Újdonság

Rudolf Steiner - Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról

Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról

Rudolf Steiner

Könyv
ABG kiadó, 2016
329 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638997937
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - Az asztrológiáról
Rudolf Steiner - Léleknaptár
Rudolf Steiner - Kortörténeti szemlélődések 2. kötet
Rudolf Steiner - Megismerés és halál
Rudolf Steiner - 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 145 Ft
Rudolf Steiner (1861-1925) osztrák polihisztor, filozófus, író, a Waldorf-pedagógia atyja, egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója.

Az antropozófia kifejezés a görög „antropos”, (ember), és a „sophia”, (bölcsesség) szavak összetételéből ered, jelentése: az „ember bölcsessége”. Egy megismerésen alapuló, tudományos módszerekkel felépített olyan sajátos világképet takar, amely egyesíti magában az ókori Kelet bölcsességét és a modern Nyugat tudományos gondolkodását...
*
Ennek a kötetnek a magvát az 1919 és 1921 között írt újságcikkei képezik, amelyeket még maga Rudolf Steiner adott ki „A társadalmi szervezet hármas tagozódásának megvalósítása” című könyvében.

Ezek megvilágítják a szocialista elméleteket, a marxizmust és a világtörténelmi eseményeket. További írások foglalkoznak a hármas tagozódás eszméjének alkalmazásával a gyakorlati életben.

A kötetet kiegészítik az első világháború idején született írások, valamint felhívások, memorandumok, amelyek a hármas tagozódás mozgalmát tükrözik. (A téma nálunk 1989-ig tabu volt.)

*
Ezt a hiánypótló könyvet ajánljuk mindazoknak, akik a hármas tagozódást nemcsak emlegetni, hanem közelebbről is megérteni szeretnék. Egyrészt mint korunk szükségszerűségét, nemzetközi vonatkozásait, továbbá a marxizmus és a hármas tagozódás, a munkaképesség, munkakedv és a hármas tagozódású társadalmi szervezet kérdéskörét.

Az írások nagy része az első világháborút követő békekötés és a Weimari Köztársaság első évei alatt született. Ez a német történelem kevésbé ismert korszaka, pedig a monarchiát parlamenti demokráciával felváltó weimari nemzetgyűlés korának legdemokratikusabb alkotmányát hozta létre.

Az akkori közhangulatban nagyon is lehetségesnek tűntek olyan mélyreható változások is, amelyek során megvalósulhattak a steineri eszmék... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 145 Ft
Spirituális fejlődés a hétköznapokban Szabó Judit 2,800 Ft 2 520 Ft
Nagyhatalmi játszmák 1956 Peter Unwin 3,400 Ft 3 060 Ft
Kiút a függőségből Heinz-Peter Röhr 2,700 Ft 2 430 Ft
Újságírásnak álcázva Borvendég Zsuzsanna 2,000 Ft 1 800 Ft
A harag és a büszkeség Oriana Fallaci 3,490 Ft 3 141 Ft
Scott kapitány utolsó feljegyzése Hornyik Miklós 3,500 Ft 3 150 Ft
A trükk Emanuel Bergmann 3,990 Ft 3 591 Ft
Alma a fájától Andrew Solomon 5,999 Ft 5 400 Ft
A szeretet filozófiája és okkult jelentősége Seress Attila 2,400 Ft 2 160 Ft
Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról Gömbös Gyula 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^