Újdonság

Kriza János - Erdélyi tájszótár

Erdélyi tájszótár

Kriza János

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2019
135 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155797545
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kriza János - Erdélyi tájszótár
Kriza János - Székely népmesék
Kriza János - Csinos Vitéz - Székely népmesék
Kriza János - Székely népmesék
Kriza János - Székely népmesék
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 300 Ft
Kriza János Tájszótárát... a Kisfaludy Társaság Vadrózsák I-II. című, 1911-ben megjelent kiadványának szövegével nyomattuk ki”...
*
Kriza János (Nagyajta, 1811. június 28. – Kolozsvár, 1875. március 26.) néprajzkutató, költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, egyben unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1861-től haláláig. Költeményeivel, népköltészeti gyűjtésével és nyelvészeti kutatásaival mélyen bevéste nevét Erdély magyar művelődéstörténetébe.

Kitartásával, hitével, a Székelyföld iránt érzett szeretetével élővé kívánta tenni Erdély észjárását, érzéseit, kifejezésmódját, erejét, költészetét, halhatatlanságát. Munkásságával érzékeltette azt az általa levont és hírdetett tanulságot, hogy a „Székelyföld az élő magyar nyelv classicus földrésze.” Egész életével, hitével ezt kívánta elősegíteni és bizonyítani...

Nincs szebb, különösebb, szorongatóbb látomás Erdélyről, mint Kriza Jánosé. „Mintha egész Erdély csupa bokor volna, s minden bokorban egy-egy madár szólna. Egyszerre énekel valamennyi. Zengő tündérkert.

*
Kriza János gyűjtés közben ébredt rá arra, hogy „nem csak az elfoszló, halhatatlan dalt kell megfognia, de a nyersanyagot, a szavakat is, amelyből ennek a dalnak az illékony teste felpárázik...”

„A mai erdélyi írók olvasóinak szeretettel ajánljuk fel Kriza János tökéletes és művészi tájszótárát, - azoknak, akik a »lelket«, Erdély művészetének lelkét már ismerik, de a »testet«, a szavak testét itt kapják először a Kádár Kata és a többi remek székely ballada feljegyzőjének megkapó gyűjteményében.”
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 300 Ft
Tibeti halálmeditációk 3,600 Ft 3 240 Ft
Mesés történelem óvodásoknak és kisiskolásoknak Mátyás Szabolcs 2,990 Ft 2 691 Ft
Ábel a rengetegben - DVD Mihályfi Sándor 2,990 Ft 2 691 Ft
Válaszd a győzelmet! Tom Ziglar 2,950 Ft 2 655 Ft
Útleírások Jókai Mór 1,990 Ft 1 791 Ft
Az Istenfa Huszka József 2,100 Ft 1 890 Ft
Tatárlaka és Tordos üzenete Mandics György Záhonyi András 3,200 Ft 2 880 Ft
Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben Kozma Ferenc 1,800 Ft 1 620 Ft
Ora et labora! Várszegi Asztrik 1,500 Ft 1 350 Ft
Akasha-krónika Guido Huber 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^