, keletkutató.

A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató, Benkő Mihály történész, dr. Darkó Jenő történész, Harangozó Imre néprajzos, Sántha Attila irodalmár.

A Kelet Kapuja felelős kiadója: Demeter László történész, muzeológus, a Tortoma Kiadó vezetője, a Kun Kocsárd Egyesület elnöke.

A folyóirat évente négy alkalommal jelenik meg, ezen a negyedik számon 2018. április-június keltezés olvasható.

Az első szám (2017. július-szeptember) beköszöntőjében írták, hogy közel két éve készültek egy olyan tudományos folyóirat indítására, amely a magyarság eredetkérdésével foglalkozik, magyar és külföldi szakértők tanulmányai segítségével. Igyekeznek bemutatni saját és rokonnépeinek nyelvi, szellemi és tárgyi örökségét a kezdetektől napjainkig. Mindehhez figyelembe kívánják venni a különböző tudományágak magyar és nemzetközi kutatásainak eredményeit, köztük a történeti, régészeti, nyelvészeti, néprajzi, embertani, népzenei, genetikai tudományok képviselőinek munkáit.

A folyóiratban nemcsak a tudóstársadalom szűk köréhez kívánnak szólni, hanem az érdeklődő közönséghez is. A tudományos írások, tanulmányok mellett beszámolnak jelentős tanulmányutakról, a tudomány magyar és nemzetközi híreiről. A tudományos cikkek összefoglalóját angolul is közlik.

A témakör hatalmas és szerteágazó, ezért olyan címet kívántak adni a folyóiratnak, amely mindezt magába foglalja. Az ötletek közül a Kelet Kapuja név mellett döntött a szerkesztőbizottság. A cím mindkét szava magyar, a messze ősi múltban gyökerezik, a ma élő rokon nyelvekben is használatos...

*
A TARTALOMBÓL: (2018. II. évfolyam, 2. (4.) szám - 2018. április - június)

Tanulmányok:
Halász Péter: „Mostanában nem járt erre...” Szent László királyunk emléke Moldvában;

Zaur Hasanov: A kimmer és szkíta vallásos rítusok tükröződése a régészetben;

Czeglédi Katalin: A bolgárok és a magyarok nyelvi kapcsolatairól;

Horváth Lajos: Áldomás;

Papp György: „Új, eddigelé ismeretlen barbárok jöttek...” Pillanatképek a hunok történetéből a késő ókori görög nyelvű egyháztörténet-írók „szemüvegén” keresztül;

Benkő Ernő: Aladár és a székelyek - A szkíta-székely-hun-magyar folytonosság újabb írásos bizonyítéka;

Obrusánszky Borbála: Kínaiak és pártusok a kínai krónikák tudósításának tükrében;

*
Mestereink:
Bosnyák Sándor: Magas hegyre mentek, fehér lovat áldoztak;

Rövid közlemények:
- Türk emlékek kutatása Mongóliában;
- Ocsir bő híres tette;

*
Hírek:
Sántha Attila: Bühnagy székely szótár;
• Szaka kőházak Kazahsztánban;
• Magyar örökség - V. Erdővidéki Honismereti Szabadegyetem és Tábor;
• Tarisznyát kaptam... Személyes búcsú Kallós Zoltántól;
• Szibéria legrégebbi szkíta sírja;
• Türk emlékmű Kelet-Mongóliában;
• Új leletek Ujgurföldön;
*
Ajánljuk mellé:

Őseink Fényvallása
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás
Trianon és a harmadik világháború
Indoszkíták
Európa ura, Attila
Atilla unokái A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 999 Ft
Internetes ár: 999 Ft
Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon Balázs D. Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Nyújtózz az égig, mint egy hegy Suzy Reading 3,990 Ft 3 591 Ft
Az örömök útján Böjte Csaba 1,990 Ft 1 791 Ft
Fejezetek a magyar sport 20. századi történetéből Kocsis L. Mihály 5,300 Ft 4 770 Ft
Állat és angyal között Wolfgang Kuhn 2,200 Ft 1 980 Ft
Küzdelem az európai színtéren Gát Ákos Bence 3,400 Ft 3 060 Ft
Szóalaktani elemzések Cs. Nagy Lajos 990 Ft 891 Ft
Szkíta örökség Li Po - Szo 3,800 Ft 3 420 Ft
Dicsértessék a butaság Darvasi László 2,400 Ft 2 160 Ft
Kire ütött ez a gyerek? Janikovszky Éva 2,499 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^