Újdonság

Dr. Gerardo Pena Mattheus - Tayos 1-2. - Egységesített kiadás

Tayos 1-2. - Egységesített kiadás

Dr. Gerardo Pena Mattheus

A Tayos-barlang kutatásának dokumentált története

Könyv
Móricz János Kulturális Egyesület kiadó, 2018
392 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786150025698
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Gerardo Pena Mattheus - Tayos 1-2. - Egységesített kiadás
Zele Richárd - Móricz János legendáriumának nyomában
Dr. Gerardo Pena Mattheus - Tayos 1. kötet
Dr. Gerardo Pena Mattheus - Tayos 2.
Dr. Gerardo Pena Mattheus - Tayos 1-2. - Egységesített kiadás
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 8 000 Ft
Internetes ár: 7 200 Ft
A két könyv eredeti dokumentumokkal és levelezésekkel illusztrálva mutatja be Móricz Jánosnak az ecuadori Tayos-barlanggal kapcsolatos kutatásait.

A legtöbb dokumentum első publikációként szerepel a kötetben, így érdeklődőknek és kutatóknak egyaránt hiánypótló a mű. A szerző eddig az eredeti kiadványa mellett kizárólagosan e magyar nyelvű kiadáshoz adta az engedélyét!

Tartalomjegyzék:

- Bevezetők
- Móricz János és Dr. Gerardo Peña Matheus megismerkedése
- A felfedezés jogi bejelentése
- A „Móricz Expedíció 1969” leírása
- Móricz elmélete
- Sajtóhíradások
- Hivatalos intézkedések
- Előadás az Ecuadori Kultúra Házában
- A rovással írás története, az Arvisúra és Móricz kapcsolata
- Erich von Daniken látogatása
- Látogatás Carlos Crespi atyánál
- Aussaat und Kosmos – Erich von Daniken csalása
- Az istenek aranya
- A Móricz-von Daniken per története, dokumentumai
- Az 1976-os brit expedíció
- Egy prófétikus átok
- Egy vérfagyasztó történet – Petronillo Jaramilló szerepe
- Az angol expedíció hivatalos jelentése
- Baráth Tibor látogatása
- Az Andok rejtélye
- A mormonok
- Óriások – a lojai óriáscsontváz meglátogatása
- A Teleamazonas expedíció
- Móricz halála
- Az európai népek amerikai eredete


Ajánlás a magyar kiadáshoz

A Móricz János által felfedezett Táltosok Barlangja talán az egyik legnagyobb rejtély az amerikai földrész, de talán az egész bolygónk történelmében. A titokzatos barlangrendszer mélyén rejtőző Fémkönyvtár híre természetesen mind a mai napig megosztja a közvéleményt és a tudós társadalmat egyaránt.

2012. áprilisában, a körmendi Móricz János Nemzetközi Őstörténeti Konferencia nyitó előadásának végén Dr. Gerardo Peña Matheus úr az alábbi szavakkal ajánlotta fel könyvének magyar nyelvű kiadási lehetőségét a Móricz János Kulturális Egyesület részére: „Szeretnék hozzájárulni egy szikrával, amely begyújtja a tüzet, hogy újra felfedezzük ennek a nagy formátumú embernek a cselekedeteit, illetve feltárjuk a gyökereinket….Én többször emlékeztettem őt arra, hogy mi emberi lények vagyunk, és bármelyik pillanatban eltűnhetünk, bármelyik pillanatban történhet velünk valami végzetes és olyankor mi fog történni az ő felfedezésével, mi lesz ennek a sorsa. Úgy válaszolt, hogy valaki majd engem követni fog egyszer. Ennek a valakinek a dolgát megkönnyítendő János halálának 20. évfordulójára döntöttem úgy, hogy ezt a történetet leírom egy könyvben, és ezt megjelentetem.”

Ebben a könyvben megismerhetjük, átélhetjük, hogy honfitársunknak milyen heroikus küzdelmet kellett folytatnia a bürokráciával, az értetlenséggel és az emberi kapzsisággal. Életútját, munkásságát oly sok misztérium és félreértés kíséri. A kiadványnak – jellegéből adódóan – nem feladata Móricz János őstörténeti elméletének kritikája, értékelése, mivel az elbeszélő részek kivételével a hivatalos levelezések, határozatok és megjelent újságcikkek összefoglaló publikálása volt a cél.

Mivel a legtöbb dokumentumnak ez az első megjelenése, így első kézből kaphatunk új információkat a rendkívül szövevényes kutatás részleteinek a kibogozásához.

A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
A Hattyú csillagkép kulcsa
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Újabb magyar ősmesék
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági nap
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában
Atilla Kódex
A megtalált kapcsolat
Baráthosi összes turáni könyve I-II.
Az óriások elveszett faja
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése
A Hold rejtélyes hatása
A Szfinx eredete
Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 8 000 Ft
Internetes ár: 7 200 Ft
A mansfieldi kastély Jane Austen 2,500 Ft 2 250 Ft
Burgenland és Szlovénia száz csodája 5,995 Ft 5 396 Ft
Zsuzsi néni illemtankönyve Gedényi Zsuzsanna 2,990 Ft 2 691 Ft
Megmaradni vagy beolvadni? Ábrahám Barna 3,000 Ft 2 700 Ft
Értelmiségi körökben Kósa András 2,800 Ft 2 520 Ft
Esszék, cikkek Pilinszky János 5,999 Ft 5 400 Ft
Hun-Magyar írás és annak fennmaradt emlékei Fischer Károly Antal 3,100 Ft 2 790 Ft
Egy világváros három börtöne Tamáska Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Székelyek Száraz Miklós György 3,999 Ft 3 600 Ft
A Vörös Hadsereg mesterlövésze Jevgenyij Nyikolajev 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^