Újdonság

F. William Engdahl - GMO - A pusztítás magjai

GMO - A pusztítás magjai

F. William Engdahl

A génmanipuláció titkolt célja KAPHATÓ, RENDELHETŐ

Könyv
Magyar Menedék kiadó, 2018
432 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155647680
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
F. William Engdahl - A pénz istenei
F. William Engdahl - GMO - A pusztítás magjai
F. William Engdahl - Engdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben
F. William Engdahl - NGO - Titkos akták
F. William Engdahl - Amerika álszent háborúi
Könyv 21% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft„Aki az olajat tartja ellenőrzése alatt, az egész nemzeteket tart ellenőrzés alatt. Aki az élelmet, az az embereket!”
(Henry Kissinger)
*
Névlegesen a Genetikailag Módosított Organizmusok, más néven GMO-k (angolul Genetically Modified Organisms) olyan élőlények, amelyek génállományát molekuláris genetikai eljárásokkal módosították. Ez a könyv ennek témáját, körülményeit, aspektusait tárgyalja. Az elkészüléséhez szükséges kutatások során hamar világossá vált, hogy a „GMO története valójában az elit kezében tartott hatalom fejlődésének története, amely eltökélten igyekezett az egész világot a saját uralma alá hajtani...”
*
Részletek a kötetből:

„Miénk a világ vagyonának 50%-a, de csak a népesség 6,3%-ával rendelkezünk... Ebben a helyzetben nem kerülhetjük el, hogy irigység és harag célpontjaivá váljunk. A következő időszakban az igazi feladatunk az egyenlőtlenség helyzetének fenntartását lehetővé tevő kapcsolatok mintázatát felépíteni, anélkül, hogy nemzetbiztonságunkat hátrány érné. Ennek érdekében fel kell hagynunk minden szentimentalitással és álmodozással; a figyelmünket pedig mindenütt a közvetlen nemzeti céljainkra kell összpontosítanunk. Nem téveszthetjük meg magunkat azzal, hogy ma megengedhetjük magunknak az altruizmus és a világgal szembeni jótékonykodás luxusát.”
(George Kennan
Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának rangidős tervezője, 1948)

Ez a „GMO - A Pusztítás Magjai” című kötet egy, a II. világháborút követően London helyett Washingtonban koncentrálódó, kis méretű társadalmi-politikai elit által végrehajtott projektről szól. Annak az eddig soha el nem mondott története, hogyan látott neki ez az önjelölt elit megvalósítani - Kennan szavaival élve - „az egyenlőtlenség helyzetének fenntartását”.

A könyv a háború utáni világ erőforrásainak, hatalmi erőkarjainak, kiválasztott kevesek általi felügyeletének története.

Mindenekelőtt a kiválasztott kevesek kezében összpontosuló hatalom fejlődésének története, amely során még a tudomány is ezen kisebbség igényeit szolgálta ki. Ahogyan azt Kennan javasolta 1948-as belső használatú memorandumában, gátlástalanul haladtak a céljuk felé, maguk mögött hagyva „az altruizmus és a világgal szembeni jótékonykodás luxusát.”

Ez a feltörekvő amerikai elit, amely a háború végén büszkén kiáltotta ki az amerikai évszázadot, mesterien használta az altruizmus, a világ megsegítésének retorikáját a céljaik elősegítése érdekében. Az amerikai évszázad a puha birodalom képében tetszelgett - egy „kedvesebb, gyengédebb” birodalom képében, amelyben a gyarmatok felszabadítása, a szabadság, a demokrácia és a gazdasági fejlődés zászlaja alatt ezek az elit körök olyan hatalmi mátrixokat hoztak létre, amelyeket a Krisztus előtti időszakban, Nagy Sándor idején láthatott a világ utoljára - egy, az egyedüli szuperhatalom katonai uralma alatt egyesített globális birodalmat, amely hasraütésre képes eldönteni egész nemzetek sorsát.

Az a személy, aki a ’70-es években a háború utáni, amerikai székhelyű elit érdekeit szolgálta ki, aki a nyers reálpolitika szimbólumává vált, Henry Kissinger külügyminiszter volt. Az 1970-es évek közepe felé Kissinger, aki élethosszig gyakorolta a „hatalmi egyensúly” geopolitikáját, aki kimondottan derekas mértékig vett részt összeesküvésekben, állítólag megfogalmazta a világuralom biztos tervét: „Aki az olajat tartja ellenőrzése alatt, az egész nemzeteket tart ellenőrzés alatt. Aki az élelmet, az az embereket.”

Három évtizeddel ezelőtt a gazdasági hatalom jelentős mértékben a Rockefeller-család körül összpontosult. Mára már a négy testvér közül három nincs az élők sorában, köztük páran igen különös körülmények közt haláloztak el. Akaratuknak megfelelően azonban a globális uralomra irányuló projektjük - amit a Pentagon később „teljes spektrumú dominanciaként” nevezett el - fokozatosan terjeszkedett, gyakran a „demokrácia” retorikája által, időről időre pedig, amikor erre szükség adódott, igénybe véve a birodalom nyers katonai erejének támogatását. A projekt egészen addig fejlődött, ahol egy, az új évszázad hajnalán névlegesen washingtoni központtal rendelkező kis hatalmi csoport eltökélten igyekezett a bolygó jelenlegi és jövőbeni életét eddig soha nem látott fokig irányítani.

A növények és egyéb élő organizmusok szabadalmaztatásának és genetikai tervezésének történetét nem érthetjük meg, ha nem vizsgáljuk meg az amerikai hatalom globális terjeszkedésének történetét a II. világháborút követő évtizedekben.

George Kennan, Henry Luce, Averell Harriman és mindenekelőtt a négy Rockefeller-testvér hozta létre a nemzetközi „agribusiness”, a mezőgazdasági üzlet teljes koncepcióját. Ők pénzelték a fejlődő országok mezőgazdasági szektorának „zöld forradalmát”, annak érdekében, hogy - többek közt - új piacot teremtsenek a petrokémiai trágyák és kőolaj-termékek számára, valamint hogy növeljék az energiatermékek iránti függést. Lépéseik a génmódosított haszonnövények történetének elválaszthatatlan részét képezik...

Az új évszázad első éveire világossá vált, hogy nem több, mint négy hatalmas, multinacionális vegyipari cég vált globális játékossá a legtöbb ember számára a mindennapi élelmezés legalapvetőbb elemeit jelentő élelmiszeripari termékekre - kukorica, szójabab, rizs, búza, egyes zöldségek, gyümölcsök, illetve gyapot -, valamint a genetikailag módosított, a betegségekkel, így többek közt állítólag a halálos H5N1-gyel, a madárinfluenzával szemben is ellenálló baromfira, továbbá génmódosított sertésre és marhára vonatkozó szabadalmak ellenőrzését illetően.

A négy magáncég közül három több évtizede köthető a Pentagonban folytatott vegyifegyver-kutatásokhoz. A negyedik, névleg svájci vállalat a valóságban angol dominancia alatt áll. Ahogy az olaj, úgy a GMO is zömmel angol-amerikai globális projekt...

Egyre inkább úgy tűnt, hogy a genetikailag módosított magok széles körű mezőgazdasági alkalmazása mögött a tudományos csalások és vállalati hazugságok fellegvára állt...
*
Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ
• I. rész - Politikai kezdetek
• II. rész - A Rockefeller-terv
• III. rész - Az agribusiness létrehozása
• IV. rész - A GMO-magvak elszabadítása
• V. rész - Népességkontroll
UTÓSZÓ - „Istent játszó” genetikusok
Szószedet - Rövidítések jegyzéke - Bibliográfia - Index
*
A hódító Iszlám és a terror
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 21% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft
Hajszálgyökerek Mészárovits Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Háttérképek háttérképe Bayer Zsolt Bogár László Boros Imre 2,800 Ft 2 520 Ft
Titkos földalatti bázisok Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Ősi idegenek misztériuma Phillip Coppens 4,990 Ft 4 491 Ft
Globális felmelegedés-ipar Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
GMO - A pusztítás magjai F. William Engdahl 4,990 Ft 4 491 Ft
Lugánói tanulmány Susan George 3,200 Ft 2 880 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Összeesküvés: A Nietzschei Birodalom - Herzl Tivadar célja Mónus Áron 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^