Újdonság

Vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó - Emlékirataim (2019-es kiadás)

Emlékirataim (2019-es kiadás)

Vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó

Könyv
Európa kiadó, 2019
456 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789635040278
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség 1 első rész 1918-1944
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség - a két kötet együtt
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség 2 rész 1945-1998
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Utolsó üzenet - Özv. Horthy Istvánné - Koltay Gábor filmje
Vitéz nagybányai Horthy Miklós Kormányzó - Akciós Horthy-csomag ajándék Horthy naptárral
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 599 Ft
Internetes ár: 4 599 Ft
„Mély a tenger és végtelen, de mélyebb a szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz”.
*
Horthy Miklós memoárja hosszú időn keresztül csak titkos utakon át juthatott el a hazai olvasókhoz, ugyanis először Buenos Airesben jelent meg nyomtatásban 1953-ban.

Magyarországon először 1990-ben az Európa Könyvkiadó és a História folyóirat közös sorozatában, az Extra Hungariam-ban látott napvilágot.

Ebben a mostani 2019-es legújabb, felújított kiadásban több korabeli fénykép, valamint Bern Andrea történész jegyzetei is szerepelnek.

1868. június 18-tól 1957. február 9-ig, azaz Kenderesből (Szolnok megye, Magyarország) indul és Estorilban (Portugália) fejeződik be az a hosszú, csaknem kilenc évtizedes életpálya, amelynek nyolc évtizedéről az számol be, aki ezt megfutotta: Vitéz Nagybányai Horthy Miklós:

- volt tengerésztiszt,
- I. Ferenc József király és császár udvari szárnysegéde,
- flottaparancsnok,
- altengernagy,
- a szegedi ellenkormány hadügyminisztere,
- a nemzeti hadsereg fővezére,
- Magyarországnak 1920. március 1-jétől 1944. október 16-ig kormányzója és „legfelsőbb hadura”,
- a németek, majd az amerikaiak foglya,
- végül pedig - haláláig - portugáliai magyar emigráns.

Történelmi szerepének megítélésében életében és halála után is sokáig, talán mind a mai napig - túlzások és elhallgatások szerepelnek egy- és másfelől.

Ebből a számvetéséből, emlékiratából, amelyet öregen, életének utolsó évtizedében készített, talán tisztábban rajzolódik ki az alakja, és mi - a hosszú évtizedek biztosabb távolából - ma már nem minden együttérzés nélkül tekintjük a személyes sorsának bizonyos értelemben a nemzetével is rokon tragikumát.

*
Az „Emlékirataim” című ezen kiadványt az egykori kormányzó életének utolsó évtizedében készített számvetése, a magyar történelem egy meghatározó korszaka iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
„Életem Magyarország történetének immár egy egész korszakát öleli fel, és e korszak fontos eseményei között sok olyan is akad, amelyekről egyedül csak én tanúskodhatom. Tudom, hogy a világ sok mindenről, amit átéltem vagy közelebbről tapasztaltam, csak a Hitler által irányított náci hírverés egyoldalú és célzatos beállításában értesülhetett... A tárgyilagos ítéletmondás a történelem feladata.

Erről az ítéletről pedig annak, aki egész életében arra törekedett, hogy a kötelességét minden erejével és tudásával híven teljesítse, nincs mit tartania. Ebben a tudatban adom át feljegyzéseimet a nyilvánosság és a jövendő történetírói számára”.

(Estoril, 1952. Szent István király ünnepén)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 599 Ft
Internetes ár: 4 599 Ft
A szeretet túlcsordulása Jókai Anna 3,990 Ft 3 591 Ft
Wide is Danube Lovász Irén 4,500 Ft 4 050 Ft
Ki vagy te? Barabási László 2,200 Ft 1 980 Ft
Küldetésben Horthy futáraként Haranglábi Nemes józsef 1,800 Ft 1 620 Ft
Felvidékünk - Honvédségünk Matolay Géza (szerk.) 5,700 Ft 5 130 Ft
Rendszerváltás 8,980 Ft 8 082 Ft
Kádár János Moldova György 4,990 Ft 4 491 Ft
Az új ember - Az emberiség evolúciója Kryon 3,300 Ft 2 970 Ft
Trianon utóélete Szidiropulosz Archimédész 4,400 Ft 3 960 Ft
Kik támadják Magyarországot és miért? Tóth Gy. László Lentner Csaba Zárug Péter Farkas 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^