Újdonság

Tótfalusi István - 36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul

36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul

Tótfalusi István

Könyv
Tinta kiadó, 2019
150 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789634091721
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Tótfalusi István - Magyarító szótár
Tótfalusi István - 36 klasszikus magyar vers magyarul és angolul
Tótfalusi István - 44 tévhit a nyelvekről és a nyelvünkről
Tótfalusi István - Idegenszó-tár
Tótfalusi István - Vámmentes gondolatok
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
• Vajon hogy szól angolul A walesi bárdok?
• És Ady, Petőfi, József Attila vagy éppen Pilinszky egy-egy verse?

Jelen kötet harminchat klasszikus verset tartalmaz legnagyobb költőinktől (többek között Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, József Attila, Babits Mihály, Áprily Lajos, Füst Milán, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Pilinszky János és Weöres Sándor tollából), a költeményekkel párhuzamosan pedig közreadja azok angol nyelvű műfordítását is - Tótfalusi István tolmácsolásában -, lehetőséget adva így a rímek egyidejű ízlelgetésére, a versek és fordításuk összehasonlítására.

Tótfalusi István, aki több mint fél évszázados műfordítói múlttal rendelkezik, a magyar költői fordítás hagyományát követve, a lehető legnagyobb formai hűségre törekedve ültette át a kötetben szereplő verseket angol nyelvre. A közismert és kevésbé ismert költemények összevetése angol fordításukkal így különösen izgalmas olvasói feladat.

*
Jelen kötetet azok forgathatják a legtöbb haszonnal és a legnagyobb gyönyörűséggel, akik az angol nyelvtudásban jóval túl vannak a kezdet nehézségein, és már irodalmi szöveggel is próbálkoztak, akár prózával, akár verssel.

A TINTA Könyvkiadónál korábban megjelent, „48 szerelmes vers” című kötetben Tótfalusi István fordításában szerepelnek angol, amerikai, ír és skót költők versei, továbbá az In Quest of The Miracle Stag című monumentális, angol nyelvű magyar versantológiában is számos fordítása szerepel.

A „36 Klasszikus Magyar Vers Magyarul és Angolul” egyfajta főhajtás az ő műfordítói munkássága előtt, tiszteletadás a nyolcvanegy éves költő-műfordító részére.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Hiedelmek költészete Druzsin Ferenc 1,990 Ft 1 791 Ft
Jól láthatóan lógok itt Nádasdy Ádám 1,999 Ft 1 800 Ft
A Görgeyek és a Reformáczió Görgey Albert 6,500 Ft 5 850 Ft
Magyar szivárvány ANTIKVÁR Beke Imre 2,000 Ft 1 800 Ft
A magyar nemzeti szépről dr. Pekár Károly 4,500 Ft 4 050 Ft
Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön Huszka József 2,300 Ft 2 070 Ft
Kifestő - A magyar díszítés alapformái Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
Néhány egykori költemény Lázáry René Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
Magyar nyelvtan Hegedűs Rita 7,990 Ft 7 191 Ft
Mikor a hervadás is hála Czigány György 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^