A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton(!) kézbesíti!

Újdonság

Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) - Háború béke idején

Háború béke idején

Robert Gerwarth - John Horne (szerk.)

Paramilitáris erőszak Európában az első világháború után

Könyv
LHarmattan kiadó, 2018
286 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634140986
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) - Háború béke idején
Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) - Háború béke idején
Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) - Háború béke idején
Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) - Háború béke idején
Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) - Háború béke idején
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Az első világháború 1918 novemberében ért véget. Majd egy évvel később zárult le azonban Oroszországban és Kelet-Európában, miközben itt és Európa más területein is olyan konfliktusok sorozatát robbantotta ki, melyek egészen 1923-ig tartottak.

A háború folytatásában kiemelkedő szerepe volt a paramilitáris csoportosulásoknak. Ezek rendelkeztek a formális katonai szervezetek bizonyos vonásaival, ám a reguláris hadsereggel szemben ezeket különböző forradalmak eszközeiként, vagy pedig - amikor az osztály- vagy nacionalista forradalom leverésére elégtelennek bizonyult a reguláris hadsereg - a hagyományos haderő pótlékaként alkalmazták.

A paramilitáris erőszak különböző összefüggésekben is jelentkezett. Az Oroszországban kitört osztályforradalom által elindított erőszakhullámnak is fontos aspektusa volt, miközben Közép- és Kelet-Európában - Finnországot és Olaszországot is ide értve - ama ellenforradalmi tevékenységnek is elválaszthatatlan összetevőjévé vált, amelyek a bolsevik osztályerőszak mitikussá növesztett rémképével igyekeztek felvenni a harcot a rend és a tekintély védelmében.

A paramilitáris erőszak a határok feletti és nemzetiségek közötti összecsapásokban is fontos szerepet kapott azokban az újonnan létrejött államokban, amelyek a korábbi soknemzetiségű birodalmak (Oroszország, Osztrák-Magyar Monarchia, Ottomán Birodalom) romjain születtek.

Az ír függetlenségi háborúban is mindkét oldalon jelentős szerepet kapott. Sokszor volt politikai jelentősége is, és hosszú évtizedekig éreztette hatását a szimbolikája.

*
A „Háború Béke Idején” című ezen kiadvány „az első monográfia, amely egyetlen kötetben, szisztematikusan dolgozza fel az első világháború utáni időszak erőszakos cselekményeit”.

Az Európa egyes régióira vonatkozó fejezeteket az adott területek szakértői írták!
*
TARTALOM:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS - A KÖTET SZERZŐI

Robert Gerwarth - John Horne: Paramilitarizmus Európában az első világháború után;

I. RÉSZ - FORRADALOM ÉS ELLENFORRADALOM:
William G. Rosberg: Paramilitáris erők az orosz polgárháborúban, 1918-1920;

Robert Gerwarh - John Horne: A bolsevizmus mint fantazma, félelem a forradalomtól és ellenforradalmi erőszak, 1917-1923;

Robert Gerwarth: Harc a Vörös Szörnyeteggel, ellenforradalmi erőszak Közép-Európa vereséget szenvedett államaiban;

Pertti Haapala - Marko Tikka: Forradalom, polgárháború és terror Finnországban, 1918-ban;

Emilo Gentile: Paramilitáris erőszak Olaszországban, a fasizmus alapja és a totalitarizmus eredete;

II. RÉSZ - NEMZETEK, HATÁRVIDÉKEK ÉS ETNIKAI ERŐSZAK:
Sehy Yekelchyk: Nemzetépítők csapatai? Lázadás és ideológia az ukrán polgárháborúban;

Tomas Balkelis: Civilekből katonák, paramilitáris mozgalmak a Baltikumban az első világháború után;

John Paul Newman: Katonai jellegű erőszakos cselekmények eredete, jellegzetességei és öröksége a Balkánon;

Ugur Ümit Üngör: Paramilitáris erőszak a felbomló Oszmán Birodalomban;

Julia Eichenberg: Katonákból civilekké, civilekből katonákká, Lengyelország és Írország az első világháború után;

Anne Dolan: A katonai jellegű erőszak brit „kultúrája” az ír függetlenségi háborúban;

John Horne: Megvédeni a békét, paramilitáris politika Franciaországban;
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Matuzsálemek kora Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Közös fényeink Konrad Sutarski 2,520 Ft 2 268 Ft
Nyitás és identitás Martonyi János 3,990 Ft 3 591 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Otthontalanul, hazátlanul Takács Ervin 2,900 Ft 2 610 Ft
A Tarot - A titkok világa Richard Cavendish 2,700 Ft 2 430 Ft
Az Esterházy-örökség - 17. századi olasz rajzok Czére Andrea 3,500 Ft 3 150 Ft
Az iszlám hódítások és a kalifák uralma Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918 Kováts István 5,600 Ft 5 040 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^