Újdonság

Faragó Imre - BER BERE BERÉNY avagy helynévadás a Kárpát-medencében

BER BERE BERÉNY avagy helynévadás a Kárpát-medencében

Faragó Imre

KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Fríg kiadó, 2016
312 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639836334
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Faragó Imre - Helynévrégészet 2.
Faragó Imre - A székely nemzet atlasza - ATLASZMŰ
Faragó Imre - Életcserepek
Faragó Imre - A magyar környezet atlasza
Faragó Imre - A magyar környezet atlasza - TANULMÁNY KÖTET
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
A ragozó nyelvek körébe tartozó magyar nyelvnek nem csak a szókészlete, hanem helynevei is a szó legalapvetőbb részéhez a képet megjelenítő gyökből képződtek.

A helynevek egy gyökre, ritkábban két gyök sszekapcsolódására épülnek és a helyjelölést a hozzájuk tapadó földrajzinév-képzők vagy földrajzi köznevek hozzák létre.

Azok a földrajzi nevek, amelyekben kimutathatók a magyar nyelvi gyökök és magyar földrajzinév-képzők, magyar nyelvi alapból indultak. A könyv fő mondanivalója, hogy magyar nyelvi alapot feltételezve lehet valódi összefüggést és kapcsolatot találni a Kárpát-térség földrajzi nevei között.

Környezetünk helyneveinek jelentős része jóval a mai
szomszédos nyelvek megjelenése előtt már létezett és földrajzi helyet jelölt. E nevek mai, nem magyar nyelvű formái másodlagosan jöttek létre, és a magyarból vagy a magyarhoz közel álló nyelvi alapból indultak...

Ajánljuk mellé:
Magyarország a kereszt árnyékában
Radna fényes csillaga...
A Kárpát-medence ősi kincsei
SzóÉrtelmező SzóTörténeti SzóTár
A magyar nyelv mint útikönyv A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Európa mi vagyunk Cser Ferenc - Darai Lajos 2,700 Ft 2 430 Ft
A természet kalendáriuma Gárdonyi Géza 2,990 Ft 2 691 Ft
Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban Paczolay Gyula 2,990 Ft 2 691 Ft
Kelet Kapuja 3. - 2018. január-március Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Idők szorításában Bodonyi Ilona 2,800 Ft 2 520 Ft
A kőkor élő nyelve Varga Csaba 3,300 Ft 2 970 Ft
A sumir kultúra története Marton Veronika 2,990 Ft 2 691 Ft
Kelet kapuja 10. - 2019. október-december Kelet Kapuja folyóirat 1,199 Ft 1 080 Ft
Kutyaszótár Rácz János 3,490 Ft 3 141 Ft
A bábeli zűrzavartól a salamoni bölcsességig T. Litovkina Anna - Farkas Edit 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^