Irodalom

Földi Pál - Zrínyi Miklós

Zrínyi Miklós

Földi Pál

A költő és hadvezér

Könyv
Csengőkert Könyvkiadó kiadó, 2015
158 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155476938
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Földi Pál - A lovasság története
Földi Pál - Gömbös Gyula
Földi Pál - Mátyás és a Fekete Sereg
Földi Pál - Végvárak vitézei
Földi Pál - Zrínyi a hadvezér
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
A költő és hadvezér jelzőt ajándékozta a hálás utókor ennek a nagy magyar hazafinak, hogy megkülönböztessék dédapjától, a szintén Miklós nevet viselő szigetvári hőstől.

Földi Pál szerző a tőle megszokott olvasmányos módon, de szigorúan ragaszkodva a történelmi hűséghez, rajzolja meg a magyar történelem eme kiemelkedő alakjának sorsát a felemelkedéstől a csúcson át, a korai erőszakos halál értelmetlen és rejtélyes tragikumáig.

Zrínyi Miklós pályafutása ragyogó dicsfénnyel vonta be hazánk történetének ezt a szomorú korszakát. Hiszen mint politikus, hadvezér, költő és hadtudományi teoretikus oly páratlan gazdagsággal ontotta kincseit, hogy azok ragyogása több mint három évszázad távlatából napjainkig is elhat. Rendületlen volt hazaszeretetben, jótettekkel, írással, vagyis karddal és tollal szolgálta népét és hazáját.

„Élete és példája egy kilátástalanul összegubancolódott, fogódzó nélkül maradt kor zűrzavarából váratlanul kihangzó, férfiasan dísztelen és magányos hegedűszó. A fojtogató semmiben a rendíthetetlen értékek menedéke felé vezette jó ösztöne. Ezen az úton jutott el a feltétlen császárhűségtől és törökellenességtől az igaz felismerésig, amely kiszakította torkán a fájdalmas kiáltást, amelyet ma is jelszavaként és életcéljaként tekinthetünk:”

„Ne bántsd a magyart!!”
*
Zrínyi Miklós, gróf (horvátul: Nikola Zrinski) /1620-1664./ horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér, politikus és hadtudós.

1663–64-ben a török ellen nagy hadi sikereket aratott, azonban a bécsi udvar veszni hagyta a sikereit és békét kötött a szultánnal. Zrínyi bizalma ekkor megrendült a Habsburgok iránt, azonban politikai fellépését 1664-ben, egy Csáktornya melletti vadászaton bekövetkezett váratlan halála megakadályozta.
Főbb művei: Mátyás király életéről való elmélkedések, Szigeti veszedelem, Az török áfium ellen való orvosság.

*
A „Zrínyi Miklós” című ezen kiadványt a költő és hadvezér életútja iránt - az alábbi TARTALOM szerint - érdeklődő, történelmet kedvelő olvasónknak ajánljuk:

• Török áfium - német maszlag;
• A végvári védelem;
• A Zrínyiek;
• „Ne bántsd a magyart!”
• A horvát bán;
• Törekvés a nádorság elnyerésére;
• Rákóczi és Erdély bukása;
• Zrínyi és Montecuccoli;
• Kanizsa - Eszék - Új Zrínyivár;
• Csáktornyán;
• „Fegyvert s vitézt éneklek...”
• Szentgotthárdtól Vasvárig;
• A „vadkan”;
JEGYZETEK - FELHASZNÁLT IRODALOM A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Lovasíjász-fegyverzet II. Somogyi Győző 2,990 Ft 2 691 Ft
Vadászemlékek, horgászélmények Szurmay Sándor 2,600 Ft 2 340 Ft
A magyar történelem vezérfonala Vattay Ferenc 1,400 Ft 1 260 Ft
Tündérfalva Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Vitézek évkönyve 1929 dr. Sényi Pál 5,700 Ft 5 130 Ft
Az ördög és Prym kisasszony Paulo Coelho 2,490 Ft 2 241 Ft
Nemesség Marcziányi György lovag 3,990 Ft 3 591 Ft
A dákoromán legenda Kosztin Árpád 2,400 Ft 2 160 Ft
Eszmélj, Ábel! Tamási Áron 3,499 Ft 3 150 Ft
Elemi részecskék Michel Houellebecq 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^