Újdonság

Morvai Krisztina és Kovács Zsolt - Tíz év az Európai Parlamentben

Tíz év az Európai Parlamentben

Morvai Krisztina és Kovács Zsolt

Könyv
Kairosz kiadó, 2018
212 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9789636629793
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Morvai Krisztina és Kovács Zsolt - Tíz év az Európai Parlamentben
Morvai Krisztina és Kovács Zsolt - Tíz év az Európai Parlamentben
Morvai Krisztina és Kovács Zsolt - Tíz év az Európai Parlamentben
Morvai Krisztina és Kovács Zsolt - Tíz év az Európai Parlamentben
Morvai Krisztina és Kovács Zsolt - Tíz év az Európai Parlamentben
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Nemrég múlt tíz éve, hogy Bayer Zsolt a Magyar Nemzetben ostorozta a gyávákat, az ütlegelőket, a sunyikat, a szemkilövőket, akik ellopják a szót: MAGUNKFAJTA. És végigvernek vele a hátunkon.

Ezért nem hagyhatjuk szavainkat. Ezért nem hagyhatjuk magára azokat, akik szólni mernek helyettünk is. Ezért nem hagyhatjuk egyedül Morvai Krisztinát. Azóta a brüsszeli össztűzben Morvai Krisztina minden igaztalan támadás kapcsán védte Magyarországot. Felszólalásait nem a pillanatnyi haszonszerzés, hanem egyedül az igazság motiválta.

2019 tavaszán európai parlamenti választások lesznek. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy itt dől el Európa sorsa. Morvai Krisztina pedig már mutatott példát bátorságból, elszántságból, kitartásból. Kemény küzdelem volt ez a tíz év az ő számára.

Ezt Foglalja Össze ez a Kötet!

*
„Hazánk, Európa jövőjének alakulásáról ma legfeljebb sejtéseink lehetnek. De a főhősünk előtt álló életút világosan látható. Mert Krisztina küldetése és sorsa a helytállás, minden időben, Isten áldása kísérje ebben!”
(Földi-Kovács Andrea)

Ajánljuk hozzá:

Viszlát, Európa!
Félni csak...kinek is lehet?
A gondolatgyárak
NGO - Titkos akták
GMO - A pusztítás magjai
Amerika álszent háborúi
Engdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben
Trianon és a harmadik világháború
Magyarország álomtörténete 1929-1941

Különleges évvégi ajánlatunk:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A vád, ami védőbeszéd lehetett volna Jeney Attila 2,800 Ft 2 520 Ft
Túl minden határon Bartha László 3,800 Ft 3 420 Ft
A szabadkőművesség titkai Aczél Gáspár 2,650 Ft 2 385 Ft
Európa végnapjai Pokol Béla 2,800 Ft 2 520 Ft
Égre írott történelem Szűcs László 3,990 Ft 3 591 Ft
Kristóf rózsafái Rideg Sándor 1,999 Ft 1 800 Ft
Tűzszekerek William J. Weatherby 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyarországi népszokások Réső Ensel Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
A végső döntés Kádár Gábor Vági Zoltán 3,150 Ft 2 835 Ft
Mohamed élete és az iszlám születése Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^