Ezoterika, Ezotéria

Gerald B. Gardner - A boszorkányság eredete

A boszorkányság eredete

Gerald B. Gardner

A mai boszorkányok

Könyv
Hermit kiadó, 2015
128 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789639231849
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gerald B. Gardner - A boszorkányság eredete
Gerald B. Gardner - A boszorkányság eredete
Gerald B. Gardner - A boszorkányság eredete
Gerald B. Gardner - A boszorkányság eredete
Gerald B. Gardner - A boszorkányság eredete
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 465 Ft
Ebben a könyvében Dr. ​Gerald B. Gardner (1884-1964) Wicca pap, író, valamint amatőr antropológus és régész megerősíti, hogy Anglia különböző részein még ma is léteznek olyan embercsoportok, amelyek még ugyanazokat a rítusokat gyakorolják, mint az úgynevezett középkori boszorkányok, és ezek a rítusok valódi eleven átadások, nem könyvekből vett újjáélesztések.

Ebben az először 1954-ben Londonban kiadott könyvében egyszerű és megfelelő stílusban vázolja a hasonló kultikus cselekedetet az ősi Görögországban és Rómában. Személyesen megtapasztalhatta a Távol-Keleten, hogy ott szintén sok olyan ember van, mint Nagy-Britanniában, akik az élet mindenhatójának az ősi rituálé szerinti tisztelettel adóznak.

„Ha a modern Európában nem is szokás, a primitív népeknél hasonlót érezhetünk: háládatosság a teremtővel szemben, remény a további jóságban, és személyes tiszteletadás minden felvett alakja iránt”.

Dr. Gardner a könyvében megmutatja, hogy a boszorkányság az ősi rituálékból származik, és nincs köze a varázslathoz és más rossz cselekedetekhez. Inkább komolyabb kifejezése Isten érzetének. „A részeg Bacchánsok körmenettánca, a szent sírhalom körüli vad ugrálásuk, vagy a középkori boszorkányok táncugrásai, az egyiptomi parasztok ünnepi zikr-je, a dervisek minden vágyából eredő táncforgása a XVII. században Maidrell szerint azt jelenti: közelebb lenni Istenhez...”

„A »boszorkányság« mágikus hatóereje az ember és természet egységén nyugszik, melyet a kozmikus életerő egészen körbevesz. Ebben a lelki összefonódásban a jelenés egyidejűsége keletkezik, ami semmilyen távolsággal, semmilyen visszaverődés vagy okozatiság következtében sem hullik szét”.

Dr. Gardnernek néhányan a szemére vetették, hogy a könyve néha túlságosan „tetszetős”, ahogy azt Dr. Murray is írta. Valószínűleg a könnyed hangnem mögé akarta elrejteni az igazságot, amit nem akart leleplezni, mivel vele a boszorkányok hallgatási kötelezettségi esküt tetettek le a legmélyebb titkaikról. Az is lehetséges, hogy néhány szokásba tudatosan és szándékosan nem hatolt bele mélyebben, mint ahogy az ördög megjelenésébe se néhány szertartásnál, hogy a boszorkánykultusz kifejlődésének senki se tulajdoníthasson túlságosan nagy értéket...

De egészében ez a könyv nagyon figyelemre méltó. „Arra tanít minket, hogy még ma is – nemcsak a mítoszokban és a mesékben, hanem az ember tudattalan lelki rétegeiben is – az ősi vallások őstudása – Anyaistenség, áldozat, vérvarázs, szellemidézés és ehhez hasonlók – jelen vannak és egy szerepet játszanak”.

*
Ezen felül az író meg akarja mutatni, hogy „a mi tárgyias-célszerű világunkban még léteznek olyan emberek, akik titokzatos erők felett rendelkeznek, melyek egy racionális magyarázattól és akaratszerű uralástól elhúzódnak”...
*
A kötet TARTALMA:

• A BOSZORKÁNYOK VALÓDISÁGA:
/Könyvek a boszorkányságról - Az általuk alkalmazott primitív beavatások - Erejük a testükből ered - Az elektromágneses mező elmélete (...)/

• MINDEN IDŐK BOSZORKÁNYAI:
/Az erő nagymértékben öröklődik - Boszorkányság a Bibliában - Seprűnyélen lovaglás, mi az igazság - Titkos boszorkányság (...)/

• A BOSZORKÁNYHIT:
/Az újjászületés öröme - Párhuzamok más hitformákkal - A boszorkányság nem antikrisztusi (...)/

• A KULTIKUS CSELEKEDETEK:
/Egy ősi kultusz igazolása - Boszorkányrituálé - Semmiképpen sem az ördög találmánya - Boszorkányiratok - Drogok a kínzásoknál - A boszorkányság babona vagy vallás (...)/

• AZ APRÓNÉP:
/Törpefajok Európában és máshol - A mágikus erő és méreg - Törpék - Tündérek támadása... - Keveredés a nem tündérekkel (...)/

• BOSZORKÁNYOKRÓL ÉS TEMPLOMOS LOVAGOKRÓL:
/A lovagság a tiszteletadás kifejezése - Mágikus viszony állatokkal - Titkos szabályok - A Grál öt fajtája - lehetséges a primitív kultuszokkal való viszony? (...)/

• A BOSZORKÁNYOK ÉS A MISZTÉRIUM:
/A boszorkánykultusz hasonló vuduhoz és a korai misztériumhoz - A misztérium eltorzítása a rómaiaknál - Az ősi népek boldogságérzete ebből a kultusztól keletkezhetett (...)/

• EGYIPTOMI BEFOLYÁS:
/A boszorkányok hagyománya - Lehetséges kapcsolat az egyiptomi Szét imádóival - A boszorkánykultusz és a misztérium hasonló elemei (...)/

• BOSZORKÁNYSÁG ÍRORSZÁGBAN:
/Lady Kyteler és az aprónép esete - Tárgyalás a boszorkányok ártalmatlanságáról való meggyőzésről - A mágia lényege a felébresztett erő - Váráldozat (...)/

• KIK A BOSZORKÁNYOK?
/Kilencmillió boszorkány halála - Az inkvizíció módszerei - Egyes részletek a Németországban alkalmazott kínzásokról - Kapcsolat a boszorkányokkal a mai Nyugat-Indiában és Kongóban - (...)/

• BOSZORKÁNYSZOKÁS:
/Részletek egy modern közösségről és a körükről - Tömjénedény és ötöscsillag - A boszorkányok nem hatnak az időjárásra, előre meglátják azt - Emlékeznek az utolsó inkarnációjukra (...)/

• KI AZ ÖRDÖG?
/A boszorkányok gali éve és ünnepe - Eredetileg tudós vagy druida - A halál és a feltámadás jelképe - Boszorkánykörmenet (...)/

• VISSZATEKINTÉS:
/Boszorkányrítus - Hiba a tudományos módszerben... - Véráldozat - Szabbat - Okozhatnak kárt a boszorkányok? - Mi a boszorkányerő? (...) /
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 465 Ft
Fehér tűz Mooji 3,300 Ft 2 970 Ft
Salamon kulcsai Claviculae Salamonis 2,500 Ft 2 250 Ft
Szent István tisztelete ANTIKVÁR 1,500 Ft 1 350 Ft
Energia vámpírok Christiane Northrup 3,290 Ft 2 961 Ft
A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken Olchváry Ödön 3,900 Ft 3 510 Ft
Ferenc, az új pápa Simon Biallowons 2,100 Ft 1 890 Ft
Bethlen Gábor Rugonfalvi Kiss István 3,200 Ft 2 880 Ft
Az ördög és a zsidók Joshua Trachtenberg 3,200 Ft 2 880 Ft
A ravensworth-i boszorkány George Brewer 2,800 Ft 2 520 Ft
Hősök naptára 1917-1918 7,900 Ft 7 110 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^