Újdonság

Faragó Imre - A székely nemzet atlasza - ATLASZMŰ

A székely nemzet atlasza - ATLASZMŰ

Faragó Imre

A Székelyföld tájrajza és történelme

Könyv
Rovás Info kiadó, 2018
42 oldal, Puha kötésű A4 méret
ISBN 9786158048408
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Faragó Imre - A magyar környezet atlasza - TANULMÁNY KÖTET
Faragó Imre - A székely nemzet atlasza - ATLASZMŰ
Faragó Imre - Életcserepek
Faragó Imre - BER BERE BERÉNY avagy helynévadás a Kárpát-medencében
Faragó Imre - Helynévrégészet 2.
Könyv 10% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 990 Ft
Akciós bolti ár: 2 700 Ft
A Székely Nemzet Atlasza - Székelyföld helységei, tájai és egykori közigazgatása

Az ATLASZMŰ:
• A Székelyföld helységeinek és egykori közigazgatásának bemutatása 3x9 oldalpáron, M = 1: 225 000

Ez az Atlasz, amit most kezében tart az olvasó, a magyar nemzet legnagyobb lélekszámú nemzeti közösségének, a székelyeknek a lakóterületét mutatja be.

„Célunk e kiadvány létrehozásával, hogy a mai Székelyföld területének öszefogott térképi ábrázolása szülessen meg, amely egyszerre mutatja a mai földrajzi jellemzőket, a székelyek lakta tájak vizeit, hegyeit és településeit, s egyben tanulmányozható legyen benne az egykoron működő egyedi, nagymúltú székely önigazgatás területi felosztása is...

A kiadvány nem titkolt célja elősegíteni a kialakított közigazgatási felosztás, a székek határát. Ezeket a Székely Nemzeti Tanács 2006-ban, a Gyergyóditróra összehívott nemzetgyűlésen határozta meg.

A Székely Nemzet Atlasza folytatása a 2017-ben megjelent, »A Magyar Környezet Atlasza« című kiadványnak, amelyben a földrajzi nevek felvételében nemcsak a ma ismert magyar névanyagot, hanem a nyelvi gyökrendszeri kutatásokkal kimutatható, következtetett helyneveket is bemutattuk...

A földrajzi nevek azt mutatják, hogy a székelység a szkíta-hun alapnépesség tovább élt csoportja, nyelvük a mai magyar nyelvvel jórészt azonos volt. Etnikai területük a római kor után kitöltötte a Kárpát-térség lakható, sík- és dombvidéki részeit. A IX. század végén a magyar honfoglalók nem leigázták a Székelyföldet, hanem csatlakozott népként kezelték, így a székely társadalom rétegzettsége, benne az előkelőkkel és hadvezetőkkel megmaradt, az önrendelkezésük és a szabadságuk tovább élhetett...”
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 990 Ft
Akciós bolti ár: 2 700 Ft
Egy új világ építése Süle Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Székely őstörténelmünk kérdései Jósa János 1,400 Ft 1 260 Ft
Magyar őstörténet gróf Zichy István 1,900 Ft 1 710 Ft
Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola 3,490 Ft 3 141 Ft
Wass Albert nyomában Erdélyben Kászoni Zoltán 4,200 Ft 3 780 Ft
Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyv 1924-1944, 1990-1995 Tar Károly 2,500 Ft 2 250 Ft
Az Arany Csapat története David Bailey 4,999 Ft 4 500 Ft
Az erdélyi római katolikus egyház 1900-1948 Sas Péter 3,500 Ft 3 150 Ft
Aranyszabályok a mindennapi élethez Omraam Mikhael Aivanhov 1,999 Ft 1 800 Ft
Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára Darkó Jenő 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^