Újdonság

Tudós-Takács János - Bevezetés a filozófiába

Bevezetés a filozófiába

Tudós-Takács János

Könyv
Ős-kép kiadó, 2017
256 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786158050210
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Tudós-Takács János - Bevezetés a filozófiába
Tudós-Takács János - Bevezetés a filozófiába
Tudós-Takács János - Bevezetés a filozófiába
Tudós-Takács János - Bevezetés a filozófiába
Tudós-Takács János - Bevezetés a filozófiába
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
„Az örök bölcseletnek azt az intellektuális optimizmusból fakadó summázatát rejti e mű, mely biztosan ellenáll a szerzője által sok megnyilatkozásában említett nominalista szkepticizmusnak és történelmi relativizmusnak.

Végül, de nem utolsósorban a tisztelt Olvasó kezében tartott munka biztos megalapozást nyújt az Aquinói Szent Tamás teológiájának gótikus dómjában rejlő misztériumok megértéséhez.

Aki kézbe veszi e könyvet, nem egy szubjektív és eklektikus filozófiai szemlélődést, nem is elaprózott filozófiatörténetet, hanem megismerésük természete szerinti sorrendben kifejtett filozófiai igazságok rendszerét, vagyis tudományt kap. Adja Isten, hogy az örök bölcselet e dióhéjnyi katedrálisa sokak számára szolgáljon világnézeti iránytűként korunk viharosan kavargó szellemi óceánján a hit fárosza felé”.
(Szász Péter)
*
Tudós-Takács János (1936-2010) 18 évesen kispap lett, de 1959-ben kizárták a szemináriumból, mert a szeminaristák többségével együtt ő is megtagadta az Állami Egyházügyi Hivatal általi békepapi nyilatkozatok aláírását. Részt vett a titkos teológiai képzésen, majd a domonkosok házi teológiai képzésében - titokban szentelték fel.

A domonkosok elleni politikai eljárás egyik áldozata, három és fél évig emiatt börtönben ült. Szabadulása után a rendből kilépett, megnősült, és rendje világi mozgalmába is bekapcsolódott. Az 1990-es fordulat óta nemcsak teológiával, filozófiával és történelemmel foglalkozott magas szinten, hanem folyóiratszerkesztéssel, fordítással és felvilágosító előadások tartásával is.
*
TARTALOM:

AZ ÖRÖK TESTAMENTUM (Szász Péter)

ELSŐ RÉSZ: TUDOMÁNYELMÉLET (AXIOLOGIA)
• A tudomány meghatározása;
• A tudomány felosztása;
• A „természettudományok által megvilágosított filozófia” legendája;

MÁSODIK RÉSZ: METAFIZIKA (METAPHYSICA)
• A megtalálás útja (Via inventionis);
• A logikai ítélet útja, a metafizika tudásalanya, mint ismeretforrás (Via hudich)

HARMADIK RÉSZ: ÁLTALÁNOS KOZMOLÓGIA (COSMOLOGIA GENERALIS)
• A test konstitutív elemei (A megtalálás útja - Via inventionis)
• A test szükségszerű tulajdonságai (Proprietásai), A logikai ítélet útja (Via iudich logici)

NEGYEDIK RÉSZ: PSZICHOLÓGIA - SPECIÁLIS KOZMOLÓGIA - AZ ÍTÉLET ÚTJA (VIA IUDEUCH)
• Az élet és a lélek;

*
A „Bevezetés a Filozófiába” című ezen kiadványt a filozófia után érdeklődő, a fenti témaköröket, szemléletmódot mélyebb kontextusban is megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
Keresztény gazdaság - Globális piacgazdaság Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Macsók könyve 2,200 Ft 1 980 Ft
A kiválasztottak Drábik János 4,990 Ft 4 491 Ft
Az utolsó interjú - Az apokalipszis Oriana Fallaci 3,690 Ft 3 321 Ft
Pánszlávok a kastélyban Demmel József 2,800 Ft 2 520 Ft
Az 1848- és 1849-es magyar szabadságharcz kitűnőbb vértanúinak emlékkönyve ANTIKVÁR Halász István 3,990 Ft 3 591 Ft
Hagyomány és magyarság Baranyi Tibor Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Hálózatok bűvöletében Csermely Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Szex és lájk és közösségi média Allison Havey és Deana Puccio 3,490 Ft 3 141 Ft
A magyar ejtőernyőzés 100 éve Boldizsár Gábor - Gáll Gábor - Novák Béla 5,200 Ft 4 680 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^