Irodalom

Féja Géza - Lelkek párbeszéde

Lelkek párbeszéde

Féja Géza

Könyv
Mundus kiadó, 2002
328 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789638033062
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Féja Géza - Visegrádi esték
Féja Géza - Erdély emlékezete
Féja Géza - Viharsarok
Féja Géza - Lelkek párbeszéde
Féja Géza - Márciusi front
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
E kötetben Féja Géza írói portréi, irodalmi műveket, színdarabokat bemutató írásai és kritikai vitacikkei kaptak helyet. A száznál több írás a 20. század első felének magyar irodalmához kötődik; a századforduló tájától 1944-ig tart a felölelt idő. Csupán a kötet legutolsó darabja, a Kós Károlyra emlékező „Lelkek párbeszéde” kapcsolódik századunk második feléhez: 1977-ben született.

„A kritika feladata” című fejezet a kor kultúrpolitikájának, egyes korabeli irodalmi törekvéseknek és csoportoknak a vizsgálata.

A „Jóslások Magyarországról” azokkal foglalkozik, akik Ady Endrétől Móricz Zsigmondig a század eleji magyar élet gondjaival tusakodtak. A „Népi írók, falukutatók” című fejezet a Féja Géza egykori küzdő- és pályatársairól szóló írásokat gyűjti össze. A „Színház és társadalom” című fejezet elsősorban a népi dráma kibontakozását példázó színművek ismertetését tartalmazza.

A „Duna-táji vallomások” fejezete zárja a kötetet. Erdély és Felvidék kiemelkedő magyar íróit, irodalmi életét, kulturális törekvéseit mutatja be, az egymás mellett élő népek közös sorsát, egymásra utaltságát hangsúlyozva.

*
„... hosszas töprengés és kényszerű rostálás után az került e könyv lapjaira, ami az eredeti megjelenés időpontjában lényegesnek számított, ami a szerző pályatársairól, vállalt küzdelmeiről szól, és amiknek megítélésünk szerint - a bennük található gondolatok, kritikai megjegyzések, elemzések vagy tények okán - napjaink számára is van mondanivalójuk”.
(Féja Endre)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Turulpörkölt Krzysztof Varga 2,790 Ft 2 511 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
Kozmosz a magyar mesében Vámos Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez Pomogáts Béla 3,300 Ft 2 970 Ft
Szülőföldem Tamási Áron 1,500 Ft 1 350 Ft
A népmese és a tudomány Solymossy Sándor 1,250 Ft 1 125 Ft
Régi magyar mondák Lengyel Dénes 3,799 Ft 3 420 Ft
Magyar nagyasszonyok 1,500 Ft 1 350 Ft
Utas és holdvilág Szerb Antal 2,490 Ft 2 241 Ft
Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról Rudolf Steiner 3,700 Ft 3 330 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^