A globalizáció hiénái-Összeesküvés elméletek sorozat-Könyv-Angyali Menedék-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Összeesküvés elméletek sorozat - A globalizáció hiénái

A globalizáció hiénái

Összeesküvés elméletek sorozat

Összeesküvés elméletek sorozat 25. - MÁR CSAK A TELJES SOROZATBAN KAPHATÓ!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2018
160 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9786155647628
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 1 399 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 399 Ft
Nincs készleten
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás


Amennyiben a különböző izmusokat teljesen lecsupaszítjuk, lehúzzuk róluk a díszes, megtévesztő szándékkal rájuk ruházott csomagolást, és meglátjuk a maguk pőre valóságukban, azonnal szembetűnővé válik, hogy semmiféle érdemi különbség nincs közöttük. Mindösszesen a retorika az, amely ilyen vagy olyan módon más és más színezetet ad ezeknek az ideológiáknak, de a vége mindig ugyanaz: a társadalom jelentős hányada számára nyomor, szenvedés, milliók halála, nélkülözése, és végül az öltönyös, nyakkendős barbárság diadala. Nem szól másról, mint a legszélesebb értelemben vett néprétegek tökéletes, mindenre kiterjedő elnyomásáról és kizsákmányolásáról.

A globalizmus az előző kísérletek, „fejlődési” szakaszok egyfajta „csúcspontja”, az azokból következő, az Elit szándékai szerinti végállapot. „A társadalmi evolúció csúcsa, amelyen túl - a szűkre szabott társadalmi eszményképük szerint - már nincs semmi...”

Manapság már elvetendő, sőt, megvetendő a feudális, kommunista, avagy fasiszta rendszerek alkalmazása... A jelenlegi trend szerint a „globalizmus az elképzelhető legtökéletesebb gazdasági és társadalmi szisztéma, amely biztosítja egyrészt a demokráciát, szavatolja az emberi alapjogok érvényesülését, munkát, jövedelmet ad, fejlődést, és azonos, tehát átlátható jogrendszert teremt a világ minden pontján”. A különböző kereskedelmi, gazdasági és politikai uniók, szövetségek egyetlen hatalmas, az egész bolygót behálózó rendszerré állnak össze, amely „azért áldásos, mert így valósul meg a szabad áru- és munkaerőáramlás ideája”.

Ez az áldott nagy szabadság azonban elsősorban a nagyvállalatokra, a multinacionálissá terebélyesedett cégekre, és nem a társadalomra, az emberekre, a munkavállalókra vonatkoztatható.

A globalizáció voltaképpen nem más, mint maga az Új Világrend. Legalábbis annak egyfajta bábállapota, egy előkészítő fázisa, amelyben a társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok összeolvadnak, sematikussá válnak, vagyis az egész világ uniformizálódik. Egyforma üzemek, áruházláncok, áruk, termékek, ugyanaz a jogrendszer, mindenütt hasonló környezet várja a tisztelt nagyvállalkozókat. Nagyon kényelmes, hiszen az embert így nem érhetik kellemetlen meglepetések. Az uniformizálódás nem egy újkeletű jelenség és szándék. Elvetni minden különbözőséget, sokszínűséget, ugyanolyan mesterkélt és már középtávon is élhetetlennek, elviselhetetlennek bizonyuló arculatot adni a különböző népeknek, országoknak, ugyanazt a környezetet megteremteni mindenhol.

Még az embereket is uniformizálni akarják például a divattrendek, az egyfajta kultúra akár erőszakos terjesztésével. Így ugyanazok a gondolkodási és viselkedési sémák alakulnak ki az egész emberiség esetében, vagyis a teljes populáció nem csak hogy könnyedén irányíthatóvá, utasíthatóvá, de nagyszerűen kiszámíthatóvá is válik... „Nincs új a Nap alatt”, ez köztudott.

Az emberiség túlnyomó része ugyanis amióta világ a világ, elnyomásban és nélkülözésben vegetált. Az őskorszak óta mindig minden egyes népcsoportra, nemzetre, országra vagy birodalomra rátelepedett egy úgynevezett „Elit”, amely kikiáltotta magát vezető testületnek, és onnantól kezdve ilyen vagy olyan módszerekkel biztosították azt, hogy az emberek soha ne tudjanak szabadulni az éppen aktuális, általuk kialakított rendszerből. A történelemnek nincs olyan szakasza, ahol ne egyfajta alárendeltségben lennénk a kevesek által. Hívhatjuk ezeket a rendszereket különbözőképpen és hazudhatjuk azt, hogy ezek között hatalmas különbségek vannak, de az igazság az, hogy pl. a feudalizmus és a demokrácia között „csupán módszertani különbségek mutatkoznak...”

Az alaphelyzet mindig ugyanaz: A hétköznapi ember, az egyszerű munkavállaló, az úgynevezett „lakosság” vagy „nyáj” arra rendeltetett, hogy kiszolgálja az aktuálisan hatalmon levőket, termelje számukra a profitot, de leginkább az extra profitot.

• Vajon mi a differencia az egykori földesúr és korunk „munkaadó” vállalkozója között?

A kérdés majdhogynem költői. A földesúr és a vállalkozó ugyanabban érdekelt és hasonló módszereket alkalmazva jár el...

Alapvetően azért nem annyira szembetűnő és kényelmetlen a jobbágy és a mai munkavállaló közötti egyezőség, mert jelenleg viszonylagos kényelemben élhetünk, a nélkülözés nem olyan nagy mértékű (legalábbis a Nyugati civilizáció tájékain) mint anno. A puszta kizsákmányolás, szabadrablás is illendőbben zajlik le. Vagy ha nem illendőbben, de kifinomultabban. A lényeg az, hogy a világ egyszerű emberei, azok, akik egyébként azt felépítik és működésben tartják, „továbbra is rabszolgáknak tekintendők”. Méghozzá többszörös módon.

Egyrészt bérrabszolgák. Ez azt jelenti, hogy az elvégzett munkájukért cserébe aránytalanul kevés fizetséget kapnak kézhez. Persze ilyenkor felmerülhet a valóságot relativizálni igyekvő kérdés: Mihez képest aránytalan egy fizetés? Nos, egészen konkrét módon a mindenkori profithoz, extra profithoz képest.

A multinacionális cégek korában a bérrabszolgaság az aranykorát éli. A nagyvállalatok sáskahadakként kelnek át országokon, földrészeken, első lépésben kizsebelik az államot a különféle befektetési támogatások formájában (vagyis az éppen akkor regnáló és megfelelően korrumpált vezetés adja a szükséges földterületet, ingatlant, adókedvezményeket, stb.), aztán jöhet a dolgozók nyúzása éveken át. (Minimálbérezés, emberhez méltatlan körülmények, szinte teljesíthetetlen elvárások, spártai fegyelem, szélsőséges tekintélyelvűség, amely tulajdonképpen maga a megtestesült diktatúra.)

És miután a nagyvállalat fejesei úgy döntenek, hogy x év elteltével nem rentábilis fenntartani az üzemet, áruházi kirendeltséget, felszámolják az egészet és mindenkit szélnek eresztenek. (Nem árt megjegyezni, hogy ez általában akkor szokott bekövetkezni, amikor lejár az állam által garantált adó- és járulékfizetési kedvezményes időszak…)

A világ fejlettebbnek mondott részein, ahol az úgynevezett nyugati civilizáció a honos, ez a gyakorlat szép lassan kihalni látszik. No nem azért, mert az állam végre észbe kapott és megfelelő, regulatív intézkedések meghozatalával arra tudja kényszeríteni a multikat, hogy legyenek végre emberségesebbek, hanem azért, mert ezekből az országokból jó ideje kivonult mindenféle ipar, termelőtevékenység és jobbára csak a szolgáltató szektor maradt a helyén. A gyárak, összeszerelő üzemek és egyéb, értékteremtő vállalatok réges-régen átköltöztek főleg a távol-keleti szerencsétlenebb régiókba, ahol aztán tényleg bagóért lehet foglalkoztatni a munkaerőt, napi 12-14, vagy akár 16 órában, természetesen a hét minden egyes napján.

Ez lenne tehát a „gazdaságilag kedvező klíma” egy multinacionális cég számára. Az, ahol továbbra is fenntartható a bérrabszolgatartás doktrínája, ahol a munkavállalókat jószerével semmiféle jog nem védi, és így tökéletesen kiszolgáltatottak a tőkéseknek, vagyis korunk földesurainak...

Egy réges-régi módszert alkalmaznak újra és újra. Átcsomagolva, átöltöztetve, de a legalapvetőbb eljárás már-már ősinek mondható...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• Modernkori rabszolgaság;
• Még az esőt is ellopják tőlünk!
• Szemétcivilizáció;
• Vegyél bóvlit, újra és újra!
• A tudás privatizálása;
• Intermezzo: Dolgozz a halálodig!
• Az isten neve: Pénz;
• Világcégek világuralma;
• Hamis pénz és hamis adósság;
• Kik és miért lopják el a világ vagyonát?
• Mit lehetne tenni mindez ellen?
• Ha ellenállsz, meghalsz!
• Jelenünk csődje;
UTÓSZÓ: Egy új világkép születik!
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés