Újdonság

Molnár V. József - Kerek Istenfája

Kerek Istenfája

Molnár V. József

Az esztendő körének szokásrendszere

Könyv
Ős-kép kiadó, 2018
512 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786158050227
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Molnár V. József - A Nap arca, Ég és föld ölelésében, Újraszülető világ
Molnár V. József - Trianon füzet - Molnár V. József ajánlásával
Molnár V. József - Kerek Istenfája
Czárán Eszter - Világnak Virága - Nyár
Czárán Eszter - Világnak Virága - Tavasz
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
Isten Dicsőségére és a Magyar Haza Üdvére!
*
Molnár V. József a Magyar Művészeti Akadémia Életmű-díjával, Magyar Örökség-díjjal és a Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett kutatója évtizedek óta fáradhatatlanul járja a Kárpát-hazát, hogy e kimeríthetetlen kincsestárból merítve elénk hozza a régmúlt idők fényéből mindazt, ami segíthet, hogy „a mai sötét korban is világosan lássunk”.

Ebben a művében az esztendő ünnepei és az ősképek, a „világ térképe”, a gyermekrajzok bennünk is újraszülető időben való üzenete és az emberélet szentsége mind egyetlen szerves, élő egészként mutatja nekünk napról-napra kerekedő arcát, hogy amint most még csak „tükör által homályosan” ismerve a kerek világot és vele-benne az idő kerekét, úgy majdan szemtől-szemben találkozhassunk azzal, Aki mindezt teremtette...

Kerek a világ, kerek az esztendő, s benne az emberélet is... Felkerekedünk e könyvben, hogy napról-napra végigjárva megtudjuk mit tartogat a minden reggelen felkelő Nap, miféle szent vagy jeles esemény, csoda kovácsolta szokás segít megélni az aznap bennünket is formáló, éltető tartalmát.

*
Az elmúlt életek sorsa és a mi mai életünk kereke együtt fordul, hogy a régi idők tapasztalásai, örömei-bánatai és bölcsessége bennünk gazdagodva öröklődjenek az utánunk jövőkre.

„A múlt ködébe vesző ünnepek újraéledése, felélesztése segíthet életünk menetét visszaterelni a kizökkent kerékvágásba. A kereszténység ünnepei kétezer év óta szenteket nevelnek; a magyar népi vallásosság formálta ünnepeink is immár ezer éve magyar szenteket teremnek...”
*
Ajánljuk mellé:

A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
A Hattyú csillagkép kulcsa
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Újabb magyar ősmesék
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági nap
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában
Atilla Kódex
A megtalált kapcsolat
Baráthosi összes turáni könyve I-II.

Magyar ősmesék
Őseink Fényvallása
A Fekete Madonna titka
Az óriások elveszett faja
Ősmagyar hagyományaink A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
Magyarország a második világháborúban Romsics Ignác 7,500 Ft 6 750 Ft
Vallomás a szerelemről Müller Péter 3,900 Ft 3 510 Ft
Szabó Dezső füveskönyve - Tollam eke és kard volt Szabó Dezső 1,990 Ft 1 791 Ft
Gabonakonyha Csizmadia András - Kútvölgyi Mihály - Nyers Csaba 5,500 Ft 4 950 Ft
A megfelelő idő Danielle Steel 2,599 Ft 2 340 Ft
Szélcsatornában Bucz Hunor 1,680 Ft 1 512 Ft
Nagy kolbászkönyv Boda László - Majthényi László - Nagy Zoltán - Taskó Péter 6,600 Ft 5 940 Ft
Az apartman Danielle Steel 2,399 Ft 2 160 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Mesék az élet csodáiról Boldizsár Ildikó 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^