Újdonság

Wilhelm Richter - Barangolások Magyarországon és annak lakói közt

Barangolások Magyarországon és annak lakói közt

Wilhelm Richter

Könyv
Attraktor kiadó, 2019
358 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601866
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Wilhelm Richter - Barangolások Magyarországon és annak lakói közt
Wilhelm Richter - Barangolások Magyarországon és annak lakói közt
Wilhelm Richter - Barangolások Magyarországon és annak lakói közt
Wilhelm Richter - Barangolások Magyarországon és annak lakói közt
Wilhelm Richter - Barangolások Magyarországon és annak lakói közt
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:

Wanderungen in Ungarn und unter seinen Bewohnern.
Eine Beleuchtung von Ungarns moderner Stellung und Richtung.

Berlin, Druck und Verlag von G. Reimer - 1844.
*
Jelen könyv írójáról, a német utazóról kevés életrajzi adatot ismerünk. Észak-Németországból származik és Magyarországon is élt. Érdekes és előítéletektől mentes képet fest a közvetlenül az 1848-49-es forradalom és szabadságharc előtt álló Magyarországról, jóllehet az akkori közhangulat nem volt nagyon fogékony az objektivitásra.

Az írásai a bírálattól és a kritikától sem mentesek, de ez mindig korrekt és előremutató szándékú.

Mélyebb fejtegetésekbe is elmerül, kirándulásokat tesz Magyarország történetébe, földrajzába, igyekszik „megfejteni” az itt élő népek lelkét. Jól ismeri a helyzetet, ugyanakkor a külföldi szemével is érzékeltet.

Richter nem a szokásos pozsonyi belépési ponttól, Ausztriából kiindulva kezdi magyarországi barangolásait és megfigyeléseit, hanem délről, Orsovától jön felfelé a Dunán Pestre és Budára.

Kitűnő leírást ad a két város életéről és társadalmi rétegződéséről, majd meglátogatja a Dunától nyugatra elterülő vármegyéket, mesél a hírhedt bakonyi erdőről és annak betyárjairól, szép szavakkal emlékezik meg a Balatonról, a Fertő-tóról, valamint a pompás szőlőhegyekről. Ezt követően átmegy a Dunától keletre eső területekre, gyönyörködik a Tiszában és annak halban való gazdagságában, beszél a magyar pusztákról, az igazságszolgáltatásról, a különböző rendeknek a birodalomban betöltött helyzetéről, a pusztalakók életéről és gazdálkodásáról, valamint a tokaji és a hegyaljai szőlőkről...

Északkelet felé fordulva elemzi a szlovákok és magyarok viszonyát, megszemléli Gömör és Besztercebánya gazdag völgyeit, majd továbbutazva alapos leírást ad a havasi gazdálkodásról.

Végül röviden elmélkedik az ország fejlődési irányáról, az országot alkotó népek kapcsolatáról és Magyarországnak a külföldhöz való viszonyáról...

*
A „Barangolások Magyarországon és Annak Lakói Közt” című ezen kiadványt a XIX. század első felében Magyarországon is élt külföldi észrevételeit, tapasztalatait, szemléletmódját és vélekedését, hazánk akkori helyzetét az ő meglátásán keresztül megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, akinek ezt a művét az alábbi gondolat hatotta át:

„Magyarországnak arra kell törekednie, hogy önmagából nyerjen erőt, hogy felküzdje magát a civilizált államok rangjára, hogy felszámolja a régi ostobaságokat és ízléstelenségeket, vagyis egyes kasztok privilégiumait, hogy méltón képviseljen miden állampolgárt.”

Ha ez megtörténik, akkor szerinte már „biztos, hogy Magyarország nagyszerű jövő felé halad, sőt már az a pillanat sem lehet távol, amikor a magyar érdekek döntő befolyást gyakorolhatnak majd a többi nemzet helyzetére és sorsára.”

(Óvári Csaba megjegyzése: Több mint másfél évszázad távlatából visszatekintve elmondható, hogy Magyarország kedvező csillagzata, a szerencse hiányzott ahhoz, hogy mindez megtörténjen.)

*

Ajánljuk mellé:
Utazás Bécsből Alsó-Magyarországon keresztül I-II. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Mulandóság - Őszentsége a XIV. Dalai Láma élettörténete 2,500 Ft 2 250 Ft
Prohászka Ottokár és a keresztény nemzeti újjászületés Frenyó Zoltán 3,400 Ft 3 060 Ft
Sorsunk és a számjegyek Alexander Rózsási 3,650 Ft 3 285 Ft
Tibeti halálmeditációk 3,600 Ft 3 240 Ft
Az iszlám hódítások és a kalifák uralma Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
Körhinta DVD Fábri Zoltán 4,990 Ft 4 491 Ft
A megátalkodott magyar - Tóth István fotóművésszel beszélget Kocsis Klára Tóth István 1,500 Ft 1 350 Ft
Hunok és jezsuiták Szörényi László 3,750 Ft 3 375 Ft
Hitler titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Kerek Istenfája Molnár V. József 9,990 Ft 8 991 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^