Újdonság

Tamáska Péter - Egy világváros három börtöne

Egy világváros három börtöne

Tamáska Péter

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet története

Könyv
Unicus kiadó, 2017
226 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155084393
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Tamáska Péter - Egy világváros három börtöne
Tamáska Péter - Mi, trianonidák
Tamáska Péter - Politikai elítélt kerestetik
Tamáska Péter - Egy világváros három börtöne
Tamáska Péter - Mi, trianonidák
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 570 Ft
„Azt mondják, addig nem ismerhetsz teljességében egy nemzetet, amíg nem voltál a börtönében!”
*
RÉSZLETEK A KÖTETBŐL:

Budapest előzetes házainak százhuszonöt éves történetében az első volt a Markó utcai, a Budapesti Királyi Törvényszék Nagy Ignác utcai fogháza a Belváros szívében, amelyet 1892-ben adtak át, a második a Pestmegyei Királyi Törvényszék börtönépülete 1921-től a Gyorskocsi utcában, a harmadik pedig a kőbányai, Venyige utcai munkásszállásokból kialakított modern börtönkomplexum, amely 2000-ben nyílt meg...

A Markó utcai fogház ma az 1974-ben létrejött Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektuma, ahol az intézet parancsnoksága működik. A II. objektum, a Gyorskocsi utcai börtön bejárata a Nagy Imre tér sarkához van közel, és sokan összetévesztik a budapesti rendőr-főkapitányság vizsgálati fogdájával, amelynek kapuja a Kacsa utcai sarok mellett nyílik. A Markó jelenlegi befogadóképessége százötvenhárom fő, a Gyorskocsié – ahol a nők vannak – kétszázkilencvennyolc, és a legnagyobb, a Maglódi utcai, nyolcszáz főre tervezett III. objektum, amelyet a köznyelv Venyigeként emleget, és előtte kontraszként ott nyüzsög a migráció minden rasszát felvonultató kőbányai piac.

A Markót, a hirtelen nagyra nőtt főváros „előzetes házát” 1892. augusztus 1-jén adták át, így a ma már három börtönből álló Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 2017-ben ünnepli fennállása százhuszonötödik évfordulóját.

Kis magyar börtönológia:

Az Egy világváros három börtöne című kötet a Nemzeti Kulturális Alap és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) támogatásának köszönhetően született meg, s mint pályázati munka, a történelmi ismeretterjesztés műfajába tartozik. A közérthetőség szempontjából végig vigyáztam arra, hogy a Markó története ne csak a büntetés-végrehajtás honi történetébe, de a tágabb értelemben vett magyar történelembe is bele legyen ágyazva. Korszakolásom szokatlannak tűnhet. A boldog békeidők és a forradalmak után a Horthy-korszakot lényegében Károly király budaörsi csatavesztésével kezdem, és a magam „börtönológiai” szempontjából a német megszállás és a nyilas puccs közti időszakkal – a kormányzó bukásával – be is fejezem...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐHANG HÁROM BÖRTÖNRE
I. A MARKÓ ELSŐ ÉVEI, AVAGY A BOLDOG BÉKEIDŐK:
Börtön alakban - Őrök és foglyaik - Kis és nagy bűnök - Politikaiak a dualizmus idején

II. A FORRADALMASÍTOTT BÖRTÖN:
Forradalomból diktatúrába - Börtönvilág vörösben

III. A TISZA-PER:
A Koháry utcai kapunál - Mi történt a Hermina úti villában? - Néhány szó az őrszemélyzetről és a fluktuációról - Miről árulkodnak a kisegítő fogház törzskönyvei?

IV. A MARKÓ ÉS A PESTVIDÉKI A HORTHY-KORSZAKBAN:
Három ősceleb: Egy titkár, egy kéjgyilkos és a bájos Lédererné - Falak, falak, körbe falak - Rabsegélyezés - Börtönélet tíz deka hússal - Kommunista mártírológia - A bűnös város - A PV és a Gestapo

V. NÉPBÍRÓSÁGI AVAGY KOALÍCIÓS IDŐK:
Alvilági vidámság és rendcsinálás - A népbírósági börtön - „Te csak most aludjál, Liliom”... - Elátkozott udvar - Az SS tábornok, akit évekre a Markóban felejtettek - Rongyosok, gárdisták

VI. A PROLETÁRDIKTATÚRA BÖRTÖNE:
Egy csekista Csáktornyáról - Albérlő: az ÁVH - Látlelet - Mindszenthy, a hitvalló - Az ÁVH széttárt pongyolája - Három börtön egy épületben - Kivégzettek, „Halálosok” - Deja vu - Tiltott paradicsom: Nők - Forradalom és invázió, 1956 - Emlékezés a régi szép időkre - Egy népvezér halála - Obersovszky, a mesehős - Lábjegyzetek helyett - A politikaiak szétosztása - ENSZ avagy nagy amnesztia

VII. BÉKEIDŐK KÁDÁR ALATT:
Hogy nézett ki ekkor a Markó? - Rendőri közjáték - Fogolyzendülés a Markóban - Egy cionista, akiből nem lehetett rabbi - Megszületik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet - Képrablók és gyilkosok - őrök és lakások - Nevelés szalonnázással - Az etnikum

VIII. RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁN:
Az Országos Parancsnokság átszervezése - Változó börtönvilág - Belép a „Venyige” - Felügyelők és nevelők - A II. objektum női börtön lesz - Esztergomi közjáték - Magda Marinkó és a Markó
*
Mellékletek - Dokumentumok: A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (Markó) kronológiája - A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokai
BÖRTÖNFOTÓK: ÉLETKÉPEK ÉS AKASZTÓFÁK

*
Az „Egy Világváros Három Börtöne” című ezen kiadványt a „Markó”, a „Gyorskocsi” és a „Venyige” történetei, a fenti tartalom szerinti belső világa iránt érdeklődő olvasóinknak, de a Bv. személyi állományának is ajánljuk, információszerzésül, betekintésül és okulásul abba a szférába, ahol „milyenek egy nemzeti lélek sötét bugyrai...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 200 Ft
Internetes ár: 3 570 Ft
Életmentő könyv Dudits Dénes 2,940 Ft 2 646 Ft
A miniszter félrelép 2,990 Ft 2 691 Ft
1956 Aki magyar... CD Jenei Szilveszter 5,500 Ft 4 950 Ft
A Horthy-korszak külpolitikája I. Gulyás László 3,200 Ft 2 880 Ft
Az ősi küldött Tormay Cécile 3,200 Ft 2 880 Ft
Az inkvizíció Petrányi Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
A tenger törvénye DVD Emanuel Crialese 3,300 Ft 2 970 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Harcoló szabadkőművesség - keménytáblás Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^