Újdonság

Huszka József - Magyar díszítő styl

Magyar díszítő styl

Huszka József

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
118 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155496813
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Huszka József - Magyar ornamentika
Huszka József - Az Istenfa
Huszka József - Magyar díszítő styl
Huszka József - Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön
Huszka József - A magyar turáni ornamentika története
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 750 Ft
Internetes ár: 4 275 Ft
Huszka József 1885-ben megjelent „Magyar díszítő styl” című könyvében megalapozta a nemzeti ornamentika, a díszítő művészet alapjait, amit élete során többször kibővített, fejlesztett, ezáltal bizonyítva a magyar nemzeti díszítőművészet irányvonalát.

„A több százados lét, mely főbb vonásaiban változást nem mutat, méltán enged következtetnünk arra, hogy díszítő modorunk a magyar nemzet egyéni sajátságaiban gyökerezik, s hogy az speciális nemzeti vonás, ama faji és vér szerinti különbség kifolyása, mely nyelvi tekintetben is elkülöníti a magyart a többi európai népektől”. - írja a szerző.

Műve nagy visszhangot keltett és olvasói várták a folytatást, ami meg is született a Magyar ornamentika lapjain.

*
A magyar nemzeti díszítő iránynak mindenek előtt csak letétét volt czélom beigazolni. Azért, ha fejlődésének, sajátosságainak s egyes alkatrészeinek leírása és felismerésében sok kívánnivalót hagyna is még a jelenben közrebocsátott rész: fáradságom mégsem lenne gyümolcstelen, ha sikerült a nemzeti műirány nem létét vitató kishitű kétkedést megingatnom, mert ami nem volt, lesz.
/Sepsi-Szentgyörgy, 1884. június hó/
(Huszka József)
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 750 Ft
Internetes ár: 4 275 Ft
Olyan országban élek... Bugár Béla 1,600 Ft 1 440 Ft
Reinkarnáció Sri Aurobindo 3,990 Ft 3 591 Ft
Jogállam és diktatúra II. Kahler Frigyes 2,800 Ft 2 520 Ft
A múltból a jövőbe Csath Magdolna 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyar politeizmus Bognár József 2,000 Ft 1 800 Ft
A mágia művészete Richard Cavendish 3,400 Ft 3 060 Ft
Irodalom, nemzet, harmadik út Görömbei András 3,300 Ft 2 970 Ft
Magyar motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
Székelyföldi legendárium színező Tófalvi Beáta - Pálfi Csaba (szerk.) 1,990 Ft 1 791 Ft
Csinszka, a halandó múzsa Rockenbauer Zoltán 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^