Újdonság

Nemere István - Horthy - második könyv

Horthy - második könyv

Nemere István

A kormányzó

Könyv
Gold book kiadó, 2018
310 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789634264705
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Nemere István - Táltosok és sámánok
Nemere István - Kuruc világ III.
Nemere István - Régi Magyar Világ
Nemere István - Kuruc világ I. - Vadrózsa és kard
Nemere István - Horthy István - A kormányzó fia
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós (1868-1957) tengerésztiszt, az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának utolsó főparancsnoka, 1920-tól 1944-ig a Magyar Királyság kormányzója...
*
Nemere István Horthy Miklós életét feldolgozó regénytrilógiájának - „A Tenger Fia” című - első kötetében születésétől az I. világháború kitöréséig követi nyomon Magyarország későbbi kormányzójának életútját.
*
A Horthy életét feldolgozó regénytrilógia - „A Kormányzó” című - ezen második kötetében az életútját az I. világháború befejezésétől a II. világháború kitöréséig kíséri végig.

Az otrantói tengeri ütközet után a súlyos sebesüléséből felépülő Horthy Miklóst a Ferenc Józsefet az osztrák császári és magyar királyi trónon követő IV. Károly császár előbb ellentengernaggyá, majd altengernaggyá és az Osztrák-Magyar Monarchia flottájának parancsnokává lépteti elő.

A flotta leszerelése után visszavonul kenderesi birtokára, ott éli meg az őszirózsás forradalmat és a Tanácsköztársaság véres napjait. Jelleméből fakadóan azonban képtelen a tétlen szemlélődésre, így 1919 májusában elvállalja Károlyi Gyula szegedi kormányának hadügyminiszteri posztját.

A román megszálló hadsereg kivonulását követően az antant támogatásával 1920-ban kormányzóvá választották, s ezzel kezdetét vette a magyar történelemnek az a közel negyedszázados korszaka, amelynek történeti és emlékezetpolitikai megítélése mindmáig éles vitákat vált ki.

Nemere István trilógiájában Horthy Miklós és közvetlen környezete sorsán túl nem mulasztja el bemutatni a korszak hétköznapi embereinek sorsát, gondolkodásmódját sem. Életrajzi regénye kiváló korkép a két világháború közötti Magyarországról és Európáról.
*
A trilógia ezen második könyvében foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELSŐ RÉSZ - Újra itthon:
Csaták tüzében - A flotta vége - Újra itthon - Katonák között - A nagy nap - Várakozás

MÁSODIK RÉSZ - A király ellen:
Trianon felé - Az első hetek - Csonka ország - Ketten - Az utolsó király - „Nagy úr a szárazföldön”

HARMADIK RÉSZ - Kanyargós ösvényeken:
Veszélyben? - Csalók között - Hiszekegy - Fogadás - „Apachland” és „Atlantia” - A család - Politika - Csendőrsortűz - Berchtesgaden

NEGYEDIK RÉSZ - Gúzsba kötve:
Felcsillanó remények - Kényszerpályán - „Optikai csalódás” - Hullarablás - A németek

*
A „Horthy - második könyv” című ezen kiadványt a történelmileg igazolható tények alapján a tengerész, az államférfi és a megbuktatott kormányzó portréja iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely regényes formában érzékelteti azt a Horthy-képet, amely nem ítélkezik, mégis lehetővé teszi a személyes vélemény kialakítását a magyar történelem egyik meghatározó és vitatott személyiségéről. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Velázquez-tanulmányok Ortega y Gasset, José 2,400 Ft 2 160 Ft
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában Mirza Ghulam Ahmad 7,990 Ft 7 191 Ft
A székelyek eredete - Erdélyi László 1918 Erdélyi László 1,900 Ft 1 710 Ft
Omladozó téveszmék Nagy Ervin 2,800 Ft 2 520 Ft
Anne Frank naplója 3,500 Ft 3 150 Ft
Festői szerelmek Nyáry Krisztián 5,490 Ft 4 941 Ft
Tűzözön Kékkői László 2,500 Ft 2 250 Ft
Rabtábor a meddőhányón Ernst Ervin 2,200 Ft 1 980 Ft
Clio bűvöletében Romsics Ignác 4,480 Ft 4 032 Ft
Egy vadásznap a Tátrában Jurán Vidor 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^