Újdonság

Erdélyi János - Magyar közmondások könyve

Magyar közmondások könyve

Erdélyi János

A Kisfaludy Társaság 1851-ben kiadott könyvének reprint változata

Könyv
Tinta kiadó, 2018
462 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789634091813
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdélyi János - Magyar közmondások könyve
Erdélyi János - Úti levelek, naplók
Erdélyi János - Magyar népmesék
Erdélyi János - Magyar népmesék
Erdélyi János - Magyar közmondások könyve
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 6 291 Ft
„Nincs savanyúbb az alamizsna kenyérnél!”
„Mit garason vehetsz, ne adj érte tallért!”
„Néha rossz hordóba is töltenek bort!”

*
ERDÉLYI JÁNOS (1814-1868) 1851-ben megjelent Magyar közmondások könyve 444 oldalon 9000 számozott közmondást tartalmaz. A szótárt rövid Előszó vezeti be és egy komoly, 16 oldalas, a Közmondásokrúl című tanulmány zárja.

A Magyar közmondások könyvének összeállítója, Erdélyi János költő a Kisfaludy Társaság titkára volt. A reformkori mozgalmak sodrásában a népiesség áramlatához kötődött. Ösztönös vonzalommal érzett rá a népi kultúra, népi költés hordozta értékekre, s a szóbeliségbe sűrűsödött, a múltat is kivetítő történeti örökségre.

Úgy gondolta, hogy ez a gazdag szellemi állomány forrása lehet a reformkor igényelte irodalmi megújulásnak, amely végül is a népnemzeti irodalomban teljesedett ki, s Petőfi Sándor és Arany János költészetében érte el a csúcsát.

*
Joggal tartja a hazai szaktudomány Erdélyi Jánost az irodalmi népiesség elméleti megalapozójának és kibontakoztatójának.

Gazdag életművet hagyott az utókorra. Kiadott magyar népköltési és népdalgyűjteményt (1846-1848), összeállította a Magyar közmondások könyvét (1851), jelentős magyar népmesegyűjteményt tett közzé (1855).
*
„... Szívesen említem Fekete János és Kelecsényi József urakat elvégre, kik e könyv megjelenendésének híre után, amaz fehérmegyei, emez nyitravidéki népbül leírt közmondásokat küldének azonnal, s midőn nekik köszönetet mondok, egyszersmind felhívom a népi irodalom barátit: jegyezzenek össze minden ily elemi töredéket, hogy legalább meglegyenek azon időre, mikor Isten jobban adja.”
Pest, marcz.15. 1851.
(Erdélyi János) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 6 291 Ft
Paleo étrend és receptek Komlóssy Vera 2,500 Ft 2 250 Ft
A Lehel kürtje faragványainak jelentéséről Farkasinszky Tibor 2,600 Ft 2 340 Ft
Hit, igazság, tolerancia Joseph Ratzinger 3,990 Ft 3 591 Ft
Vesztesek és győztesek Lucian Boia 2,495 Ft 2 246 Ft
A magyarság ősi gyökerei Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Mióta megszerettelek Jojo Moyes 3,990 Ft 3 591 Ft
Mély titkú rovással Friedrich Klára 3,300 Ft 2 970 Ft
Misztikusokkal és mágusokkal Tibetben Alexandra David-Neel 3,100 Ft 2 790 Ft
Csaba királyfi 1,000 Ft 900 Ft
A Szent Grál keresése Bunyevácz Zsuzsa 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^