Kolbrin Biblia-Arany László-Könyv-Angyali Menedék-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Arany  László - Kolbrin Biblia

Kolbrin Biblia

Arany László

3600 éves ősi irat

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2017
900 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155647222
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 9 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 9 990 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

3600 éves ősi irat... Az emberiség rendkívüli ősi szövegeibe enged bepillantást, amelynek egy része akkor íródott, amikor még a ma ismert emberi faj nem is élt a Földön. A gyűjtemény hasábjain megelevenedik a sok ezer éves, esetenként a mérhetetlen távoli múlt ködébe vesző ember: hétköznapi élete, gondolkozása, törvénykezése, bölcselete, a világról alkotott felfogása, a Teremtésről vallott elképzelése; a szférák rendszerének működéséről, az ember hármas felépítéséről, Istenről, a Szent Szellemről, és az anyagi Világegyetemekről. Tartalmazza annak a 11 történelmi és profetikus kötetnek a hiteles másolatát, amelyek korábban A Kolbrin néven voltak ismertek. A Kolbrin Biblia a Szent Biblia számos történetét más megközelítésben tárgyalja, továbbá egyéb, bölcsességet tartalmazó szövegeket is magában foglal... Angol nyelven kívül kizárólag magyarul olvashatók és tanulmányozhatók e felbecsülhetetlen értékű és mondanivalójú ősi írások.Az emberiség rendkívüli ősi szövegeibe enged bepillantást ez a kötet, amelynek egy része akkor íródott, amikor még a ma ismert emberi faj nem is élt a Földön.

A gyűjtemény hasábjain megelevenedik a sok ezer éves, esetenként a mérhetetlen távoli múlt ködébe vesző ember: hétköznapi élete, gondolkozása, törvénykezése, bölcselete, a világról alkotott felfogása, a Teremtésről vallott elképzelése; a szférák rendszerének működéséről, az ember hármas felépítéséről, Istenről, a Szent Szellemről, és az anyagi Világegyetemekről.

Kibontakoznak előttünk a nagy próféták tanításai, az életfelfogásuk, az Ember Útjáról vallott elképzelésük. Megismerhetjük a Pusztító által kiváltott katasztrófák sorát, amelyek között a Vízözön csupán egyetlen epizód volt. A tizenegy könyvből álló szöveggyűjtemény utolsó kötetéből pedig Jézus Britanniai utazásairól olvashatunk.

A Kolbrin Biblia 21. sz. Mester Kiadása tartalmazza annak a 11 történelmi és profetikus kötetnek a hiteles másolatát, melyek korábban A Kolbrin néven voltak ismertek. A Kolbrin Biblia a Szent Biblia számos történetét más megközelítésben tárgyalja, továbbá egyéb, bölcsességet tartalmazó szövegeket is magában foglal...
*
Bő 2000 évvel ezelőtt a világtengerek urai a föníciai hajósok voltak. Ők működtették a legfejlettebb hajóflottát, óceánjáró hajókkal járták be az egész világot. Mielőtt a Római Birodalom a bukásukat okozta volna, kereskedelmi útvonalaik behálózták a Mediterrán térséget és túlnyúltak azon, végig Nyugat-Európa partjain, egészen Britannia északi részéig.

A föníciaiak papiruszt importáltak Egyiptomból és eladták külföldre, közte az ősi, bölcsességeket tartalmazó szövegeket is. Így történt, hogy A Kolbrin Biblia, avagy ahogy akkoriban hívták, „A Nagy Könyv” számos kötetét eljuttatták kereskedelmi kapcsolataikhoz.

Az egyetlen példánya A Nagy Könyvnek, amely túlélte az ezredfordulót, az a kötet volt, amelyet Kr.e. az I. században vittek a föníciaiak Britanniába. Sajnálatos módon, a legnagyobb része megsemmisült 1184-ben, amikor a Glastonbury Apátságot felgyújtották. A támadást az Apátság ellen II. Henrik angol király rendelte el, miután az Apátság papjait misztikus eretnekséggel vádolta meg. Életüket féltve az Apátság kelta papjai elmenekültek és elrejtették A Nagy Könyv maradványait is.

Ezt követően a megmaradt föníciai fordításokat átírták bronzlemezekre, és rézborítású faládákba helyezték. Ennek az erőfeszítésnek az emlékét őrzi „A Bronzkönyv” elnevezés.

A 18. században A Bronzkönyv kelta bölcsességekkel egészült ki, s kezdték el A Kailedy Könyv, majd A Kolbrin Biblia néven emlegetni.

Az Angyali Menedék Kiadó vállalkozott rá, hogy a tekintélyes terjedelmű, és rendkívüli jelentőségű kötetet a magyar olvasókhoz is eljuttassa.

*
Angol nyelven kívül ugyanis, kizárólag magyarul olvashatók és tanulmányozhatók e felbecsülhetetlen értékű és mondanivalójú ősi írások.

A kötet fordítója (többek között), a Teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár és Barnabás Evangéliumának magyar nyelvre ültetője: Arany László.
*
Részletek a kötetből:

Tf.11:4. – „Igazából, Hatalmasságok Felett Álló Legfelsőbb, sok szomorúság és szenvedés jutott nekem ezekben a napokban. A férfi mivoltom terhei súlyosan a vállamra nehezedtek. Ám, Hatalmasságok Felett Álló Legfelsőbb, soha sem loptam meg özvegyeket vagy árvákat, ütöttem meg védtelent és védelem nélkül állókat. Soha sem gúnyoltam a nyomorultat vagy álltam félrehúzódva félelemben, amikor gonoszságot követtek el. Egyetlen embert sem öltem meg, kivéve, ha az ellenségem volt, és egyébként ő vágott volna le engem. Amikor bárkit is szolgáltam, jól szolgáltam őt. Soha sem hagytam el barátot szükségben, vagy sértettem meg egy másik ember otthonának a szentségét. Mégis, Hatalmasságok Felett Álló Legfelsőbb, sok olyasmit tettem, amiért az embert elítélik, és ezért nem tudom, hogyan állok meg előtted. Ám akárhogyan is tekintesz rá, ne tarts engem túlságosan méltatlannak, hogy az én népemért könyörögjek.”

Tf.11:18. – „Bizodalmaim, tartsátok szem előtt, hogy az élet útja nem sima; a túlélés útja sem fűben vezető ösvény. A legfontosabb dolog bármely ember számára, aki életben akar maradni, az önfegyelem. Gondoljatok kevesebbet az aranyra, és többet a fémekre, amelyek megvédik az aranyat. Továbbá, emlékezzetek Mithram Könyvének következő szavaira: A legélesebb kard is haszontalan, addig, amíg nem elszánt férfi tartja a kezében. Valamint, az az ember, akinek aranya van, úgy tartja azt biztonságban, ha közben feszíti az íját.”

Tf.21:7. – Ha valaki felemeli a hangját haragjában a bírák széke előtt, vagy bárki, csak a látszat kedvéért viselkedik, az ügyet másnapra kell halasztani. Amikor egy bíró a bírák között ül, emlékeznie kell, hogy gonoszabb dolog, ha egy gazdag ember lop, mintha egy szegény ember. Vagy, ha egy nemesi születésű viselkedik aljasan, mint ha egy alacsony születésű teszi ugyanezt. Gonoszabb dolog az, ha az erősebb üt igazságtalanul, mintha a gyengébb tesz így...

Tf.21:19. – Ezeket a dolgokat a ti számotokra jegyeztük fel, azért, hogy a szabadság napjaiban ne legyetek törvények nélkül. Az a nap olyan gyorsan elérkezik, mint a napfelkelte. Soha ne féljetek amiatt, hogy a számotok csökken. Egy bölcs ember többet ér, mint egy csomó bolond, és egy darab kemény tölgyfa értékesebb, mint egy köteg nád...

Tf.22:3. – Habár az Igazság és az igazságosság érdekében harcoltok, legyetek visszafogottak a vérontással kapcsolatosan, és soha se tegyétek meg, ha rendelkezésre áll bármiféle más eszköz - kivéve a gyávaságot és a megadást -, szabad kezet kaptok. Ám ha valóban úgy hiszitek, hogy az ellenség támadást indít, akkor indokolt részetekről az első csapás. A saját lelketeknek feleltek. Ha csatára kerül sor, megölhetitek az ellenséget, bárhol is találtok rá. Soha ne fogadjátok el a vereséget, és soha ne vessétek alá magatokat alázatosan uralomnak. Ha a csata ellenetek fordul, vonuljatok vissza, hogy ismét harcolhassatok. Az élő kutya megeszi a halott medvét...

Ki.13:4. – Milyen más vágyat ébreszt a buja nő megtévesztő szépsége, mint gyengeséget? Kihívó szemei felkavarhatják a férfiasságod, nedves ajkai a szerelem hamis nyelvének használatára hívhatnak, ruganyos alkata felgyorsíthatja a szívverésed. Ám mi az értéke bármelyik szajhának? Nem több, mint egy kenyér, vagy egy mérő gabona; az ára nem megterhelő egy férfi számára. Egy férfi nem foghatja meg a parázsló szenet és maradhat égési sebek nélkül...

Ki.13:10. – Örvendezzetek és legyetek megelégedettek a feleségetek szerelmében, és fiatalságotokban, ugyanis mindez ezért jött létre. Bolond férfi az, aki a biztos szerelem helyett az árnyékban lévő szerelmet választja, amely elolvad a balsors csapása alatt, miként a reggeli köd foszlik szét a napfényben.

Ki.19:3. – Bölcs ember az, aki a bölcsesség vizében fürdik, a bolond pedig az ostobaság mocsarában dagonyáz. A bölcsesség kútja nem nyilvános helyen van, ahonnan bárki vizet húzhat megkülönböztetés nélkül. A bejárata elzárt a hangos szájúak előtt, ám nyitva áll, hogy fogadja a nyugodtakat és a csendeseket. Hol vannak manapság a nyugodt és csendes emberek?

Ki.19:5. – Manapság az emberek arra törekszenek, hogy olyan helyen takarítsanak be, ahová nem vetettek; a vágyaik növekszenek, ám megvetik az erőfeszítést. Mások küszködéséből igyekeznek hasznot húzni, terméketlen nyelvük élénken forog, miközben a szakértő kezek tétlenek. Az embernek meg kell tanulnia, hogy a raktárból nem lehet többet kivenni, mint amennyit oda beraktak. Hol vannak az önbizalommal teli férfiak, az egyenes nyelvű férfiak, az állandó beszédűek, akiket a hajdankor ismert? Manapság, ha egy szamár lenne a király, az emberek iáznának...

Ki.26:21. – Ahol a halál választása egy bölcsre vagy egy bolondra esik, a bölcsnek kell élnie, és a bolondnak meghalnia. Kié a döntés? A bolond bölcsnek hiszi magát, és a bölcsek hangja gyenge. Az döntse el, aki meghal, hogy ki éljen.

Ki.29:26. – Légy férfi, fiam. Ne légy olyan ember, aki féktelen haragra gerjed, az ilyen ugyanis ritkán kerüli el a bajt, míg a jogos harag erőt kölcsönöz a karodnak. Legyél a kicsinyesség és kapzsiság felett álló ember, a csalás és a hitványság felett álló...

Ki.30:9. – Nyomorúság veszi körbe az embert minden irányból, bekeríti napjait. Reggel gyötrelemre nyitja ki a szemét, és egész napja szenvedéssel telik. A gazdag ember meglopja a szegényt, az erős elnyomja a gyengét. A védtelen szüzet megrontják, az özvegyet megerőszakolják, és az árvát megbecstelenítik. A kapzsiság és a bujaság széles körben elterjedt a földön. Ez az idő a szív próbája...

*

A Kolbrin Biblia eredete és kiadásai...

A századok alatt sok minden és sok mindenki összeesküdött, hogy a Kolbrin Biblia köteteit megsemmisítsék, s ez a helyzet lényegében manapság is fennáll. Ha valaki az Interneten rákeres, érdemi ismeretet egyedül a RationalWiki oldalán talál csak. Ahogy megnyílik az oldal, az ember máris egy szürke idegennel találja szemben magát, és arra döbben rá, hogy számtalan, az ufológia témakörébe tartozó írás hivatkozása közé csöppent. Az oldal az egész kérdést úgy kezeli, mint holmi piaci pletykát.

Mielőtt belemerülnénk, hogy mit is tudunk ezekről a rejtélyes könyvekről, hagy jelentsem ki itt és most, hogy a könyvben foglalt számos szövegtől az embernek valóban leesik az álla, és jelentősen megrázza a gondolkodását. Nekem az életemet változtatta meg, adta vissza azt, jelentősen át kellett dolgoznom a világról alkotott felfogásomat. Hihetetlen mélységű tudást hordoznak a fejezetek, az emberiség elképzelhetetlen régi múltjáról beszélnek, de ugyanúgy megtapasztalhatjuk a Jézus szavaiból sugárzó ellenállhatatlan erőt és bölcsességet. Minden emberhez szólnak. Minden család könyvespolcán ott lenne a helye. Értékrendje olyan, amely az emberiség fennmaradását szolgálhatja. Nyelvezete helyenként nehéz, ezért teljességgel érthető, miért nem fordították le soha, egyetlen egy nyelvre sem. A pontos átíráshoz ugyanis a fordítónak mélységében kell ismernie a gnosztikus irodalmat, a budaizmust (buddhizmust), a kereszténységet, és nem utolsósorban az egyiptomi-görög filozófiát, szóképalkotást, metaforákat, stb. de még a gyógynövényeket is.

Senki sem tudja, hogy a „Kolbrin” mit jelent. (Vajon lehet bármi köze a Fehérorosz Kobrin településnévhez? Kirgizül kobrin – kobra.) Valószínûleg a walesi „Coellbren” az eredete, a Brecon Beacons Nemzeti Parktól délnyugatra fekvõ falu neve, vagy pedig a „Coelbren y Beirdd” egy feltételezett „druida” ábécé, amelyet állítólag IoIo Morganwg (1747-1826) író talált ki, akinek a létezését megkérdõjelezik a tudósok. Néhány állítás szerint maga IoIo Morganwg hamisította a Kolbrint, ez azonban semmiképpen sem lehet így. Graham Hancock el is látogatott Coelbren faluba nyomokat keresni, ám semmi eredménnyel sem járt.

Az emberek azt is mondják, hogy a Kolbrin és a hozzá csatolt Kailedy (az õsi brit terminológia szerint „bölcs idegenek”, mely szóból hangzókieséssel megkapjuk a „káldi” nevet, az „e” ugyanis néma) médiumi üzenet. A Káldi Hit követõi ezt a kijelentést cáfolják. A vallási csoport rendelkezik ugyan számos médiumi üzenettel, azonban leszögezik, a Kolbrin és a Kailedy egészen más forrásból származik: Angliából hozta át Új-Zélandra a géppel írt szöveget, és látta el bevezetõvel egy idõsebb kereskedõ tengerész, aki egy gorsedd (walesi, illetve más, kelta bárdok és druidák) közösségbe járt, és az 1990-es években halt meg. (...)

*

A Kolbrin egyik régi kötetében talált levél...

A Kolbrin 1994-es új-zélandi keményborítós kiadásának hátlapján található egy rekonstruált feljegyzés, amelyet a Kolbrin egyik régi kötetében találtak, „J.McA” aláírással, s arról szól, a Kolbrint miként „hozták vissza a fénybe”, a „Futeril Cairn néven ismert helyen, Pantlyn taván túl, Carclathanban, Gwendwor walesi útja során.” [Hancocknak sikerült azonosítania a települést Gwenddwr néven, délre Builth Wellstől; a tavat Pant y Llin néven; és a kőhalmot Cefn Clawdd néven – az egyetlen kőhalom a 439 közül amelyet régészeti lelőhelyként ismernek, a neve szerepel a régészeti felméréseken, a Királyi Megbízás a Walesi Történelmi Emlékekre vonatkozóan, mely helyet úgy írják le, mint „megbolygatott”.]

Az író emlékszik a nagyapjára, aki azt mondogatta: „Ezeket a dolgokat a régi, harminchat betűs ábécével írták le, s a könyveket bádogdobozokban tartották, melynek fedelei nem csuklósak voltak, hanem karimásak, és ezeket felmelegítették, amikor rögzítették.” Ha előkerülne egy régi jelekkel [rovásjelekkel?] írt töredék, az bizonyítaná, hogy Iolo Morganwg mégsem volt hamisító.

Ha valaki kíváncsi rá, hogy mi volt az ősi bádogdobozokban, nem marad más hátra, mint beszereznie a Kolbrin Biblia kötetét.

Számos kutatási útvonal közül számunkra igen fontos az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend, a Pilisszántóban eltemetett temploma, s a helyszínen talált kelta kereszt. Az egyiptomi szövegek északra szállítása ugyanis nemcsak tengeri úton történt...

Hitelességének bizonyítékai napról-napra nőnek, s – milyen furcsa az élet! – éppen azok kiabálnak leghangosabban, hogy mindez valótlan, hamis, akik a legtöbb történelem-, dokumentum- és régészeti csalást elkövették. A Kolbrin Biblia elsősorban az õ „érdekeiket” sérti, hiszen hiteles és valós adatokat tartalmaz, története, szövegi összefüggései, szófordulatai, földrajzi helymegadásai, névhasználata, stb. évezredekig visszakövethetők. Ha pedig valaki maga a közel 1000 oldalas kötet olvasásába és elemzésébe elmélyül, egyértelmű lesz számára, hogy az ott leírtak az évezredek és a beláthatatlan távoli múltból szólnak hozzá. A szövegek oly sokrétűek, annyi stílusban íródtak, olyan mérhetetlenül egyszerűek, ám ugyanakkor fenségesek és idõtlenek, hogy azt egyetlen ember, de egy teljes szakembergárda sem lett volna képes hamisítani. Igazságot és hitelességet nem lehet „hamisítani”, az önmagát adja. Azt meg lehet érezni, mert súlya van. A minden ember felett álló erkölcsi tartalom pedig magának a világegyetemnek a törvényeit hordozza. Oly mértékű hitet és reményt ad, mely minden egyes embert megerősít az élet zivataraiban, megérteti azok értelmét, és az ember pedig a maga- és a szerettei javára tudja fordítani az így szerzett tudást...
(...)
„Soha ne adjátok fel; ahol szándék van, ott út is; ahol élet van, ott remény is.” (részlet: Br.9:15.)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés