Történelem

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség 2 rész 1945-1998

Becsület és kötelesség 2 rész 1945-1998

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona

Horthy István Kormányzóhelyettes özvegye

Könyv
Európa kiadó, 2010
480 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789630792202
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség - a két kötet együtt
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség 1 első rész 1918-1944
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség 2 rész 1945-1998
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Utolsó üzenet - Özv. Horthy Istvánné - Koltay Gábor filmje
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona - Becsület és kötelesség - a két kötet együtt
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Horthy István kormányzóhelyettes özvegye ötvennégy év krónikáját örökíti meg emlékiratai ezen második kötetében.

1944. október 18-án kezdődik a történet Valahol Bajorországban, Gestapo-fogságban, s 1998-ban végződik...

*
Ennek megfelelően a „BECSÜLET ÉS KÖTELESSÉG” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az I. kötetet már elolvasták és Horthy István kormányzó helyettes özvegyének életét 1945-1998-ig kívánják nyomon követni.
*
Kapható még Horthy Miklós visszaemlékezései is:

Emlékirataim címmel!
*
Vásárolja meg a két kötetet egyben!
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
A lázadás éve Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz Sztavrosz 3,500 Ft 3 150 Ft
A forradalom tanúi Horváth Miklós 2,900 Ft 2 610 Ft
Megvásárolt újságírók Udo Ulfkotte 3,790 Ft 3 411 Ft
Határok nélkül Sonnevend Júlia 3,990 Ft 3 591 Ft
Zenehíd - hazafelé Juhász Előd 3,800 Ft 3 420 Ft
Hazatérek hozzád Natalija Nyikityina 2,990 Ft 2 691 Ft
Tizenkét nap szabadság Salamon Konrád 4,900 Ft 4 410 Ft
A vörös emigráció Mályusz Elemér 2,800 Ft 2 520 Ft
Konfliktusok, melyek megváltoztatták a világot Rodney Castleden 3,990 Ft 3 591 Ft
Középkori magyar emlékek Angliában Bárány Attila 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^