Újdonság

Számvéber Norbert - Páncélosok a Dunántúlon

Páncélosok a Dunántúlon

Számvéber Norbert

Az utolsó páncélosütközetek Magyarországon 1945 tavaszán

Könyv
Akadémia kiadó kiadó, 2017
604 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789634540830
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Számvéber Norbert - Páncélosok a Dunántúlon
Számvéber Norbert - Kard a pajzs mögött
Számvéber Norbert - Nehézpáncélosok
Számvéber Norbert - Páncélosok a sivatagban
Számvéber Norbert - Páncélosok a Tiszántúlon
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 800 Ft
Internetes ár: 5 800 Ft
A második világháborúban a 6. páncéloshadsereg volt Németország utolsó nagy támadó hadműveletre képes, viszonylag intakt hadserege. Amikor a kudarcba fulladt ardenneki offenzíva végén kivonták a frontról, a lehetőségekhez képest újra feltöltötték élőerővel és haditechnikai eszközökkel, és ha nem is teljesen, de visszanyerte 1944. őszi erejét.

Bevethették volna a már német felségterületen a Rajna felé nyomuló nyugati szövetségesek ellen, vagy átcsoportosíthatták volna akár Sziléziába, akár a Baltikumba, akár a Visztula Hadseregcsoporthoz Berlin megközelítési útjaira a szovjetek ellen, hiszen mindenütt égetően nagy szükség volt erősítésre és ellentámadást indítani képes friss erőkre. Azonban nem így történt: Magyarországon vetették harcba a Dunántúlon végrehajtott „Tavasz ébredése” hadművelet keretében, amely a második világháború utolsó német nagy offenzívája volt.

A hadművelettel kapcsolatban számos kérdés vetődik fel:

• Mi volt a németek valódi terve ezzel a látszólag értelmetlen támadással?
• Mekkora szerep jutott ebben a jobb napokat látott német páncélos fegyvernemnek?
• Igaz-e, hogy a szovjetek az 1943-ban már bevált kurszki védelmi irányelveket alkalmazták újra?
• Milyen harcjárműtípusok csaptak össze a Dunától nyugatra és mekkora mennyiségben?
• Hogyan boldogultak az amerikai gyártmányú M4A2 harckocsik szovjet személyzettel a sokkal nehezebb német Panther és Tiger B páncélosok ellen magyar földön?
• Mekkora páncélosveszteségeket szenvedtek a szemben állók?
• Mennyire volt sikeres a szovjetek csattanós válasza, a Bécs felé indított támadó hadművelet?
• Hogyan alkalmazták e harcokban páncélosaikat a németek, a szovjetek, a magyarok és a bolgárok?

A könyv a részletes eseménytörténet mellett többek között ezekre a kérdésekre is keresi a választ. A felek hadműveleti irataiból származó tényeket számos naplórészlet és visszaemlékezés színesíti, és még a térképvázlatok is korabeli eredeti anyagok alapján készültek.

*
A „Páncélosok a Dunántúlon” című ezen kiadványban a szerző által feltárt orosz levéltári és szakirodalmi források, valamint az újabban megjelent német memoárok a téma minden korábbinál részletesebb feldolgozását tették lehetővé.

(A könyv a PeKo Publishing és az Akadémiai Kiadó közös kiadásában jelent meg.)
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
1. Az újabb német támadás előtt:
- Hadműveleti helyzet a Dunántúlon 1945. február közepén;
- A német Dél Hadseregcsoport támadási tervei;
- A szovjet 3. Ukrán Front védelmi terve;
- A német páncéloscsapatok a Dunántúlon;
- A 3. Ukrán Front harckocsi- és gépesített csapatai;
- Páncélosalkalmazás a Dunántúlon, 1945. február 16. - március 5.

2. A „Frühlingserwachen” hadművelet:
- A hadművelet naponkénti bontásban, 1945. március 6-15.;
- A „Frühlingserwachen” hadműveletben szemben álló páncélosok teljesítménye;

3. A bécsi támadó hadművelet magyarországi szakasza:
- A szovjet támadó hadművelet terve és a végrehajtásra kijelölt erők harcértéke;
- A német-magyar csapatok harcértéke a szovjet áttörés kijelölt sávjában;
- A hadművelet naponkénti bontásban, 1945. március 16. - április 7.;
- A bécsi hadművelet további eseményeinek összefoglalása;
- A bécsi támadó hadműveletben szemben álló felek teljesítményének értékelése;
- A felek okozott és elszenvedett páncélosvesztesége a Dunántúlon 1945 tavaszán lezajlott harcokban;
- A repülőcsapatok páncélosok elleni eredményessége a Dunántúlon 1945 márciusában lezajlott harcokban;

BIBLIOGRÁFIA - RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE - TÁBLÁZATOK - TÉRKÉPVÁZLATOK ÉS RAJZOS HADRENDEK - FÉNYKÉPEK A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 800 Ft
Internetes ár: 5 800 Ft
H-Arc-Művészetek magyarul Petrovszky István 2,800 Ft 2 520 Ft
Rose regénye Fábián Janka 5,999 Ft 5 400 Ft
Titkos földalatti bázisok Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Fordítókalauz Várnai Judit Szilvia - Mészáros Andrea Éva 1,990 Ft 1 791 Ft
Isten Nekünk háttal 1914-1918 Vetési Tamás Csaba 3,600 Ft 3 240 Ft
Vér tapad a kezünkhöz? Pawel Lisicki 2,900 Ft 2 610 Ft
Délibábos Hortobágyon - Huszka Jenő élete és művei Gál Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
Oroszország és a kelet Vámbéry Ármin 3,500 Ft 3 150 Ft
Találkozás az Istenekkel Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Wonders of Hungary 2019 - Magyarország csodái 2019 NAPTÁR 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^