Újdonság

Arany László - Kolbrin Biblia

Kolbrin Biblia

Arany László

3600 éves ősi irat - VÁRHATÓ MEGJELENÉS: 2017 TÉL

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2017
900 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155647222
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Arany László - A földönkívüliek
Arany László - A teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár
Arany László - Barnabás evangéliuma
Arany László - Kolbrin Biblia
Arany László - A földönkívüliek
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
Az emberiség rendkívül ősi szövegeibe enged bepillantást ez a kötet, amelynek egy része akkor íródott, amikor még a ma ismert emberi faj nem is élt a Földön.

A gyűjtemény hasábjain megelevenedik a sok ezer éves, esetenként a mérhetetlen távoli múlt ködébe vesző ember: hétköznapi élete, gondolkozása, törvénykezése, bölcselete, a világról alkotott felfogása. A Teremtésről vallott elképzelése; a szférák rendszerének működéséről, az ember hármas felépítéséről, Istenről, a Szent Szellemről, és az anyagi Világegyetemekről.

Kibontakoznak előttünk a nagy próféták tanításai, az életfelfogásuk, az Ember Útjáról vallott elképzelésük. Megismerhetjük a Pusztító által kiváltott katasztrófák sorát, amelyek között a Vízözön csupán egyetlen epizód volt. A tizenegy könyvből álló szöveggyűjtemény utolsó kötetéből pedig Jézus Britanniai utazásairól olvashatunk.

A Kolbrin Biblia 21. sz. Mester Kiadása tartalmazza annak a 11 történelmi és profetikus kötetnek a hiteles másolatát, melyek korábban A Kolbrin néven voltak ismertek. A Kolbrin Biblia a Szent Biblia számos történetét más megközelítésben tárgyalja, továbbá egyéb, bölcsességet tartalmazó szövegeket is magában foglal.
*
Bő 2000 évvel ezelőtt a világtengerek urai a föníciai hajósok voltak. Ők működtették a legfejlettebb hajóflottát, óceánjáró hajókkal járták be az egész világot. Mielőtt a Római Birodalom a bukásukat okozta volna, kereskedelmi útvonalaik behálózták a Mediterrán térséget és túlnyúltak azon, végig Nyugat-Európa partjain, egészen Britannia északi részéig.

A föníciaiak papiruszt importáltak Egyiptomból és eladták külföldre, közte az ősi, bölcsességeket tartalmazó szövegeket is. Így történt, hogy A Kolbrin Biblia, avagy ahogy akkoriban hívták, „A Nagy Könyv” számos kötetét eljuttatták kereskedelmi kapcsolataikhoz.

Az egyetlen példánya A Nagy Könyvnek, amely túlélte az ezredfordulót, az a kötet volt, amelyet Kr.e. az I. században vittek a föníciaiak Britanniába. Sajnálatos módon, a legnagyobb része megsemmisült 1184-ben, amikor a Glastonbury Apátságot felgyújtották. A támadást az Apátság ellen II. Henrik angol király rendelte el, miután az Apátság papjait misztikus eretnekséggel vádolta meg. Életüket féltve az Apátság kelta papjai elmenekültek és elrejtették A Nagy Könyv maradványait.

Ezt követően a megmaradt föníciai fordításokat átírták bronzlemezekre, és rézborítású faládákba helyezték. Ennek az erőfeszítésnek az emlékét őrzi „A Bronzkönyv” elnevezés.

A 18. században A Bronzkönyv kelta bölcsességekkel egészült ki, s kezdték el A Kailedy Könyv, majd A Kolbrin Biblia néven emlegetni.

Az Angyali Menedék Kiadó vállalkozott rá, hogy a tekintélyes terjedelmű, és rendkívüli jelentőségű kötetet a magyar olvasókhoz is eljuttassa.

*
Angol nyelven kívül ugyanis, kizárólag magyarul olvashatók és tanulmányozhatók e felbecsülhetetlen értékű és mondanivalójú ősi írások.

A kötet fordítója (többek között), a Teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár és Barnabás Evangéliumának magyar nyelvre ültetője: Arany László
*
Részletek a kötetből:

Tf.11:1. – „Hatalmasságok Felett Álló Legfelsőbb, világosítsd meg az emberek szívét, és láttasd meg velük az előttük álló ösvényt. Engedd meg nekik, hogy megértsék az élet jelentését, töltsd el szívüket félelemmel a felelősségük iránt, melyet hordoznak a lelkük jövőbeni állapotára vonatkozóan. E cél eléréséhez segítsd őket, hogy alázatos lelkűek legyenek és jóságos szívűek. Adj nekik néhány pillanatnyi betekintést az örökkévalóságba, amíg a Földön tartózkodnak, hogy jobban megértsék, ami rájuk vár. Add meg nekik a képességet, hogy kapcsolatba kerüljenek a bölcsességgel és az Igazsággal, és hadd húzódjanak közelebb a szentséges kúthoz, hogy vizét kortyolhassák. Segítsd őket helyes ítéletek meghozatalára...”

Tf.11:4. – „Igazából, Hatalmasságok Felett Álló Legfelsőbb, sok szomorúság és szenvedés jutott nekem ezekben a napokban. A férfi mivoltom terhei súlyosan a vállamra nehezedtek. Ám, Hatalmasságok Felett Álló Legfelsőbb, soha sem loptam meg özvegyeket vagy árvákat, ütöttem meg védtelent és védelem nélkül állókat. Soha sem gúnyoltam a nyomorultat vagy álltam félrehúzódva félelemben, amikor gonoszságot követtek el. Egyetlen embert sem öltem meg, kivéve, ha az ellenségem volt, és egyébként ő vágott volna le engem. Amikor bárkit is szolgáltam, jól szolgáltam őt. Soha sem hagytam el barátot szükségben, vagy sértettem meg egy másik ember otthonának a szentségét. Mégis, Hatalmasságok Felett Álló Legfelsőbb, sok olyasmit tettem, amiért az embert elítélik, és ezért nem tudom, hogyan állok meg előtted. Ám akárhogyan is tekintesz rá, ne tarts engem túlságosan méltatlannak, hogy az én népemért könyörögjek.”

Tf.11:18. – „Bizodalmaim, tartsátok szem előtt, hogy az élet útja nem sima; a túlélés útja sem fűben vezető ösvény. A legfontosabb dolog bármely ember számára, aki életben akar maradni, az önfegyelem. Gondoljatok kevesebbet az aranyra, és többet a fémekre, amelyek megvédik az aranyat. Továbbá, emlékezzetek Mithram Könyvének következő szavaira: A legélesebb kard is haszontalan, addig, amíg nem elszánt férfi tartja a kezében. Valamint, az az ember, akinek aranya van, úgy tartja azt biztonságban, ha közben feszíti az íját.”

Tf.21:7. – Ha valaki felemeli a hangját haragjában a bírák széke előtt, vagy bárki, csak a látszat kedvéért viselkedik, az ügyet másnapra kell halasztani. Amikor egy bíró a bírák között ül, emlékeznie kell, hogy gonoszabb dolog, ha egy gazdag ember lop, mintha egy szegény ember. Vagy, ha egy nemesi születésű viselkedik aljasan, mint ha egy alacsony születésű teszi ugyanezt. Gonoszabb dolog az, ha az erősebb üt igazságtalanul, mintha a gyengébb tesz így...

Tf.21:19. – Ezeket a dolgokat a ti számotokra jegyeztük fel, azért, hogy a szabadság napjaiban ne legyetek törvények nélkül. Az a nap olyan gyorsan elérkezik, mint a napfelkelte. Soha ne féljetek amiatt, hogy a számotok csökken. Egy bölcs ember többet ér, mint egy csomó bolond, és egy darab kemény tölgyfa értékesebb, mint egy köteg nád...

Tf.22:3. – Habár az Igazság és az igazságosság érdekében harcoltok, legyetek visszafogottak a vérontással kapcsolatosan, és soha se tegyétek meg, ha rendelkezésre áll bármiféle más eszköz - kivéve a gyávaságot és a megadást -, szabad kezet kaptok. Ám ha valóban úgy hiszitek, hogy az ellenség támadást indít, akkor indokolt részetekről az első csapás. A saját lelketeknek feleltek. Ha csatára kerül sor, megölhetitek az ellenséget, bárhol is találtok rá. Soha ne fogadjátok el a vereséget, és soha ne vessétek alá magatokat alázatosan uralomnak. Ha a csata ellenetek fordul, vonuljatok vissza, hogy ismét harcolhassatok. Az élő kutya megeszi a halott medvét...

Ki.13:4. – Milyen más vágyat ébreszt a buja nő megtévesztő szépsége, mint gyengeséget? Kihívó szemei felkavarhatják a férfiasságod, nedves ajkai a szerelem hamis nyelvének használatára hívhatnak, ruganyos alkata felgyorsíthatja a szívverésed. Ám mi az értéke bármelyik szajhának? Nem több, mint egy kenyér, vagy egy mérő gabona; az ára nem megterhelő egy férfi számára. Egy férfi nem foghatja meg a parázsló szenet és maradhat égési sebek nélkül...

Ki.13:10. – Örvendezzetek és legyetek megelégedettek a feleségetek szerelmében, és fiatalságotokban, ugyanis mindez ezért jött létre. Bolond férfi az, aki a biztos szerelem helyett az árnyékban lévő szerelmet választja, amely elolvad a balsors csapása alatt, miként a reggeli köd foszlik szét a napfényben.

Ki.19:3. – Bölcs ember az, aki a bölcsesség vizében fürdik, a bolond pedig az ostobaság mocsarában dagonyáz. A bölcsesség kútja nem nyilvános helyen van, ahonnan bárki vizet húzhat megkülönböztetés nélkül. A bejárata elzárt a hangos szájúak előtt, ám nyitva áll, hogy fogadja a nyugodtakat és a csendeseket. Hol vannak manapság a nyugodt és csendes emberek?

Ki.19:5. – Manapság az emberek arra törekszenek, hogy olyan helyen takarítsanak be, ahová nem vetettek; a vágyaik növekszenek, ám megvetik az erőfeszítést. Mások küszködéséből igyekeznek hasznot húzni, terméketlen nyelvük élénken forog, miközben a szakértő kezek tétlenek. Az embernek meg kell tanulnia, hogy a raktárból nem lehet többet kivenni, mint amennyit oda beraktak. Hol vannak az önbizalommal teli férfiak, az egyenes nyelvű férfiak, az állandó beszédűek, akiket a hajdankor ismert? Manapság, ha egy szamár lenne a király, az emberek iáznának...

Ki.26:21. – Ahol a halál választása egy bölcsre vagy egy bolondra esik, a bölcsnek kell élnie, és a bolondnak meghalnia. Kié a döntés? A bolond bölcsnek hiszi magát, és a bölcsek hangja gyenge. Az döntse el, aki meghal, hogy ki éljen.

Ki.29:26. – Légy férfi, fiam. Ne légy olyan ember, aki féktelen haragra gerjed, az ilyen ugyanis ritkán kerüli el a bajt, míg a jogos harag erőt kölcsönöz a karodnak. Legyél a kicsinyesség és kapzsiság felett álló ember, a csalás és a hitványság felett álló...

Ki.30:9. – Nyomorúság veszi körbe az embert minden irányból, bekeríti napjait. Reggel gyötrelemre nyitja ki a szemét, és egész napja szenvedéssel telik. A gazdag ember meglopja a szegényt, az erős elnyomja a gyengét. A védtelen szüzet megrontják, az özvegyet megerőszakolják, és az árvát megbecstelenítik. A kapzsiság és a bujaság széles körben elterjedt a földön. Ez az idő a szív próbája...

*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
Vállalom ANTIKVÁR Berecz János 3,000 Ft 2 700 Ft
Szent László táltosa Kövesi Péter 2,990 Ft 2 691 Ft
Dicsértessék a butaság Darvasi László 2,100 Ft 1 890 Ft
A 21. század üzlete Robert T. Kiyosaki 2,950 Ft 2 655 Ft
Az inkarnáció szellemi törvényei Szabó Judit 2,300 Ft 2 070 Ft
Lelki evolúció XI. kötet GH Anon 1,990 Ft 1 791 Ft
Földre néző szem - Égre néző lélek Gárdonyi Géza 1,990 Ft 1 791 Ft
A C vitamin varázslatos ereje Thomas E. Levy 4,990 Ft 4 491 Ft
A szeretet mindent legyőz Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
Az élet megoldó képlete Salinger Richárd 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^