Újdonság

F. William Engdahl - GMO - A pusztítás magjai

GMO - A pusztítás magjai

F. William Engdahl

A génmanipuláció titkolt célja - Várható megjelenés 2018 nyár

Könyv
Magyar Menedék kiadó, 2018
Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155647680
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
F. William Engdahl - NGO - Titkos akták
F. William Engdahl - A gondolatgyárak
F. William Engdahl - Amerika álszent háborúi
F. William Engdahl - GMO - A pusztítás magjai
F. William Engdahl - NGO - Titkos akták
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 13% rendkívüli kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 3 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 490 Ft
Ez a könyv még nem jelent meg, de amint megjelenik, nálunk kapható lesz! Rendelje elő, hogy elsőként értesülhessen a megjelenéséről!
*
„Aki az olajat tartja ellenőrzése alatt, az egész nemzeteket tart ellenőrzés alatt. Aki az élelmet, az az embereket!”
(Henry Kissinger)
*
Névlegesen a Genetikailag Módosított Organizmusok, más néven GMO-k (angolul Genetically Modified Organisms) olyan élőlények, amelyek génállományát molekuláris genetikai eljárásokkal módosították. Ez a könyv ennek témáját, körülményeit, aspektusait tárgyalja. Az elkészüléséhez szükséges kutatások során hamar világossá vált, hogy a „GMO története valójában az elit kezében tartott hatalom fejlődésének története, amely eltökélten igyekezett az egész világot a saját uralma alá hajtani...”
*
Részletek a kötetből:

„Miénk a világ vagyonának 50%-a, de csak a népesség 6,3%-ával rendelkezünk... Ebben a helyzetben nem kerülhetjük el, hogy irigység és harag célpontjaivá váljunk. A következő időszakban az igazi feladatunk az egyenlőtlenség helyzetének fenntartását lehetővé tevő kapcsolatok mintázatát felépíteni, anélkül, hogy nemzetbiztonságunkat hátrány érné. Ennek érdekében fel kell hagynunk minden szentimentalitással és álmodozással; a figyelmünket pedig mindenütt a közvetlen nemzeti céljainkra kell összpontosítanunk. Nem téveszthetjük meg magunkat azzal, hogy ma megengedhetjük magunknak az altruizmus és a világgal szembeni jótékonykodás luxusát.”
(George Kennan
Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának rangidős tervezője, 1948)

Ez a „GMO - A Pusztítás Magjai” című kötet egy, a II. világháborút követően London helyett Washingtonban koncentrálódó, kis méretű társadalmi-politikai elit által végrehajtott projektről szól. Annak az eddig soha el nem mondott története, hogyan látott neki ez az önjelölt elit megvalósítani - Kennan szavaival élve - „az egyenlőtlenség helyzetének fenntartását”.

A könyv a háború utáni világ erőforrásainak, hatalmi erőkarjainak, kiválasztott kevesek általi felügyeletének története.

Mindenekelőtt a kiválasztott kevesek kezében összpontosuló hatalom fejlődésének története, amely során még a tudomány is ezen kisebbség igényeit szolgálta ki. Ahogyan azt Kennan javasolta 1948-as belső használatú memorandumában, gátlástalanul haladtak a céljuk felé, maguk mögött hagyva „az altruizmus és a világgal szembeni jótékonykodás luxusát.”

Ez a feltörekvő amerikai elit, amely a háború végén büszkén kiáltotta ki az amerikai évszázadot, mesterien használta az altruizmus, a világ megsegítésének retorikáját a céljaik elősegítése érdekében. Az amerikai évszázad a puha birodalom képében tetszelgett - egy „kedvesebb, gyengédebb” birodalom képében, amelyben a gyarmatok felszabadítása, a szabadság, a demokrácia és a gazdasági fejlődés zászlaja alatt ezek az elit körök olyan hatalmi mátrixokat hoztak létre, amelyeket a Krisztus előtti időszakban, Nagy Sándor idején láthatott a világ utoljára - egy, az egyedüli szuperhatalom katonai uralma alatt egyesített globális birodalmat, amely hasraütésre képes eldönteni egész nemzetek sorsát.

Ez a könyv egy folytatás, a Háború évszázada: Angol-amerikai olajpolitika és az új világrend (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order) című kötet második része, amely a hatalom újabb végső erőfeszítését mutatja be; ez esetben az emberi túlélés alapja, a mindennapi kenyerünk fölötti fennhatóságot. Az a személy, aki a ’70-es években a háború utáni, amerikai székhelyű elit érdekeit szolgálta ki, aki a nyers reálpolitika szimbólumává vált, Henry Kissinger külügyminiszter volt. Az 1970-es évek közepe felé Kissinger, aki élethosszig gyakorolta a „hatalmi egyensúly” geopolitikáját, aki kimondottan derekas mértékig vett részt összeesküvésekben, állítólag megfogalmazta a világuralom biztos tervét: „Aki az olajat tartja ellenőrzése alatt, az egész nemzeteket tart ellenőrzés alatt. Aki az élelmet, az az embereket.”

A II. világháború előtti, és a közvetlenül azt követő évtizedekben egyetlen család vált minden további felett a feltörekvő amerikai évszázad hübriszének és arroganciájának szimbólumává. A család hatalmas vagyona számos háború véréből, valamint az új „fekete arany”, az olaj fölött gyakorolt ellenőrzésükből épült.

A családdal kapcsolatban az volt szokatlan, hogy a vagyon felhalmozásának kezdeti fázisában a pátriárkák és a vagyon megóvásával megbízott tanácsadók úgy döntöttek, számos területen kezdik el kiterjeszteni a befolyásukat. Nem csupán az olaj, a világgazdaság fejlesztésének vadonatúj, feltörekvő energiaforrása fölötti ellenőrzésre törekedtek; a befolyásukat kiterjesztették az ifjúság oktatása, az egészségügy és a pszichológia, az Egyesült Államok külpolitikája, illetve - és ez a mi történetünk szempontjából bír jelentőséggel - az élet tudománya, a biológia, valamint annak a növények világa, a mezőgazdaság területén való alkalmazása fölött is.

Tevékenységük javarészt a nagy nyilvánosság számára észrevétlenül zajlott, különösen az Egyesült Államokban. Kevés amerikai volt tisztában vele, hogy az életüket hogyan befolyásolják diszkréten - illetve olykor nem is annyira diszkréten - a család hatalmas vagyona által finanszírozott projektek.

Három évtizeddel ezelőtt ez a hatalom a Rockefeller-család körül összpontosult. Mára a négy testvér közül három nincs az élők sorában, köztük páran igen különös körülmények közt haláloztak el. Akaratuknak megfelelően azonban a globális uralomra irányuló projektjük - amit a Pentagon később „teljes spektrumú dominanciaként” nevezett el - fokozatosan terjeszkedett, gyakran a „demokrácia” retorikája által, időről időre pedig, amikor erre szükség adódott, igénybe véve a birodalom nyers katonai erejének támogatását. A projekt egészen addig fejlődött, ahol egy, az új évszázad hajnalán névlegesen washingtoni központtal rendelkező kis hatalmi csoport eltökélten igyekezett a bolygó jelenlegi és jövőbeni életét eddig soha nem látott fokig irányítani.

A növények és egyéb élő organizmusok szabadalmaztatásának és genetikai tervezésének történetét nem érthetjük meg, ha nem vizsgáljuk meg az amerikai hatalom globális terjeszkedésének történetét a II. világháborút követő évtizedekben.

George Kennan, Henry Luce, Averell Harriman és mindenekelőtt a négy Rockefeller-testvér hozta létre a nemzetközi „agribusiness”, a mezőgazdasági üzlet teljes koncepcióját. Ők pénzelték a fejlődő országok mezőgazdasági szektorának „zöld forradalmát”, annak érdekében, hogy - többek közt - új piacot teremtsenek a petrokémiai trágyák és kőolaj-termékek számára, valamint hogy növeljék az energiatermékek iránti függést. Lépéseik a génmódosított haszonnövények történetének elválaszthatatlan részét képezik...

Az új évszázad első éveire világossá vált, hogy nem több, mint négy hatalmas, multinacionális vegyipari cég vált globális játékossá a legtöbb ember számára a mindennapi élelmezés legalapvetőbb elemeit jelentő élelmiszeripari termékekre - kukorica, szójabab, rizs, búza, egyes zöldségek, gyümölcsök, illetve gyapot -, valamint a genetikailag módosított, a betegségekkel, így többek közt állítólag a halálos H5N1-gyel, a madárinfluenzával szemben is ellenálló baromfira, továbbá génmódosított sertésre és marhára vonatkozó szabadalmak ellenőrzését illetően.

A négy magáncég közül három több évtizede köthető a Pentagonban folytatott vegyifegyver-kutatásokhoz. A negyedik, névleg svájci vállalat a valóságban angol dominancia alatt áll. Ahogy az olaj, úgy a GMO is zömmel angol-amerikai globális projekt...

Egyre inkább úgy tűnt, hogy a genetikailag módosított magok széles körű mezőgazdasági alkalmazása mögött a tudományos csalások és vállalati hazugságok fellegvára állt...
*
Tartalomjegyzék

Bevezető
• I. rész - Politikai kezdetek
• II. rész - A Rockefeller-terv
• III. rész - Az agribusiness létrehozása
• IV. rész - A GMO-magvak elszabadítása
• V. rész - Népességkontroll

Rövidítések jegyzéke
Bibliográfia
Index
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 13% rendkívüli kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 3 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 490 Ft
A Megmentő Frei Tamás 3,990 Ft 3 591 Ft
Cinq-Mars összeesküvése Alfred de Vigny 3,650 Ft 3 285 Ft
Az ezredes Józef Mackiewicz 3,900 Ft 3 510 Ft
Nikola Tesla elveszett feljegyzései Tim R. Swartz 4,500 Ft 4 050 Ft
Ősi idegenek misztériuma Phillip Coppens 4,990 Ft 4 491 Ft
Globális agymosás Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Mátrix fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Szabadkőműves béklyóban Raffay Ernő 2,990 Ft 2 691 Ft
Királygyilkosságok Grandpierre K. Endre 2,000 Ft 1 800 Ft
A kitalált középkoron túl Tóth Gyula 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^