Újdonság

Rudolf Steiner - 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai

1924-es gyógyítói, nevelői előadásai

Rudolf Steiner

Gyógypedagógiai - pszichiátriai kurzus

Könyv
Agapeanum kiadó, 2017
240 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789638946256
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - A lélek gyógyítása
Rudolf Steiner - Kortörténeti szemlélődések 5. kötet
Rudolf Steiner - Léleknaptár
Rudolf Steiner - Okkult pecsétek mágikus szimbólumok
Rudolf Steiner - Kortörténeti szemlélődések 3. kötet
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
Nem kevés az olyan gyermek, akinek fejlődése visszamaradt, ezáltal különleges nevelésre, és amennyire lehetséges, gyógyításra szorul... „Mindenekelőtt az ilyen gyermekek lényéről szeretnék beszélni.”...
*
Az 1. előadás főbb gondolatai:
... A be nem teljesült fejlődésű gyermekek nevelőjének tisztában kell lennie az egészséges gyermekek nevelésének gyakorlatával.

A tünetek és a betegség-szubsztancia vizsgálata. Mi a normális?

A testi-lelki és a szellemi-lelki élet közti különbség, a valódi lelki élet jelentősége.

A szellemi világból alászálló gondolkodás. A szellemi-lelki élet viszonya a testben működő öröklési erőkhöz.

Szintetikus műveletek az érzékszervi idegrendszerben, és analitikus műveletek az anyagcsere rendszerben.

A test háromszoros felépülése: a modell-test, az individuális test és a földi életre érett test megjelenése.

Akarati defektusok és nevelés, a gondolkodási defektusok specializált gyógyítása. A felépülésről való kozmikus tudás.

Ami külvilág a földi életben, az belső világ a földön kívüli életben. Az egyes szerveket átható folyadék-, gáz- és a hőmozgás szerepe.

Azok, akik olyan szülőket választanak, akiktől rossz testet lehet örökölni és azok, akik jó testet adnak a gyermekeknek.

Öröklődéselmélet és karma. Egy filozófus fiának esete: példa a máj egy rendellenességére.
*
Rudolf Steiner szerző (1861-1925) osztrák polihisztor, filozófus, író, a Waldorf-pedagógia atyja, egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója...

*
A kötetet az 1924-ben elhangzott 12 gyógyítói, nevelői előadás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Kovács Nikoletta gyógypedagógus alábbi ajánlása szem előtt tartásával:

„Rudolf Steiner ezekben az előadásokban olyan alapokat tett le az Antropozófiai Gyógypedagógiában, amelyek azóta sokszorosan bizonyították korszerűségüket az új időkben, ugyanakkor örökérvényűségüket is a jövő idők számára. Ma már majdnem minden antropozófiai területen alapműnek számít ez az írás, ugyanakkor a „nem antropozófiai” kutatások is sokszorosan igazolják ezen irányok és ismeretek messzemenő érvényességét.

Nagyon fontosnak tartom azt a szándékot, hogy a műben megjelenő tartalmak megismerésére a gyógypedagógián túl más szakmákat is meghív ez az előadás sorozat. Számos segítő-nevelő szakember számára hordoz alapokat, útmutatókat. Ezeken keresztül a különböző területek képviselői találkozhatnak, és kaphatnak lehetőséget arra, hogy együtt dolgozhassanak: gyógypedagógusok, pedagógusok, terapeuták, orvosok, pszichiáterek, pszichológusok, stb., szülők és más érintettek.

Bízom abban, hogy az Antropozófiai Gyógypedagógia alapjain állva megszülethet ez az együttműködés!A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
A lázadás éve Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz Sztavrosz 3,500 Ft 3 150 Ft
A történészcéh alkonya Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Rebecca nyomában Eoin Dempsey 3,499 Ft 3 150 Ft
A ketrecbe zárt fiú Bruce D. Perry - Maia Szalavitz 4,990 Ft 4 491 Ft
Az asztrológia mítosza H.G. Bittner 2,300 Ft 2 070 Ft
Házi sör kalauz Kóczán Bálint 2,999 Ft 2 700 Ft
Az 5 szeretetnyelv - Egymásra hangolva Gary Chapman 3,990 Ft 3 591 Ft
Czuczor és Fogarasi forradalmi igazságai Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília 2,520 Ft 2 268 Ft
Aranyjegy a boldog élethez Brendon Burchard 3,490 Ft 3 141 Ft
Beszélj és gazdagodj! Ron Holland 1,950 Ft 1 755 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^