Hagyomány

Gagyi József - Dyekiss Virág - Hiedelemszövegek Székelyföldről

Hiedelemszövegek Székelyföldről

Gagyi József - Dyekiss Virág

Könyv
LHarmattan kiadó, 2015
776 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789632369600
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gagyi József - Dyekiss Virág - Hiedelemszövegek Székelyföldről
Gagyi József - Dyekiss Virág - Hiedelemszövegek Székelyföldről
Gagyi József - Dyekiss Virág - Hiedelemszövegek Székelyföldről
Gagyi József - Dyekiss Virág - Hiedelemszövegek Székelyföldről
Gagyi József - Dyekiss Virág - Hiedelemszövegek Székelyföldről
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
A kötet a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék és a L'Harmattan Kiadó közös sorozatának kiadványa.

Hiedelemszövegeit Gagyi József gyűjtötte mintegy tíz év leforgása alatt, a volt Udvarhely megye és Csík megye községeiben. A gyűjtő a hiedelemlények világképben, vallásban, mentalitásban betöltött szerepét, valamint a különböző tudósok, javasok, jósok és boszorkányok tevékenységének társadalmi funkcióját igyekezett feltárni, s különös figyelmet szentelt az 1949-ben és az azt követő években működő jósoknak (Úz Bence, Horokály Józsi, Suttog Pál, Demény Domokos) és apokaliptikus jóslataiknak, továbbá a másvilággal, halottakkal révülésben érintkező szentasszonyoknak.

A jelenkori Erdélyben intenzíven kutatott téma a román papok tevékenysége és szerepe a magyar közösségekben: a kalugerpapok alakjáról is egyedülállóan gazdag dokumentációt tartalmaz a kötet.

Gagyi József anyagát Dyekiss Virág rendezte; szövegeit gondozta, egységesítette és a gyűjteményt tárgy- és helységnévmutatóval látta el. A szerzők e kötettel a Székelyföld múltbeli hiedelemvilágának eleddig legnagyobb szabású gyűjteményét hozták létre. Ezzel nélkülözhetetlen adatanyagot szolgáltatnak a folklorisztikai, antropológiai kutatások számára, de az erdélyi magyar kultúra múltja iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönségnek is tanulságos olvasmányt nyújtanak.
*
Gagyi József (sz. 1953), a Sapientia Egyetem Marosvásárhelyi Karának antropológus tanára. A Csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport alapító tagjaként már az 1990-es években kezdett antropológiai és folklorisztikai kutatásokkal foglalkozni. Szakfolyóiratokban vagy könyvfejezetekként megjelenő tanulmányain kívül kilenc szakkönyvet publikált erdélyi kiadóknál; ezek közül a hiedelmek témáival különösen ez a három foglalkozik:

- Jelek égen és földön. Hiedelem és helyi társadalom a Székelyföldön, 1998;
- A krízis éve a Székelyföldön 1949, 2004;
- Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk, 2010.
*
Dyekiss Virág (sz. 1981), a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének magyar, finnugor és szamojéd folklorisztikával foglalkozó munkatársa. Magyar és külföldi szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben számos cikket publikált, emellett udmurt és nganaszan fordításai jelentek meg.
*
A kötet TARTALMA:

Gagyi József: ELŐSZÓ
Dyekiss Virág: BEVEZETŐ GAGYI JÓZSEF SZÉKELYFÖLDI HIEDELEMSZÖVEG-GYŰJTEMÉNYÉHEZ

• MITIKUS LÉNYEK:
Szépasszonyok - Tündérek - Piros rokolyás alakok - Vadember és vadleány - Lidérc - Mitikus állatok, kígyó és medve - Különböző lények: ördög, pilikuvics, táltos, garabonciás, repülő csészealj - Kincskeresés

• BOSZORKÁNYOK:
Boszorkányok eredete - Tejvarázsló, tehénrontó boszorkányok - Békát tartó boszorkány - A köpülő aljára békabőrt erősítenek a tejhaszon érdekében - A boszorkány békát tart - A boszorkány érzi, hogy bántják a békáját - Enni kér a béka - A háziakat zaklató békát kiviszik a házból - Forgószél - Éjjel járó boszorkányok - Védekezés a boszorkánnyal szemben - A boszorkány halála, tudományátadás - Pap Dominé Ilonka Róza, máréfalvi boszorkány - Ijesztgetés, meggyőződés

• CSINÁLTATÁS, IGÉZÉS:
Csináltatás okai - Csináltatás módja - Tévedésből saját családtagját csináltatja meg - Kételkedés a csináltatásban - Igézés - Csináltatás, igézés gyógyítása

• TUDÓS EMBEREK, ASSZONYOK

• KALUGERPAPOK:
Beszámoló a kalugerpapok tevékenységéről - Tevékenységük helye - Tevékenységi kör - Kalugerpapok tevékenységének veszélyei

• JÓSLÓK, JÓSLATOK:
• SZENTASSZONYOK:
• CSODA, IMAMEGHALLGATÁS, ISTENI BÜNTETÉS:
Ablaküvegen szentképek, színek jelennek meg - Imameghallgatás - Vihar elűzése harangszóval - Ünneprontás, szentségtörés miatti büntetés

• HALDOKLÁS, HALÁL, VISSZAJÁRÓ HALOTT:
A halál előjelei - Haldokló körüli teendők - Visszasírják a haldoklót - Öngyilkosok halála - Kísértetfélék, visszajáró halott - Kísértetnek tűnő jelenségek

*
A „Hiedelemszövegek Székelyföldről” című ezen kiadványt az alábbi községekben végzett kiterjedt hiedelemgyűjtés anyaga iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk:

(Atyha, Bencéd, Csíkbánkfalva, Csíkdelne, Csíkrákos, Énlaka, Etéd, Fenyőkút, Firtosmartonos, Firtosváralja, Homoródalmás, Kászonfeltíz, Korond, Lövéte, Makfalva /Gagy és Szolokma/, Máréfalva, Gyergyókilyénfalva, Pálpataka, Siklód, Székelypálfalva, Szentegyháza) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
Családnevek enciklopédiája Hajdú Mihály 4,990 Ft 4 491 Ft
10 szokás, ami gazdaggá tesz Keith Cameron Smith 1,490 Ft 1 341 Ft
Szupertitkos alakulat M. Szabó Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Még nincs vége a dalnak Katona Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Praliné a léleknek Hodász András 2,200 Ft 1 980 Ft
Földönkívüliek Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Napi útmutatás angyalodtól - jóskártya Doreen Virtue 5,490 Ft 4 941 Ft
Egyetlenem Méhes György 3,000 Ft 2 700 Ft
A Vatikán hamis prófétái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Horatius összes versei ANTIKVÁR Horatius Flaccus, Quintus 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^