Újdonság

Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva - 1956 - Erőszak és emlékezet

1956 - Erőszak és emlékezet

Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva

Könyv
Jaffa kiadó, 2017
206 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155609848
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva - 1956 - Erőszak és emlékezet
Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva - 1956 - Erőszak és emlékezet
Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva - 1956 - Erőszak és emlékezet
Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva - 1956 - Erőszak és emlékezet
Müller Rolf - Takács Tibor - Tulipán Éva - 1956 - Erőszak és emlékezet
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
A 20. század mindennapjaihoz szervesen hozzátartozott az erőszak tapasztalása. A történeti kutatásokban is mind nagyobb figyelmet kap a jelenség különböző típusainak, a direkt és a nyílt, illetve a rejtett, valamint a strukturális erőszaknak a vizsgálata.

E témakört boncolgatja a hazai tudományosság nemrég alakult műhelye, az Erőszaktörténeti Munkacsoport, amely az 1945 utáni magyar történelem erőszakközpontú kutatását, ennek összehangolását és a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalát tűzte ki céljául.

A munkacsoport 2016. október 6-án a Jaffa Kiadóval és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetével karöltve szervezte meg az 1956-os forradalommal és szabadságharccal foglalkozó konferenciáját. Az eseményen számos hazai jelenkor-történeti műhely kutatói folytattak tudományos eszmecserét.

E tanulmánykötet a konferencián elhangzott előadások anyagát tartalmazza.

• GYÁNI GÁBOR elméleti felvezetését követően az írások az erőszaknak az 1956-os forradalom és szabadságharc idején, illetve az annak leverését követően megjelenő formáit járják körül.

• TULIPÁN ÉVA az atrocitások szerepét vizsgálja a kádári ellenforradalmi narratívában,

• TAKÁCS TIBOR pedig az október 26-i nyíregyházi tüntetés elbeszéléseivel foglalkozik.

• MÜLLER ROLF a harcok tépázta Budapest képi világát elemzi, míg

• VÖRÖS GÉZA tanulmánya az újpesti forradalmárokról Mindszenty József kiszabadításához is adalékként szolgál.

• A határon túlra tekint STEFANO BOTTONI a Székelyföldön lefolytatott hatalmi vegzálásokat bemutató tanulmányával,

• míg BANK BARBARA közleménye a forradalom után újranyitott internálótáborokról,

• valamint KRAHULCSÁN ZSOLT írása, mely a Nagy Imre-ügy vizsgálóit mutatja be, a hazai megtorlás működésének megértéséhez segítheti hozzá az olvasót.

*
Az „1956 - Erőszak és Emlékezet” című ezen kiadványt az erőszak különböző megjelenési formáinak vizsgálata iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. Ezeket a kutatásokat az a felismerés szülte és szüli, hogy a világ számos pontján, különösen Kelet-Közép-Európában a korszak mindennapi tapasztalatához a direkt és nyílt, illetve a rejtett, strukturális erőszak egyaránt hozzátartozott...

Az írások több tudományág eredményeire építve elemzik a pártállam keretei között, elsősorban a pártállam részéről jelentkező erőszak módozatait és annak változásait: a forradalom vidéki és budapesti eseményeinek, a városi tér kulisszái között megjelenő erőszaknak a képi és szöveges ábrázolásától a kommunista hatalom kihallgatószobáiban, börtöneiben és internálótáboraiban testet öltő represszión keresztül a forradalomnak a határon túli magyar közösségekre, konkrétan az erdélyi magyarságra gyakorolt hatásáig...
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
Az ütések alatt Melocco Miklós 1,500 Ft 1 350 Ft
A lélek Szeklitova Larisza Sztrelnikova Ludmila 3,000 Ft 2 700 Ft
Magyar nyelv Kiefer Ferenc 6,500 Ft 5 850 Ft
Arany János és Petőfi Sándor levelezése Korompay H. János szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
A szabadkőművesség titkai Aczél Gáspár 2,650 Ft 2 385 Ft
Krisztus és Ménrót Csiba Zsolt 2,000 Ft 1 800 Ft
Kőbálvány visszanéz Pécsi Sándor 2,600 Ft 2 340 Ft
A hatodik kihalás Elizabeth Kolbert 3,990 Ft 3 591 Ft
Kérd és megadatik! (új kiadás) Esther és Jerry Hicks 3,490 Ft 3 141 Ft
A magyar Gulágok világa Orbán Éva 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^