A székely hadosztály-Szentkereszthegyi Kratochvil Károly-Könyv-Attraktor-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Szentkereszthegyi Kratochvil Károly - A székely hadosztály

A székely hadosztály

Szentkereszthegyi Kratochvil Károly

Könyv
Attraktor kiadó, 2017
150 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601385
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 2 800 Ft
Megtakarítás: 15%
Online ár: 2 380 Ft
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Remélhetőleg ennek a kötetnek köszönhetően a szélesebb közönség is még jobban megismerheti a Székely Hadosztály történetét, parancsnokát, ennek a nagyszerű embernek a tetteit, a magyar történelem egy méltatlanul elfeledett alakját, és segít eljuttatni egy példaértékű életpálya üzenetét korunk olvasóihoz. „Elfeledett arcok és történetek tárulnak elénk. A szereplők és az események olyan egyetemes értékeket hordoznak, amelyek átívelnek téren és időn: az élni akarás, a küzdeni tudás és a lehetetlen legyőzésébe vetett hit kincsét. Példát adtak hazaszeretetből és elszántságból, erkölcsi táptalajt nyújtottak mindazoknak, akik nem nyugodtak bele a megváltoztathatatlannak látszó helyzetbe”. A könyv éppúgy megkerülhetetlen azok számára, akik 1918/19 vérzivataros hónapjait alaposabban is meg akarják ismerni, mint azoknak, akik a magyar katonai helytállás egy még mindig kevéssé ismert fejezetéről szeretnének bővebbet megtudni...

Remélhetőleg ennek a kötetnek köszönhetően a szélesebb közönség is még jobban megismerheti a Székely Hadosztály történetét, parancsnokát, ennek a nagyszerű embernek a tetteit, a magyar történelem egy méltatlanul elfeledett alakját, és segít eljuttatni egy példaértékű életpálya üzenetét korunk olvasóihoz.

Szentkereszthegyi Kratochvil Károly szerző, (a saját maga által alkalmazott írásmód szerint, más források említik Kratochwillként, Kratochvillként is) (Brünn, 1869. december 13. – Balatonszepezd, 1946. szeptember 19.) magyar katonatiszt, a Székely Hadosztály parancsnoka volt.
*
„Elfeledett arcok és történetek tárulnak elénk e könyv lapjain. Krónikásai egy olyan kornak, amelynek változásai máig ható traumát okoztak a nemzet életében. A szereplők és az események mégis olyan egyetemes értékeket hordoznak, amelyek átívelnek téren és időn: az élni akarás, a küzdeni tudás és a lehetetlen legyőzésébe vetett hit kincsét.

Példát adtak hazaszeretetből és elszántságból, erkölcsi táptalajt nyújtottak mindazoknak, akik nem nyugodtak bele a megváltoztathatatlannak látszó helyzetbe”.

A könyv éppúgy megkerülhetetlen azok számára, akik 1918/19 vérzivataros hónapjait alaposabban is meg akarják ismerni, mint azoknak, akik a magyar katonai helytállás egy még mindig kevéssé ismert fejezetéről szeretnének bővebbet megtudni.
*
Az események az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:
*

Előszó a II. kiadáshoz
A SZERZŐ ELŐSZAVA

I. A volt Entente (antant) propagandája. A magyarországi románok magatartása. A Diaz–Weber fegyverszüneti szerződés. A belgrádi katonai egyezmény és Erdély.

II. A Mackensen német hadsereg visszavonulása. A románok átlépik Erdély határait. Az erdélyi magyar katonai parancsnokság. Nemzetőrség. Törekvések a 38. honvéd hadosztály felállítására. Székelyek Kolozsvárt. Súrlódások.

III. A gyulafehérvári gyűlés. Dr. Apáthy István mint Kelet-Magyarország kormánybiztosa. Helyzetjelentések. A románok engedélyt kapnak a Maros átlépésére. Románok Kolozsvárt.
Az Apáthy–Berthelot-féle egyezmény.

IV. 1919. Bánffy-Hunyad. A románok nem tartják be az Apáthy–Berthelot-féle egyezményt. Az erdélyi kat. parancsnok saját felelősségére elrendeli Csúcsánál az ellenállást. Az erdélyi katonai parancsnokság Debrecenben. A Székely hadosztály parancsnoksága Szatmáron. Pomerol angol kapitány missziója. Trousson francia ezredes tárgyalása. A Székely hadosztály harcai.

V. Az erdélyi kerületi Parancsnokságnak alárendelt csapatok hadrendje. Bolsevizmus 1919. márc. 21-én. A bolsevistaellenes és ellenforradalmi Székely hadosztály. Hadikövetek. A Székely hadosztály Szatmáron.

VI. Általános román támadás 1919. ápr. 16-án. A nemzetközi bolsevista csapatok futása. A Székely hadosztály harcai. Mátészalka. Nyírség.

VII. Fegyverszüneti tárgyalások és a fegyverszünet megkötése.

VIII. Események a megkötött fegyverszüneti szerződés után. Az egyezmény be nem tartása.

IX. Gondrecourt francia tábornok távirata. Berthelot tábornok levele a románokhoz. Ellentét a két irat között. A román vezérkar végtére elismeri a szerződést. Internálásom és letartóztatásom Brassóban.

X. Összefoglalás. Remény.
*
Áttekintés a Székely hadosztály harcairól
*
Mellékletek:

1. sz. mell. Egy volt Székely hadosztálybeli katona levele
2. sz. mell. Kolozsvár kat. par. átirata a román hadügyifőnöknek
3. sz. mell. Átirat Neculcea román kir. tábornokhoz a rendes helyőrségek kiürítése tárgyában
4. sz. mell. Tiltakozó irat Beresteanu román kir. ezredes összekötőtiszthez
5. sz. mell. A magyar hadügyminiszter leirata
6. sz. mell. Kratochvil ezredes az erdélyi magyar katonai csapatok parancsnokának levele Berthelot francia tábornokhoz 1919. jan. 17-én
7. sz. mell. Az erdélyi kat. parancsnokság jelentése a hadügyminiszterhez Pomerol angol kapitány kiküldetéséről 1919. február 6-ról
8. sz. mell. Trousson francia vezérkari ezredesnek átnyújtott memorandum 1919. március 6.
9. sz. mell. Az erdélyi katonai parancsnokság jelentése lőszer és egyéb felszerelési tárgyak hiányáról
10. sz. mell. Kiss Károly tart. főhadnagy jelentése a parlamentairi kiküldetésének eredményéről az erdélyi kormányzó tanács és a román hadsereg főparancsnokságához
11. sz. mell. Boross Sándor őrnagy hadikövet jelentése
12. sz. mell. Pál Imre százados hadikövet jelentése
13. sz. mell. Füleki Dezső, Gross Márton százados és Molnár Béla főhadnagyok; fegyverszüneti bizottság jelentése
14. sz. mell. Böhm vezérkari százados hadikövet jelentése Gondrecourt tábornokhoz való kiküldetésének eredményéről
15. sz. mell. A román haditörvényszék vádirata és a haditörvényszék tárgyalásának lefolyása
16. sz. mell. Gr. Apponyi Albert 1920. jún. 18-án Neuilly-ben az Entente hatalmak elé terjesztett jegyzékéből a Székely hadosztályra vonatkozó részletek
*

Vázlatok, képek:

1. sz. vázlat. A magyar katonai erők helyzete Erdélyben 1918. nov. 1-én 15
2. sz. vázlat. Mackensen vtbgy. hadseregének visszavonulása Magyarországon
3. sz. vázlat. A román csapatok előnyomulása és Erdély megszállása a Belgrádban meghatározott demarkációs vonalig
4. sz. vázlat. A magyar és román csapatok helyzete Erdélyben 1919. január első napjaiban a Berthelot féle semleges övvel
5. sz. vázlat. A román csapatok előnyomulása Erdélyben 1919. jan. hó végéig
6. sz. vázlat. A Székely hadosztály, valamint a román csapatok helyzete 1919. április havában közvetlenül a román támadás előtt
7. sz. vázlat. A Székely hadosztály visszavonulása és összpontosítása a Nyírségben

A szamosújvári fegyház képe
Székely hősihalottak sírjai

A kiadó UTÓSZAVA

*
„A Székely Hadosztály” című eme kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a kötet forgatása során szeretnék megismerni a Székely Hadosztály megszervezését kiváltó okokat, a megalakulás nehézségeit, a mindig túlerővel folytatott ütközeteket, azt, hogy a harcot nem csak a hazánk földjének egy darabját elfoglalni szándékozó ellenséggel szemben kellett megvívni, de a hadosztály működését akadályozó budapesti vezetéssel is, továbbá, akik a kötet által részesei lehetnek a románok előtti fegyverletétel borús pillanatainak, valamint a Szerzőről, a legendás parancsnokról, szentkereszthegyi Kratochvil Károlyról is.

„Bár a sors nem adta meg azt a dicsőséget, hogy fényes katonai győzelemmel visszaszerezhessük Erdélyt, küzdelmünk mégsem volt hiábavaló. Ma már elvitathatatlan, hogy a Székely Hadosztály volt Magyarország legelső bolsevistaellenes, ellenforradalmi, fegyelmezett alakulata, amely Magyarország területi épségéért és Európáért is harcolt...”
*
Ajánlott még:
Magyarország álomtörténete 1929-1941
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig
Kis magyar hadtörténet
A Vitézi Rend kis kátéja
A halálra ítélt zászlóalj
Hadsegélyző kártya
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés