Újdonság

Papp Miklós - A karácsonyi ikon etikája

A karácsonyi ikon etikája

Papp Miklós

Elmélkedésünk a karácsonyi ikon előtt

Könyv
Lazi kiadó, 2018
216 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789632673943
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Papp Miklós - A házas életstílus
Papp Miklós - A jó és a rossz között
Papp Miklós - A karácsonyi ikon etikája
Papp Miklós - A házas életstílus
Papp Miklós - A jó és a rossz között
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Az ikonok készítésekor először megművelik a nyers fát, fehér alapot helyeznek rá, s ezután kerülhet rá az imádság és a böjt közben megfestett szent...
*
A karácsonyi készületünk is ilyen. Előbb művelnünk kell természetes, „nyers” önmagunkat, majd belül üressé, fehér lappá kell válnunk, hogy a közelgő karácsony ráfesthesse a maga szent üzenetét. Jó előkészület nélkül nem tud jó ikon készülni - jó előkészület nélkül nem tud jó karácsonyunk lenni...
*
Az ikonok világa mindig is kitüntetett volt a keresztény keleten, de mára nyugaton is egyre több embert elbűvöl. Nem a keresztény hitünk peremén, az esztétika világában van az otthonuk, hanem hitünk és életvezetésünk közepében. Minden értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért történik!

A karácsony ikonja nem egyszerűen feltárni akar valamit az értelem és az érzelmek, a megragadhatóság számára, hanem a misztériumot ragyogó mivoltában is meg akarja mutatni. Egy életen át forgathatjuk a szívünkben, a végső szó akkor is a leborulásé. Az ikon célja sohasem az, hogy vizuálisan pontosan, fényképszerűen ábrázoljon, hanem hogy mély gondolkodást indítson el, amely imádáshoz és igaz élethez vezet.

Sok mindent tudunk már a karácsony szent titkáról, sok élményünk és érzelmünk, tudásunk és misztikus sejtésünk is van róla. Most váljunk jól előkészített, fehérre kent táblává, amelyre az egyház hite festi fel az alakokat, a színeket, a formákat. Ha nem meglévő tudásunkhoz igazítjuk a karácsonyi ikonról szóló fejtegetést, ha nem puszta többletinformáció lesz, hanem üres lappal kezdünk, akkor varázslatos mélységekbe vezet az ikon részleteinek imádságos átelmélkedése. Ekkor fogunk magunk is átalakulni.

A természetes alapanyagból ikon lesz, az emberből hitében és erkölcsében elmélyült, Istent dicsőítő képmás.
*
Papp Miklós ezen legújabb könyvében (2018) a karácsonyi ikont helyezi - mint mondja - testi, s főleg lelki szemei elé, s igyekszik közelebb kerülni, és bennünket, olvasóit is közelebb vinni, hogy az ikon fátyla mögé tekinthessünk, a Misztériumhoz közelebb juthassunk.

A szerző alaposan, több szempontból elemzi az ikont, bemutatja az egyes részletek szimbolikáját, feltárja rejtett értelmüket.

*
„A Karácsonyi Ikon Etikája” című ezen kiadvány elmélkedéseit olvasva gazdag világ, mély teológia, kozmikus spiritualitás tárul elénk, emellett pedig mindennapi életvezetésünkhöz is megfontolandó gondolatokat, iránymutatást kaphatunk.
*
A szerző 1972-ben született Nyíregyházán. 1997-ben szentelték görögkatolikus pappá. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense, a morálteológia tanszék vezetője. Nős, három gyermek édesapja. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
...mert Isten megszólított Veres András 1,500 Ft 1 350 Ft
Az imádság a menny kapuja - Oratio est clavis coeli Udvarhelyi Olivér 3,200 Ft 2 880 Ft
Isten tenyerén Usztics Mátyás 1,980 Ft 1 782 Ft
Assisi Szent Ferenc bölcsességei Assisi Szent Ferenc 2,490 Ft 2 241 Ft
Az ötórai nő és a vén kéjenc bikafalvi Máthé László 3,300 Ft 2 970 Ft
Rúna-jóga Késmárki László 4,400 Ft 3 960 Ft
Youcat - Gyónás Megújulás 980 Ft 882 Ft
Népek Krisztusa, Magyarország 1956 Jelenczki István 4,990 Ft 4 491 Ft
A halászlé titkai Zelenák János 2,495 Ft 2 246 Ft
Oroszország Márai Sándor szemével Márai Sándor 9,800 Ft 8 820 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^